Skip to main content

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang i arbeidet med å finne tiltak for å redde fiskebestanden, få ned miljøgifter og forsøpling, og redusere utslippet av næringsstoffer. OF støtter oppropet på alle punkter, for nå er det på tide med handling!

Initiativtakere:

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune

Alle på stortinget stemte for en tiltaksplan. Ordførerne mener at staten også bør følge opp med finansiering.

Avrenninga fra landbruket må reduseres, miljøinvesteringene må økes

Flere store elver renner ut i fjorden og med dem er det et stort nedbørsfelt som påvirker Oslofjorden. Høstpløying fører til økt avrenning til bekker og vassdrag, og dermed dårligere vannkvalitet. Ordførerne ønsker at det kommer på plass forskrifter som omfatter både høstpløying og tiltak som bevarer kantsonene langs bekker og vassdrag. I jordbruket må det tas i bruk både gulrot og pisk, i form av større tilskudd og juridiske virkemidler.

Nedbørsfeltet til elvene som renner ut i Oslofjorden dekker store deler av Østlandet. Høstpløying og fjerning av kantsoner langs elver og bekkedrag har negative konsekvenser for miljøtilstanden i Oslofjorden.

Bevaringssoner, styrking av fiskeressurser og biologisk mangfold

Ordførerne ønsker flere bevaringssoner og redusert beskatning av bestander i fjorden.

Marint avfall, miljøgifter og tapt fiskeredskap

I oppropet er det også et ønske om kommersiell tilgang til nedbrytbare fiskeredskaper og opprydding i tapt fiskeredskap. Annet marint avfall må prioriteres og det må ryddes opp i forurensede fjordarmer.

Les hele oppropet her 

Les også

Filter

AktueltRedd Oslofjorden

Innspill til programkomiteene

25. mai 2022
Innspill til partienes partiprogram: Oslofjorden er i krise. Livet i fjorden er i ferd med å dø. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å redde fjorden. Vi oppfordrer derfor alle de politiske partiene til å innarbeide tiltak for…
AktueltRedd OslofjordenUttalelser og pressemeldinger

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden

8. april 2022
Rådsmøte i OF 7. april: Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.
AktueltRedd Oslofjorden

Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord

6. januar 2022
Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang på å…
Kyststi Østre Bolærne
Redd OslofjordenUttalelser og pressemeldingerVestfoldVestfold og Telemark

Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

31. desember 2021
Utkastet til kystsoneplanens planprogram inneholder mange gode tiltak som vi støtter. Av ting vi ønsker kommer klarere fram er bl.a. at «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» med sine over 60 tiltak løftes enda…
Aktuelt

Innspill til programkomiteene

Innspill til partienes partiprogram: Oslofjorden er i krise. Livet i fjorden er i ferd med å dø. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å redde fjorden. Vi oppfordrer derfor alle de politiske partiene til å innarbeide tiltak for…
Aktuelt
Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden
Aktuelt
Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord