Skip to main content

Vår historie

Det startet i 1933

Oslofjordens Friluftsråd (OF) ble stiftet i 1933. På denne tida bekymret stadig flere seg over at mulighetene for friluftsliv i Oslofjorden skulle forverres vesentlig. Dels gikk bekymringen på at bygging av hus og hytter på strandtomtene reduserte allmennhetens tilgang, og dels reagerte folk på den økende forurensingen som kom fra industri og offentlig kloakk.

På stiftelsesmøtet deltok ordførerne fra de fleste kommunene fra svenskegrensen til Telemark sammen med representanter for forskjellige brukerorganisasjoner, bl.a. båtforeningene. Rådet som ble etablert, skulle sikre allmennheten strandarealer og bekjempe forurensingen.

OFs viktigste oppgave siden 1930-årene har vært å sikre allmennheten adgang til strender, svaberg og holmer for småbåtliv gjennom oppkjøp eller ved avtaler med grunneiere. Avtalene OF har hatt med Forsvaret om bruk av mange av disse områdene i fredstid, må nevnes spesielt. Men også innsatsen for Friluftsloven og allemannsretten i utmark må nevnes som en del av sikringsarbeidet.

 

Les også 1933: Oppstarten – Oslofjordens strandproblem

 

OF har til nå vært med på å sikre over 20 tusen dekar av friområder langs Oslofjorden. Mange kan nås fra landsiden, men et betydelig antall er i første rekke tilrettelagt for båtfolket. Drift og forvaltningen av friområdene skjer i hovedsak gjennom Skjærgårdstjenesten som OF er sekretariat for og yter økonomisk støtte til. På en del av friområdene – særlig i indre fjord – finnes det bygninger som etter hvert har blitt tatt i bruk som kystledhytter. I 2022 var det ca. 15 000 gjester som besøkte hyttene i Kystled Oslofjorden.

 

«Oslofjorden som klasserom» er et tilbud om undervisning i friluft for lærere og skoleklasser som OF står bak. Undervisningsmateriell er laget i den forbindelse. Mer enn 2000 lærere og elever deltar hvert år på dette opplegget.

 

Som interesseorganisasjon for friluftslivet er OF høringsinstans for planer og friluftspolitiske saker, samtidig som vi taler friluftslivets sak overfor Stortinget og departement. Vannkvaliteten i fjorden er vesentlig bedret, men bekjempelse av forurensing er fortsatt en aktuell sak. Kystkommunene og fylkeskommunene er medlemmer i OF sammen med ca. 60 brukerforeninger.