Skip to main content

Om forhåndsbooking

Retningslinjer for forhåndsbooking av kystledhytter

Kystleden skal være et åpent tilbud for alle, til ferie, rekreasjon og friluftslivsopplevelser. OF ønsker å sikre at så mange som mulig skal ha mulighet til å bestille seg turen de ønsker seg ved bookingåpning. Verken privatpersoner, bedrifter eller ansatte i OF har anledning til å legge inn forhåndsbookinger på kystledhytter. Vi har likevel valgt å åpne for enkelte unntak, beskrevet i punktene under.

Følgende grupper har mulighet til å forhåndsbooke kystledhytter

 • Barnehager, SFOer og skoler (grunnskole og videregående skole) med planlagt uteaktivitet for elevene i regi av skolen.
 • Grupper med kurs i natur- og friluftsveiledning i regi av OF.
 • Kommuner som benytter hyttene som et ferietilbud for barn og unge.
 • Organisasjoner som benytter hyttene til friluftsarrangementer for barn og unge.
 • Organisasjoner som benytter hyttene til friluftsarrangementer for grupper med behov for særskilt tilrettelegging.

Praktisk informasjon

 • Ovennevnte grupper får 20% rabatt på bookinger sammenlignet med ordinær pris.
 • Forespørsel om forhåndsbooking for skoleklasser må fremmes av skolen.
 • Forhåndsreservasjoner kan gjøres i perioden 1. oktober og inntil to uker før ordinær bookingåpning.
 • Forhåndsreservasjoner kan bli endret på til OF er sikre på at hytta kan leies ut de forespurte datoene.
 • Endelig bekreftelse på booking vil sendes ut på e-post i forkant av ordinær bookingåpning.
 • Forespørsel om forhåndsbooking sendes på e-post til: kystled@oslofjf.no