Skip to main content

Om kurset

Vi vil inspirere til mer og bedre uteundervisning! Studier viser mange positive effekter av mer fysisk aktivitet i hverdagen. Det er mange måter å gjennomføre dette på, og vi i OF har lang erfaring med både lek og læring gjennom fysisk aktivitet. Vi kommer til skolen eller barnehagen og holder kurset der. Vårt mål er at uteaktivitet blir en naturlig del av skole- og barnehagehverdagen. Innholdet i kurset avtaler vi i forkant alt etter deres ønsker om tema.

Kursets varighet: ca. 3 timer
Pris: 3000 kr
Antall deltakere: fra 5 stk

Passer for

Lærere, barnehagepersonell, fritids- og aktivitetsledere og andre som skal gjennomføre aktiviteter sammen med barn.

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter