Skip to main content

Rådet og styret

Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  post@oslofjf.no   Telefon 67 55 49 90

Styret

Styreleder

Øivind Sjuls

Bosatt i Oslo, men sterk tilknytning til Jeløya og senere til Drøbak. Fortsatt aktiv i Drøbak båtforening. Utdannet i Forsvaret og hatt en rekke stillinger før han ble kommandant på Oscarsborg festning. Som kommandant samarbeidet han nært med OF, bl. a i forvandlingen av Bergholmen fra forsvarsøy til friluftsøy.
Nestleder

Pernille Rød Larsen

Frilufts- og naturinteressert sivilagronom fra Lier og kyst-Vestfold. Yrkeskarriere knyttet til landbruket, blant annet med å redusere næringsavrenning fra landbruket til fjord og vassdrag. Engasjert i utvikling av friluftsområder for allmenheten på Gullaughalvøya i Lier, tidligere Dyno Industri. Flere tiår som aktiv i DNT, blant annet som leder for landsstyret. Har hatt mye kontakt med ulike friluftsråd og Norsk Friluftsliv. Styremedlem i Skjærgårdtjenesten Ytre Oslofjord Vest og vara i Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud. Bor i Lier. Fra 2023 har hun valgt å være pensjonist for å ha mulighet til bruke mer tid på friluftslivet og engasjement knyttet til det.
Styremedlem

Anne Rygg

Sitter i rådgivende organ, Småbåtuvalget i Oslo kommune. Nestleder i finansutvalget i Oslo Høyre bystyregruppe. Skipper på egen båt. Båten er hennes bolig og har vært det i mange år.
Styremedlem

Kjell Maartmann-Moe

Sittet i Kommunestyret i Bærum 12 år, fylkestinget 8 år. Opptatt av natur og miljøvern med spesiell interesse for Oslofjorden med strand¬områder. Startet Oslo Katedralskoles Naturvernforening på 60 tallet (forløper til Natur og ungdom). Ordførerkandidtat i 2015 og 2019. Aktiv bruker av fjorden.
Styremedlem

Kåre Pettersen

Kåre har mange års erfaring fra kommunestyret i tidligere Stokke. I fylkespolitikken har han vært gruppeleder, leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, og fylkesvaraordfører. Er i dag gruppeleder for Venstre i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Er Norges styremedlem i North Sea Commission. I tillegg har han bred erfaring fra næringslivet.
Styremedlem

Lene Berge

Doktorgrad i biologi ved Univ of Bristol, England. Jobbet 14 år som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Oppgaver innen naturforvaltning og akutt forurensning bla. hovedansvar for tiltak i verneområder både innenfor skjøtsel, tilrettelegging og informasjon. Andre oppgaver: miljøovervåking, fremmede arter, dispensasjonssøknader, besøksstrategier, forvaltningsplaner, nettredaktør mm. Del av regional krisestab og Helsedirektoratets nasjonale ressursgruppe under pandemien. 12 år som daglig leder / naturveileder ved Besøkssenter Våtmark Ilene. Omfattende kurs og styreverv. Nå senior miljørådgiver i Sweco.
Vara

Elsie Brenne

Cand.scient i samfunnsernæring Univ. I Oslo. Bred erfaring som lærer i barnehage, grunnskole og videregående skole. Variert yrkeserfaring innen folkehelse fra Mattilsynet, Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune. Folkehelsesjef i Østfold Fylkeskommune i 2024. Prosjektleder (RØRE) med nært samarbeid med OF. Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Sarpsborg i 8 år. Styreverv i idretten(orientering) og friluftsliv (stolpejakten).
Styremedlem

Nicolay Moe

Nicolay er ansatterepresentant i styret.
Vara

Bjørg Lund

Sittet i Kommunestyret, Formannskapet, Skoleutvalget og Teknisk utvalg i Halden. Spesielt stor interesse for forholdene i Iddefjorden. Aktivt båtliv og bruker av skjærgården.
Vara

Julie Guttormsen

Kandidat for bystyret for MDG, Fredrikstad. Sitter som vara kulturstyret, vara bystyret. Seniorprofessor ved universitetet i Oslo (Samtidsteologi). Aktiv i universitetsledelsen med samarbeid innen statelig offentlig forvaltning. Ser med bekymring på status av vannmiljø og forurensning i Oslofjorden. Har stor interesse for aktivt engasjement for å ivareta miljøet i fjorden. Aktiv bruker av fjorden.
Vara

Tor Prøitz

Utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonomi. Variert yrkeserfaring fra en rekke bedrifter både som daglig leder, styreleder og styremedlem. Politisk aktiv (Høyre) i Spydeberg og Fredrikstad samt i fylket.
Ansatterepresentant (vara)

Daniel Green

Daniel er ansatterepresentant (vara) i styret.

Valgkomite

Elisabeth Holter-Schøyen

Leder

Erik Holmelin

Medlem

Ragnhild Løchen

Medlem

Tone E. Svendsen

Medlem

Rådet

Oversikt over innmeldte  Rådsmedlemmer 2024–2028

Oppdatert 07.03.2024