Skip to main content

Kjøp vimpel

Med vimpel er du med på å støtte og videreutvikle ordningen med blå svaibøyer i Oslofjorden.

Kjøp vimpel

Begrensninger

Merk at det er en begrensning på båtens vekt: 8 tonn deplasement. Maks liggetid er 24 timer.

 

Tilrettelegging for friluftsliv

Vi tilrettelegger friluftsliv både til lands og til vanns, og blåbøyene er et populært tiltak. Alle kan benytte seg av dem. Ved kjøp av vimpel er du med på å finansiere innkjøp og drift av bøyene, og gjør det mulig å drive effektivt tilsyn og vedlikehold.

Førsterett på over 50 bøyer

Alle kan legge seg på bøyene våre, men de som har årets vimpel har førsterett. I Oslofjordkartet finner du oversikt over bøyene. Når du trykker i kartet finner du utfyllende opplysninger om de enkelte plasseringene. Der det er flere bøyer i nærheten av hverandre er disse slått sammen, og du ser dem som punkter med et tall. Posisjonen i kartet kan derfor avvike fra faktisk plassering. Om du zoomer inn til et passende nivå, vil de enkelte bøyesymbolene dukke opp.