Skip to main content

AKTUELT

Aktuelt

Bygningene på Bergholmen  

OF har inngått en avtale med Forsvarsbygg som skal sikre at byggene på øya Bergholmen i Frogn skal brukes til  friluftsformål for allmennheten. For å få det til treger vi noen som kan fylle bygningene med liv. Derfor inviterer vi…
Aktuelt
Bookingen av hyttene i Kystled Oslofjorden er i gang
Aktuelt
Nytt i Kystled Oslofjorden 2023

AKTUELT

Aktuelt

Bygningene på Bergholmen  

OF har inngått en avtale med Forsvarsbygg som skal sikre at byggene på øya Bergholmen i Frogn skal brukes til  friluftsformål for allmennheten. For å få det til treger vi noen som kan fylle bygningene med liv. Derfor inviterer vi…
Kyrre Hurum
21. mars 2023

Filter

Aktuelt

Bookingen av hyttene i Kystled Oslofjorden er i gang

14. mars 2023
Tirsdag 14. februar åpnet bookingen av kystledhyttene for Oslofjordvenner og med det er årets kystledsesong i gang! Ikke Oslofjordvenn? Da kan du booke fra torsdag 16. mars.
AktueltKystled

Nytt i Kystled Oslofjorden 2023

13. februar 2023
Hva er nytt i Kystled Oslofjorden i år? På denne siden finner du dato for bookingåpning, nye vilkår og betingelser og andre kystlednyheter.
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

12. februar 2023
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Aktuelt

Velkommen til nye nettsider og bookingsystem!

29. januar 2023
Endelig kan vi vise fram våre nye nettsider som også inkluderer et rykende ferskt bookingsystem for kystledhyttene. Finn ut hva du bør merke deg om booking av kystledhytter, Oslofjordvenn, kjøp av vimpel 2023 og nytt innhold.

Utforsk mulighetene langs fjorden

SISTE UTTALELSER

SISTE UTTALELSER

OF er høringsorgan for friluftslivet og Oslofjorden

Filter

15. mars 2023

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
13. mars 2023

Kommuneplanens landbruksplan 2023 – 2033 Fredrikstad kommune. Kommentarer

OF er positive til at tiltak fra helhetlig tiltaksplan tas i bruk i planarbeidet. Samtidig oppfordrer vi kommunen til å videre implementere tiltak fra følgende to innsatsområder i tiltaksplanen: Redusere arealavrenning fra jordbruket og redusere tilførselen av miljøgifter.
1. mars 2023

Varsel om detaljregulering av «Plan for rekreasjon og tilgjengelighet» i indre del av Sandefjordsfjorden. OFs kommentarer.

OF roser Sandefjord kommune for å lage en plan for rekreasjon og tilgjengelighet (PLART). Målet med planen er å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, sørge for at områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive og at friluftslivsområdene…
13. februar 2023

Detaljregulering, Nordre Sunde bryggeanlegg, Sandefjord kommune

For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget…

Uteundervisning, kurs og ferieaktiviteter

For elever

Fysisk aktivitet og samarbeid

Nasjonale anbefalinger sier at barn fra 6 til 12 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter per dag. Både lek og fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig at…
For elever

Kartforståelse, orientering og allemannsrett

Hva er egentlig et kart? Hva betyr de ulike fargene og symbolene på kartet? Hva er himmelretninger, og hvordan finner vi dem? Og hva er egentlig denne allemannsretten? Gjennom dialog og med ulike aktiviteter og øvelser i skolens nærområde finner…

Uteundervisning, kurs og ferieaktiviteter

Vi har mange forskjellige kurs og har stor tro på at undervisning er best utendørs!

Filter

For pedagoger

Inspirasjon for pedagoger i barnehage SFO og skole

Bli inspirert til mer og bedre uteundervisning i skole og barnehage. Vårt mål er at uteaktivitet blir en naturlig del av skole- og barnehagehverdagen.
For elever

Mat i friluft

Mat smaker best på tur, og aller best når den er blitt tilberedt ute. Mat på bål trenger ikke å være pølser. Dette kurset tar for seg ulike sider ved matlaging på tur. Vi samtaler om hygiene på tur, regler…
For pedagoger

Sikkerhet og livredning

Målsetting Sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for den gruppen man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Praktisk livredningsprøve utendørs.   Forsvarlig svømme- og…

PROSJEKTER

OF har mange prosjekter for fjorden og friluftslivet
KystledProsjekt (pågår)

Hernestangen Erlingbua

Ny kystledhytte på Hernestangen i Asker kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2023.   Etterspørselen etter kystledhytter er stadig økende, og særlig er det potensiale for flere små, rimelige hytter, egnet for barnefamilier og andre som trenger et…
Kyrre Hurum
9. januar 2023

Kronikker og fagartikler

Turtips, råd og innblikk i ulike temaer OF tar for seg.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Oslofjordens Friluftsråd har sammen med Skjærgårdstjenesten i Hvaler, Sarpsborg og Halden, Ytre Hvaler nasjonalpark, @Statens Naturoppsyn og Viken fylkeskommune ansvaret for å overvåke en av 7 strender i Norge for marint avfall. Stranden ligger på #Akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette er et arbeid som har pågått siden 2011. Data blir rapportert inn til Marfo og til OSPARs database.

Oslofjordens Friluftsråd har sammen med Skjærgårdstjenesten i Hvaler, Sarpsborg og Halden, Ytre Hvaler nasjonalpark, @Statens Naturoppsyn og Viken fylkeskommune ansvaret for å overvåke en av 7 strender i Norge for marint avfall. Stranden ligger på #akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette er et arbeid som har pågått siden 2011. Data blir rapportert inn til Marfo og til OSPARs database.Vi har hatt besøk av Camille Lacroix i Cedre. Cedre er Frankrikes test- og kompetansesenter for akutt forurensing, og fikk en egen faggruppe for marin forsøpling i 2021. De jobber også med overvåking av marin forsøpling på strender i Frankrike. En av oppgavene Marfo har til felles med Cedre er arbeidet med OSPAR-strender.

Marfo har ansvaret for overvåkingen av marin forsøpling på syv strender i Norge, og har fått i oppdrag å utvide til flere strender i 2023.

Vi hadde interessante diskusjoner om felles muligheter og delte erfaringer når det gjelder arbeid mot marin forsøpling. Vi dro også på en liten ekskursjon for å vise frem kysten i Lofoten🌊

Les mer om OSPAR og arbeidet med marin forsøpling her: www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter
... Se merSe mindre

Se flere