Skip to main content

Om kurset

Nasjonale anbefalinger sier at barn fra 6 til 12 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter per dag. Både lek og fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig at skolebarn får mulighet til å være aktive, også i løpet av skoledagen. Dette kurset gir inspirasjon til ulike aktiviteter som kan gjennomføres med barn i ulike aldersgrupper. Noen aktiviteter er spesielt godt egnet for å fremme læring og samarbeid, mens andre er mer preget av lek og bevegelsesglede. Kurset og aktivitetene tilpasses aldersgruppen.

Kursets varighet: ca. 2 timer
Pris: gratis for skoler i våre medlemskommuner

Passer for

1. – 7. trinn, Voksenopplæring, alle som trenger å minnes på hvor gøy det er å leke sammen med andre.

Fra lærerplanen

Elevane skal løyse utfordringar og oppgåver i eit læringsfellesskap og kunne reflektere over samspel, samhandling og likeverd. I mange bevegelsesaktivitetar er deltaking, medverknad og samarbeid nødvendig for å fremje læring hos seg sjølv og andre. Det inneber å anerkjenne ulikskap og inkludere alle, uavhengig av føresetnader.
Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider.

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter