Skip to main content

Marin forsøpling

OF har jobbet mot marin forsøpling i mange år

Prosjekter, marin forsøpling

Filter

AktueltFakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.
2. mai 2024
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Uteundervisning

Strandrydding Oslofjorden

I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.
15. desember 2023
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Krafttak for renere Oslofjord

Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene…
23. august 2023
Marin forsøplingProsjekt (pågår)

Bølgen – forebygging av forbrukeravfall

Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall.   Bak prosjektet står Mepex, Hold Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd. Til sammen har vi ikke bare mye kunnskap om avfall, opprydding og forsøpling, men utfyller også hverandre med ulike perspektiver.…
22. august 2023
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EPS (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
22. august 2023
AktueltKartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter)

Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter) tar for seg utfordringer og løsninger knyttet til problembåter og vrakbåter. Prosjektet går ut på å yte bistand til kommuner, nødetater (politi og brannvesenet), velforeninger, hytteforeninger og båtforeninger og private i Oslofjorden.
30. juni 2023