Skip to main content

Profiler og logoer

Oslofjordens Friluftsråd logo

Kyststilogo

Om utforming av kyststi-logoen.

Fylkeskommuner har ofte har vært med å finansiere merking og skilting av kyststien i fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, det har derfor vært vanlig at fylkesnavnene er med på kyststilogoen. Det har også vært et viktig poeng at kyststien ikke er knyttet til en enkelt kommune, men går på tvers av kommunegrensene. Kommunenavn bør ikke påføres logen, men hvorvidt fylkesnavn påføres eller ikke er valgfritt.

Les mer om merking i Merkehåndboka

Kystledlogo

Skjærgårdstjenesten logo