Skip to main content

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.

 

Har du forslag til noen som fortjener Oslofjordprisen 2023?

Send oss en e-post til post@oslofjf.no før 22. februar med ditt forslag.

 

Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsatsen kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

 

Les også

Filter

AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
23. februar 2024
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…
16. januar 2024
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.
31. mars 2023
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
12. februar 2023
Tony Larsson
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.
8. april 2022
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.
9. april 2021
Dugnadsgjeng, Gullholmen fyr
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr

Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr får Oslofjordprisen 2020 for innsatsen med å bevare og gjøre fyrstasjonen tilgjengelig for alle
4. mars 2020
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen til Marinreparatørene

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.
29. mars 2018