Skip to main content

Hva kan du gjøre?

Hvordan kan du bidra til å hjelpe Oslofjorden?
På denne siden legger vi ut forslag til hva du selv kan bidra med som gagner fjorden.

Hva kan du gjøre for å redusere gjødselmengden som havner i fjorden?

  • Det viktigste du kan gjøre er å  bidra til at din kommune, og særlig de i ytre Oslofjord og de innover langs de store elvene som munner ut i Oslofjorden, renser avløpsvannet for nitrogen og fosfor og dermed reduserer gjødslingen av Oslofjorden. Pr. i dag er det kun tre renseanlegg innerst i fjorden som renser for næringssalter. Hvorfor er nitrogenreduksjon så viktig.

  • Du være med på å sikre at landbruket i din kommune reduserer sine utslipp av gjødsel og at de, skogbruk og kommuner behandler bekker og elver slik at minst mulig av næringssaltene ender opp i Oslofjorden.

  • Du selv være med på å både redusere gjødselmengdene som havner i fjorden og fremfor alt sikre at mest mulig av næringssaltene ikke ender i fjorden, men som gjødsel for planter. Her vil vi snart komme med konkrete forslag.

Hva kan folk flest ellers bidra med for Oslofjorden?

Kan folk flest hjelpe forskere i å overvåke Oslofjorden? Og kan den enkelte gjøre en innsats for å redde fjorden? Svaret er Ja!

Blant annet kan vi overvåke og beskytte badeplasser mot stillehavsøsters. Dette er tiltak som kan egne seg for enkeltpersoner, men som er mest effektivt gjort sammen med båtforeninger, vel-lag, isbadeforeninger, badstubadeforeninger, skoler og andre rundt Oslofjorden – samt i Skagerak.

Hva kan dykkere bidra med?

Her kommer vi til å komme med forslag i samarbeid med blant annet Norsk Dykkerforbund.

 

Hva kan undervannsfotografer bidra med?

Her kommer vi til å komme med forslag i samarbeid med blant annet Norsk Dykkerforbund.

 

Folkeforskning

Oslofjorden og Skagerak er så stor at det er umulig for de få forskere som arbeider med den å følge med på hele fjorden og hele kysten. Ved å inngå et samarbeide med innbyggere er det mulig å få gjort mye mer overvåking av kyst- og havområdene.

 

Såkalt folkeforskning (Citizen Science) går ut på å involvere folk i observasjon, analyse og etter hvert også utformingen av vitenskapelig forskning. Fordelene er at vi får bedre overvåking, samtidig som vi styrker vår alles miljøbevissthet.

 

Vi i Oslofjordens Friluftsråd samt våre samarbeidspartnere ønsker å samarbeide med Havforskningsinstituttet og andre forskere for å aktivisere et stort antall mennesker til å hjelpe til med å samle inn data og nye vitenskapelig kunnskap. Vi vil gjøre dette for å få en bedre forståelse for å få en bedre forståelse for hva som skjer i havet.

 

Dette er gjort med suksess i både Sverige, Danmark og Storbritannia. I Storbritannia ble det testet ut en rekke steder. Resultatene viste at etter noe opplæring, kunne folkeforskere gi forskerne gode og fremfor alt nyttige data.

Ressurser: dugnadforhavet.no