Skip to main content

Om prosjektet

I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.

 

Finn ut hvordan din klasse eller organisasjon kan bidra? Send oss en e-post!

 

Målgruppene i prosjektet

  • Barn og unge i skole og fritid
  • Lærere
  • Frivillige/lag/organisasjoner

 

Aktiviteter

  • Strandryddinger med skoleklasser og frivillige
  • Kurs for lærere med tema marin forsøpling

Strandryddingene vil foregå på lokale strender langs Oslofjorden. For noen skoler vil ryddingen begynne i skolegården, med tanke på «Havet begynner her» og at all søppel kan ende opp i havet. Ryddedagene kan også kompletteres med foredrag på skolen i forkant eller analyse av søppelet i etterkant.

Alle ryddeaksjoner som gjennomføres sammen med oss vil begynne med en kort opplæring om plast i havene og HMS ved strandrydding. Ryddeaksjoner som grupper gjennomfører uten OF til stede vil i forkant bli informert om dette, muntlig eller ved utsendelser av materiell.

Vårt fokus i prosjektet er å gi strandrydderne førstehåndserfaring ved å selv ta på, undersøke og diskutere hvordan ulike gjenstander ender opp som marin forsøpling, samt å reflektere over hvordan man kan redusere marin forsøpling i fremtiden. Ved å utfordre strandrydderne til å utforske løsninger og ikke fokusere ensidig på skadene ved marin forsøpling, håper vi at de blir engasjert og motivert og sitter igjen med en reell følelse av å selv ha bidratt i kampen mot marin forsøpling.

Finansiering

Status

Pågår

Kategorier
  • Plast
  • Marin forsøpling
  • Strandrydding
  • Undervisning for bærekraftig utvikling
Partnere
  • Skoler, lag og foreninger i våre medlemskommuner
Prosjektansvarlig
Prosjektleder

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.