Skip to main content

Ansatte og avdelinger

Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  post@oslofjf.no   Telefon 67 55 49 90

Direktør

Espen Søilen

41 56 34 80

Er daglig leder og er ansvarlig for det faglige arbeidet samt økonomi- og personalforvaltning. Direktøren forholder seg til styret som vedtar instruks og fullmakter for stillingen.

Administrasjon

Avdelingen hjelper deg med henvendelser om medlemskap, betalinger og nettsider, og hjelper deg å finne hvem du kan snakke med.

Økonomikonsulent

Bjørn Egil Underland

93 40 67 46

Har ansvar for regnskap og andre oppgaver knyttet til OFs økonomiforvaltning.
Informasjonsrådgiver

Kyrre Hurum

48 12 44 03

Sentrale oppgaver er nettsider og kommunikasjon på sosiale plattformer, produksjon av trykket materiell, og produksjon av informasjon til uteområder.
Adm. sekretær

Torunn Anker

67 55 49 90

Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.
Adm. sekretær

Trine Midtsem

67 55 49 90

Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.

Kystled

Avdelingen har ansvar for booking og drift av hytter, oppfølging av tilsynsvakter og samarbeidende organisasjoner og planlegging og utvikling av nye kystledhytter.

Seniorrådgiver

Cathrine Restad-Hvalby

67 55 49 90

Ansvarlig for utvikling av hyttene i tråd med det helhetlige konseptet for kystled. Jobber med å fremheve hvert steds historie og særpreg, parallelt med det enhetlige konseptet, for eksisterende og nye overnattingssteder.
Rådgiver

Eivind Laxaa

67 55 49 90

Ansvarlig for samarbeid med driverorganisasjoner og tilsynsvakter. Jobber med logistikk, drift og tilsyn av alle kystledhyttene.
Portrettbilde av en smilende mann. Bak ham er fjorden.
Seniorrådgiver

Terje Andresen

67 55 49 90

Ansvarlig for videreutvikling av systemer og kystledporteføljen. Jobber med prosjekter innenfor IT og nye destinasjoner.
Prosjektleder

Tanja Kobro

67 55 49 90

Ansvarlig for vedlikehold av kystledhyttene. Jobber med kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsprosjekter, oppfølging av entreprenører og søknader.
Rådgiver

Anne Christine Næss

67 55 49 90

Ansvarlig for informasjon og kommunikasjon på nettsider og sosiale medier. Førstelinjekontakt for henvendelser på e-post eller telefon.

Plan og friområder

Friområdene langs fjorden er hovedarenaen for det fjordbaserte friluftslivet, og mange forskjellige tilretteleggingstiltak og prosjekter er knyttet til disse. Kyststiene, som binder friområdene sammen, tas hånd om av avdelingen. OFs rolle som vaktbikkje for strandsonen og friluftsliv, er lagt til denne avdelingen og i varetas gjennom å være høringsorgan bl.a. for kommunenes og fylkeskommunenes planer for strandsonen.

Ass. direktør og avdelingsleder for plan- og friområdeavdelingen

Kjetil Johannessen

92 03 63 95

Stedfortreder for direktøren. Arbeidsområder: friområdeforvaltning Vestfold, sikring av friområder, uttalelser i plan- og strandsonesaker, Kulturlandskapskolen.
Seniorrådgiver

Inger-Marie Gulliksen

67 55 49 90

Tilrettelegging og forvaltning av friområder, Kyststier og tilrettelegging for ro- og padling, Koordinator Kartlegging og Verdsetting av Friluftsområder Akershus.
Konsulent

Daniel Green

67 55 49 90

Oslofjorden ro - og padleledprosjekt (Norges padleforbund), kartbasert forvaltningsløsning og forvaltningsplaner for statlig sikra friområder.
Rådgiver

Anders Wahlborg

67 55 49 90

Jobber med planuttalelser og tilrettelegging og forvaltning av friområder.

Aktivitet

Oslofjordens Friluftsråd ønsker å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Avdelingen gjennomfører kurs og aktiviteter rettet mot skole, barnehage og SFO, nyutvikling av kurs og gjennomføring av familiearrangementer.

Avdelingsleder for aktivitetsavdelingen

Annika Ljungström

97 69 65 65

Har ansvaret å administrere og drifte OFs samlede aktivitets- og stimuleringsopplegg. Har kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere. Bidrar i OFs folkehelsesatsning. Ansvarlig for å ansette og følge opp deltidsansatte friluftsveiledere.
Naturveileder

Anne Lise Bekken

67 55 49 90

Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organiseringen av åpne turer. Deltar i prosjekter knyttet til marint liv og bekjempelse av marint avfall
Naturveileder

Mailen Strøm

67 55 49 90

Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organiseringen av friluftsskoler. Deltar i prosjekter med fokus på fysisk aktivitet og sikkerhet ved vann.

Natur og miljø

OF har alltid vært opptatt av at fjorden er ren og at Oslofjordens unike natur tas vare på. Avdelingen jobber med fagfelt og prosjekter som bidrar til dette.

Avdelingsleder friluftsliv og miljøforvaltning

Liv-Marit Hansen Toverud

99 51 93 86

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Fagansvar for OFs oppfølging av marin forsøpling.
Rådgiver

Bjørn Heidenstrøm

67 55 49 90

Jobber med ulike prosjektet knyttet til båtvrak, marin forsøpling og miljøtilstanden i Oslofjorden. For tiden ansvarlig for OFs deltagelse i prosjektet «Lekter 2020».
Rådgiver

Dag-Roal Wisløff

67 55 49 90

Utvikler og gjennomfører prosjekter knyttet til fremmede arter i marint miljø (stillehavsøsters) og miljøtilstanden i Oslofjorden. Kartlegger nå marint avfall i Ytre Oslofjord vest (Vestfold og Telemark fylke), på oppdrag fra Handelens Miljøfonds prosjekt «Rydd Norge og Svalbard». Er OFs kontakt mot Vestfold og Telemark.
Seniorrådgiver

Nicolay Moe

67 55 49 90

Jobber med ulike prosjektet knyttet til marin forsøpling og miljøtilstanden i Oslofjorden - koordinator for «Rydd Norge: Oslo og Viken, Vestfold og Telemark», koordinator for oppryddingsarbeidet etter plastpellet- utslippet (Aksjon trans Carrier), prosjektleder for TrashTrawl og prosjektleder for "plastforsøpling langs urbane elver"
Prosjektansvarlig

Henning Røed

91 82 60 87

Hovedoppgaven er at regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» settes på dagsordenen slik at tiltakene som foreslås gjennomføres.

Drift

Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester som Kystleden, svaibøyene, kajakkstativer m.m. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.

Avdelingsleder driftsavdelingen

Tom Sørum

93 21 21 16

Leder driftsavdeling med personal- og økonomiansvar. Ivaretar OFs oppgaver som sekretariat for Skjærgårdstjenesten og kommunikasjon med Miljødirektoratet. Fungerer som sekretariat for driftsområdene i Ytre Oslofjord Øst, Indre Oslofjord og Ytre Oslofjord Vest.
Driftskonsulent

Ole Kåre Østbye

67 55 49 90

Arbeider med forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder, kystled og tilrettelegging.
Arbeidsleder

Ståle Bratberg

67 55 49 90

Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av praktiske oppdrag.
Tømrer

Kjetil Sandnes

67 55 49 90

Arbeider med vedlikehold og rehabilitering av kystledhytter, praktisk tilrettelegging og skjøtsel av friluftsområder.