Skip to main content

Rådet og styret

Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  post@oslofjf.no   Telefon 67 55 49 90

Styret

Styreleder

Øivind Sjuls

Bosatt i Oslo, men sterk tilknytning til Jeløya og senere til Drøbak. Fortsatt aktiv i Drøbak båtforening. Utdannet i Forsvaret og hatt en rekke stillinger før han ble kommandant på Oscarsborg festning. Som kommandant samarbeidet han nært med OF, bl. a i forvandlingen av Bergholmen fra forsvarsøy til friluftsøy.
Styrets nestleder

Anne-Hilde Rese

Sittet 8 år i kommunestyret i Hurum, hvor hun representerer Ap. Ordfører i perioden 2007-2011. Rådsmedlem for Hurum i en periode, den gang leder av valgkomiteen. Yrke: Psykiatrisk sykepleier, nåværende stilling: Seksjonsleder ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter. Flere verv i energiselskap, kollektivselskap og Ap. Frilufts- og båtliv er store interesser. Tilbringer helger og ferie i Oslofjorden fra påske til oktober hvert år i egen motorbåt.
Styremedlem

Paul Henriksen

Var kommunestyre- og formannskapsmedlem i Fredrikstad 1983-94. Hvaler kommunestyre i perioden 2003 – 2011 hvorav ordfører i perioden 2003 – 2007. Representerer Ap. Jobbet som adjunkt i skolen og senere i Kirkens Nødhjelp. Frivillig arbeid i Hvaler kunstforening og som leder av Hvaler kulturvernforening. Engasjert i drift av kystledhytter og kyststi på Spjærøy, Hvaler. Nå pensjonist. Ivrig padler og turgåer.
Styremedlem

Kjell Maartmann-Moe

Sittet i Kommunestyret i Bærum 12 år, fylkestinget 8 år. Opptatt av natur og miljøvern med spesiell interesse for Oslofjorden med strand¬områder. Startet Oslo Katedralskoles Naturvernforening på 60 tallet (forløper til Natur og ungdom). Ordførerkandidtat i 2015 og 2019. Aktiv bruker av fjorden.
Styremedlem

Anne Rygg

Sitter i rådgivende organ, Småbåtuvalget i Oslo kommune. Nestleder i finansutvalget i Oslo Høyre bystyregruppe. Skipper på egen båt. Båten er hennes bolig og har vært det i mange år.
Styremedlem

Pernille Rød Larsen

Frilufts- og naturverninteressert sivilagronom. Jobber med kvalitetsansvar hos stor grønnsaksprodusent. For tiden stort engasjement for utvikling av friområder i strandsonen på Gullaughalvøya i Lier, tidligere Dynos sprengstoffabrikk. Tidligere styreleder i Dnt og også styreverv. God kontakt og kjennskap til friluftsrådene og har også sittet i Friluftsrådet tidligere. Tidligere styremedlem i Naturvernforbundet i Buskerud, nå aktiv i Naturvernforbundet i Lier.
Styremedlem

Nicolay Moe

Nicolay er ansatterepresentant i styret.
Vara

Gina Johansen

Styremedlem

Kåre Pettersen

Kåre har mange års erfaring fra kommunestyret i tidligere Stokke. I fylkespolitikken har han vært gruppeleder, leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, og fylkesvaraordfører. Er i dag gruppeleder for Venstre i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Er Norges styremedlem i North Sea Commission. I tillegg har han bred erfaring fra næringslivet.
Vara

Bjørg Lund

Sittet i Kommunestyret, Formannskapet, Skoleutvalget og Teknisk utvalg i Halden. Spesielt stor interesse for forholdene i Iddefjorden. Aktivt båtliv og bruker av skjærgården.
Vara

Kjetil Hafstad

Kandidat for bystyret for MDG, Fredrikstad. Sitter som vara kulturstyret, vara bystyret. Seniorprofessor ved universitetet i Oslo (Samtidsteologi). Aktiv i universitetsledelsen med samarbeid innen statelig offentlig forvaltning. Ser med bekymring på status av vannmiljø og forurensning i Oslofjorden. Har stor interesse for aktivt engasjement for å ivareta miljøet i fjorden. Aktiv bruker av fjorden.

Kontrollutvalg

Anne Odenmarck

Leder

anne.o@kisif.no

Medlem i Ås kommunestyre og formannskap i flere perioder. Nå inne i 3. periode som rådsmedlem fra Ås kommune, hvorav en periode varamedlem i OFs valgkomite og kontrollutvalg. Vararepresentant til Stortinget fra Akershus Arbeiderparti. Leder av krisesenteret i Follo.

Nikki Schei

Medlem

nikki.schei@mdg.no

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bærum kommunestyre. Medlem av fylkestingets hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig næringsdrivende innen coaching, lederutvikling, kommunikasjon og PR. Vært medlem av kontrollkomiteen i Norges Idrettsforbund. Muligheten til naturopplevelser er hjertesak.

Eirik Holmlund

Medlem

EirikJarle.Holmlund@politiker.nordrefollo.no

Lang eiendomsjuridisk erfaring, plan – og bygningsloven, tiltak, regulering.

Cathrin Janøy

Medlem

pol.cathrin.janoy@drammen.kommune.no 

Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Drammen, og hovedutvalgsleder for Oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og å ta vare på naturmangfoldet.

Svein Larsen

Medlem

s.larsen@sarpsborg.com

Gruppeleder AP, Sarpsborg. Spesielt stor interesse for vassdraget Nedre Glomma og innvirkningen på fjordbassenget.

Marit Zimmermann Børresen

Medlem

marit.zimmermann.borresen@sandefjord.kommune.no

Gruppeleder AP, Sarpsborg. Spesielt stor interesse for vassdraget Nedre Glomma og innvirkningen på fjordbassenget.

Helge Karlsen

Medlem

Leder av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), avdeling øst. Prosjektleder med bakgrunn som ingeniør. Hatt båt i stor deler av livet og er ivrig båtbruker. Arbeider for at båteiernes interesser ivaretas i samfunnet.

Valgkomite

Per Espen Fjeld

Leder

perespen.fjeld@gmail.com

Anne Merete Astrup

Medlem

astrupmerete@gmail.com

Ole Haabeth

Medlem

ole.haabeth@me.com

Lisbeth Natland

Medlem

ole.haabeth@me.com

Rådet

Oversikt over innmeldte  Rådsmedlemmer 2019–2023

Oppdatert 10.11.2020