Skip to main content

Kystled Oslofjorden

Her finner du alt du trenger å vite om Kystled Oslofjorden.

Hva er Kystled Oslofjorden?

Kystled Oslofjorden er et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten, for alle. Kystledhyttene leies av én leietaker, for noen dager av gangen. Flere av hyttene ligger på offentlige friområder som brukes og deles av mange.

De mange hyttene i Kystled Oslofjorden gir utgangspunkt for miljøvennlig friluftsliv og kystkulturaktiviteter. Kystleden er inspirert av «åreskifte», fra den tiden da sjøen var reisevei, og det fantes steder langs kysten der reisende kunne hvile ut eller vente på bedre vær. Ofte følger det med en robåt når man leier en kystledhytte.

Alle hyttene i Kystled Oslofjorden er steder som er gått ut av sin opprinnelige bruk, ingen er blitt bygget for å være kystledhytter. Dette åpner for muligheten til å overnatte blant annet på nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller andre hytter som tidligere har vært i privat eller offentlig eie.

Kystled Oslofjorden er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd og flere frivillige og ideelle organisasjoner som selv eier eller har ansvaret for eksisterende bygg, og som ønsker å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. OFs rolle strekker seg fra å være eier eller forvalter av hytter, med fullt ansvar for vedlikehold og drift, til å stå for booking og kontakt med gjestene.

Til sammen utgjør dette et nettverk med en mengde av muligheter til gode opplevelser langs kysten.

Vil du lese mer?

I denne saken kan du lese om ildsjeler og engasjement i nettverket vårt. Bli bedre kjent med et par tilsynsvakter og driverorganisasjoner, en kommunal eiendomsutvikler, og en av de ansatte i administrasjonen.

Her finner du en oversikt over alle hyttene i Kystled Oslofjorden.

Vår visjon

 • Vi legger til rette for rimelige kyst- og friluftsopplevelser som er tilgjengelig for alle
 • Vi er kjent som gode, profesjonelle og erfarne samarbeidspartnere, og vi er den foretrukne samarbeidspart når ny bruk av aktuelle bygninger vurderes
 • Vi kobler folk og ressurser sammen gjennom nettverk av frivillige driverorganisasjoner, tilsynsvakter og brukere
 • Vi tar vare på og tilgjengeliggjør verneverdige bygg og bygninger som har gått ut av sin opprinnelige bruk
 • Vi er en ideell virksomhet uten mål om økonomisk profitt

Vår kompetanse

 • Vi drifter, rehabiliterer og vedlikeholder fredete bygg langs kysten og har gode økonomiske støtteordninger i ryggen
 • Vi bygger ikke nytt, vi tar vare på eksisterende bygg
 • Vi har et bredt nettverk og mener at samarbeid og lokal forankring alltid er den beste løsningen
 • Vi er den største kystledaktøren i Norge. Kystled Oslofjorden har eksitert siden 1997 og har i dag rundt 70 overnattingssteder langs fjorden, fra Hvaler i øst til Stavern i vest
 • Vi har et stødig driftsapparat av tilsynsvakter og samarbeidspartnere, og en profesjonell bookingløsning
 • Vi er del av Nasjonal Kystledgruppe, som ønsker å legge til rette for enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen

Våre mål

 • Effektiv, transparent og økonomisk bærekraftig drift
 • Gjestene kjenner igjen kystledkonseptet på hver hytte de besøker, parallelt med at hvert steds særpreg og historie blir synliggjort gjennom bilder, interiør, informasjon og uttrykk.
 • Forutsigbar og grundig vedlikeholdsplanlegging, tilpasset kystledhyttenes særpreg og kvaliteter
 • Gjestene skal oppleve å bli tatt på alvor, bli møtt med god service i alle ledd, samtidig som de er selvgående via nettsider
 • Kystled som merkevare skal forbindes med kystkultur, friluftsliv og utendørs opplevelser. Kulturhistorie og mulighetene for å drive utendørs aktiviteter skal synliggjøres

Mer enn overnatting

Friluftsliv og kulturhistorie. Fysisk aktivitet, opplevelse av kulturhistorie og natur er sentrale deler av kystled.

Tilgang. Det er viktig at flest mulig får tilgang de unike stedene. Det er derfor vi har satt en begrensning i antall dager man kan bo på hyttene.

Overnatting på friområder. Kystledhyttene ligger på offentlige friområder. Det betyr at den private sfæren rundt hytta er begrenset. Andre har ikke tilgang til selve hytta eller til utstyr som følger leien, men du kan forvente at andre bruker friområdet hytta ligger på.

Selvbetjent. Alle kystledhyttene er selvbetjente, dvs. at du må ordne mat, transport og vask av hytta på egen hånd. Kystleden er avhengig av tillit for å fungere. Da er det viktig at hytta forlates slik du selv vil komme til den!

Varierende standard. Det er stor variasjon i standard og utstyr som finnes på hyttene. Hytter med høyest standard har innlagt vann og dusj, mens andre har brønnvann og gass til matlaging. Skal du på tur, huske å sjekke godt hva du kommer til!

Er det plass til flere hytter i Kystled Oslofjorden?

Kystleden er et svært populært tilbud, og OF ønsker at flest mulig skal ha tilgang på rimelige kyst- og friluftsopplevelser som hyttene tilbyr. Derfor er vi alltid interessert i nye, gode prosjekter.

Har du en god idé, ta kontakt med oss!

Kystleden er et landsdekkende nettverk av hytter med varierende standard. Andre kystledhytter i Norge kan du lese mer om på kystled.no