Skip to main content

Kysttorsk er på et historisk lavmål og arten har gått tilbake langs store deler av kysten i Sør-Norge. Verst stilt er østlige deler av Skagerrak inkludert Oslofjorden. For å gjenreise kysttorsken må man sikre at lokal torsk vokser opp, trives og gyter i fjordene.

Antall torsk i Oslofjorden har sunket kraftig. Foto: Eirik Fjeld

Høyt fiskepress gjennom de siste 100 år og teknologisk utvikling av fiskeriene siden 1950 er en viktig årsak til at flere fiskearter har hatt sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Deler av Oslofjorden har i dag også store miljøutfordringer.

 

I 2019 ble det satt inn en rekke tiltak for å styrke den sårbare torskebestanden i Sør-Norge. Vernetiltakene omfatter i hovedsak et forbud om fiske av torsk i Oslofjorden, forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk i 14 definerte gyteområder og forbud mot fiske med bånnsatte garn.

 

I den samme perioden er det gitt avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske. Det ble også gitt dispensasjon for garnfiske i enkelte områder. I desember 2022 kom rapporten «Evaluering av tiltak for vern av kysttorsk i sør innført juni 2019» fra Havforskningsinstituttet.  Kort oppsummert fant havforskerne ingen tegn til at torskebestanden i indre Skagerrak, ytre- og indre Oslofjord har blitt bedre til tross for tiltakene som ble innført i 2019.  Rapporten på hi.no

 

Forsker Sigurd Heiberg (HI) sier følgende i artikkelen som ble utgitt ifm. nevnte rapport – Torskebestanden er fortsatt like svak | Havforskningsinstituttet (hi.no)

« – Så kraftig reduserte bestander som vi har i dette området, vil være svært sårbare for fiske, uansett volum, forklarer HI-forskeren.» Følgende foreninger i Nettverk for en levende Oslofjord krever derfor at fiskerimyndighetene umiddelbart opphører dispensasjonstilgangen innenfor tiltaksområdet, da dette undergraver målene i tiltakene som er innført og påvirker en allerede sterkt redusert torskebestand negativt. Høstingen av bestandene i Oslofjorden må være bærekraftige.

 

Disse organisasjonene støtter uttalelsen

 • Norges Dykkeforbund
 • Greenpeace
 • Fjordgruppa Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Naturvernforbundet
 • WWF
 • Oslo Elveforum
 • Besteforeldrenes klimaaksjonen
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Natur og Ungdom Viken
 • Elv og Hav
 • Oslo Badstuforening
 • Marinreparatørene
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Norsk Friluftsliv
 • Naturvernforbundet i Vestfold
 • Sabima
 • Asker Elveforum

Les også

Filter

MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
AktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?

31. august 2023
Alle er enige om at noe må gjøres med fjorden, men hvem tar ansvar for at det faktisk skjer noe? Foreløpig ser det ut til at kortsiktige særinteresser fortsatt vinner fram, på bekostning av både felleskapet og livet i fjorden.…
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EP (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

22. august 2023
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
Prosjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Nettverk for en levende Oslofjord

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
Aktuelt

Booking for Lågøya åpner 1. februar

Torsdag 1. februar kl. 10:00 kan du booke hytte på Lågøya. Fra 19. april kan du overnatte i en av de 19 hyttene du kan velge mellom på øya.
Aktuelt
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024
Aktuelt
Tips før bookingåpning