Skip to main content
Artikel publisert i OFs årsrapport 2022

Det er ikke hver dag en hel øy med 21 hytter legges ut for salg i Oslofjorden. Da Circle K skulle selge feriestedet de ansatte hadde brukt i generasjoner, lyktes det OF og DNT Oslo og Omegn å få kjøpt hele øya i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Nå gjøres det klart for utleie til allmenheten.

Tankanlegg?

Historien startet for over hundre år siden, da Norsk Brændselolje kjøpte øya for å bygge et tankanlegg for olje. Anlegget ble i stedet bygget på fastlandet ved Fagerstrand. Øya ble et feriested for ansatte. Norsk Brændselolje ble til Norol, som ble til Statoil, og som igjen ble til Circle K Norge. Men selv om selskapet byttet navn, forble øya de ansattes ferieparadis.

 

Enkel standard

Rundt om på den 900 meter lange øya ble det bygd hytter, etter hvert 21 tidstypiske bygg plassert for å gi mest mulig utsikt og privatliv. Det sosiale livet fikk man på øyas samlingsplass, hvor det er lekeapparater og tennisbane. Standarden er like enkel nå som den gang – hyttene har utedo og det er ikke innlagt vann eller strøm.

Naturverdier

Selv om øya har vært et populært feriested, er det fortsatt store naturverdier der. Lågøya har blitt skånsomt behandlet. Den har en rik natur og viktige biotoper for mange sjeldne arter. Disse må selvsagt tas vare på for fremtiden. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det laget en plan for skjøtsel av øya.

 

Unik sikringssak

Alt har sin tid, også det at et selskap har en egen øy for sine ansatte. Planen var å selge arvesølvet hytte for hytte, til høystbydende. Da ville Lågøya fortsatt vært et privat ferieparadis, som så mange av de andre øyene i Oslofjorden. Både DNT Oslo og Omegn og OF har i mange år samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB. Da muligheten bød seg var det derfor naturlig å ta kontakt med stiftelsen. Prisen endte på 130 millioner kroner, og kjøpet er sannsynligvis den største private sikringssaken i historien. Til sammenligning bevilget staten 30 millioner kroner til kjøp av eiendommer til allmenheten i 2022, for hele landet.

Annonse for Lågøya

KAMPANJEN for hyttesalget var i gang. Hyttene var planlagt solgt i løpet av sommeren.
Fra bennett.no/lagoya

NATURMANGFOLD Dragehode er en sjelden plante, oppført som sårbar på den norske rødlista. Den finnes i 20 europeiske land, men er på rødlista i 15 av dem, og i sterk tilbakegang. I Norge er den en ansvarsart, det vil si en art Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Planta trives på Lågøya.

Lågøya

Øya har et areal på 130 dekar og ligger nord for Håøya i Frogn kommune. Sommerstid går det båt i rute til øya hver dag. Det er en liten båthavn der. Det er godt mulig å padle eller ro til øya, men da må man krysse skipsleden, som går på begge sider av øya.

Les også

Filter

AktueltLågøya

Lågøya: Mye aktivitet og mange besøk

12. september 2023
Siden øya ble kjøpt opp i fjor vår har det vært hektiske dager på øya.
AktueltLågøya

Lågøya: Ytterligere åtte hytter åpner!

9. juni 2023
Fra tirsdag 13. juni åpner nye hytter for booking på herlige Lågøya!
AktueltKronikker og fagartiklerLågøya

Lågøya: En øy for friluftslivet

1. april 2023
Det er ikke hver dag en hel øy med 21 hytter legges ut for salg i Oslofjorden. Da Circle K skulle selge feriestedet de ansatte hadde brukt i generasjoner, lyktes det OF og DNT Oslo og Omegn å få kjøpt…