Tiltaksplan for Oslofjorden hva vet vi, hva gjør vi
02/09 2021

Tiltaksplan for Oslofjorden hva vet vi, hva gjør vi

Oslofjorden har sine utfordringer, men hva vet vi egentlig og hvordan går kommuner og andre videre med tiltak? Her kan du se foredrag og bla i innleggene.
Les mer
Første møte i Oslofjordrådet
25/08 2021

Første møte i Oslofjordrådet

Oslofjordrådet ble konstituert 24. august. I den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden som regjeringa la fram i mars blir det lagt vekt på å samordne, supplere og forsterke alt det positive som skjer for å ta vare på miljøet i og ved Oslofjorden. Det nye Oslofjordrådet får i hovedoppgave å sikre at den helhetlige tiltaksplanen blir gjennomført. Sammen med aktuelle departement og kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden, har OF fått en plass i rådet.
Les mer
Praktisk skjøtsel av trua naturtyper, planter og friområde på Flatskjæra i Fredrikstad
19/08 2021

Praktisk skjøtsel av trua naturtyper, planter og friområde på Flatskjæra i Fredrikstad

Kulturlandskapsskolen: På ny blir det praktisk skjøtsel av utvalgt naturtype kystlynghei og trua arter på øya, inkludert kalkkarse. Det vil bli gjennomført praktisk skjøtsel og fjerning av krypende einer som brer seg utover gammel naturbeitemark på skjellsand. Også i år kan man velge begge eller en av dagene.
Les mer
Fotokonkurranse #sommer2021
05/08 2021

Fotokonkurranse #sommer2021

Er eller har du vært på en kystledhytte i sommer? Del ditt beste kystledminne
Les mer
Tips og aktivitetsforslag
09/07 2021

Tips og aktivitetsforslag

Vi laget mange tur- og aktivitetstips for påsken. De funker fint en sommerdag også!
Les mer
Hvorfor virker ikke byggeforbudet?
06/07 2021

Hvorfor virker ikke byggeforbudet?

På tross av 70 år med byggeforbud bygges strandsonen fortsatt ned. Problemet er godt beskrevet i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, men regjeringens forslag til tiltak er dessverre ikke nok.
Les mer
Sommer ved fjorden
05/07 2021

Sommer ved fjorden

Også i år kommer mange til tilbringe mye tid ved Oslofjorden. Vi gjentar tips fra fjor.
Les mer
Problembåter og vrak
25/06 2021

Problembåter og vrak

Det er ca. 1 million fritidsbåter i Norge. Det er ingen offentlig pliktig registrering av båter i Norge. Båter eldes og forvitrer til mikroplast, de sette igjen og forlates, og de senkes ofte uten at noen blir stilt til ansvar når eieren ikke er kjent. Vrakbåter er en stor og dyr utfordring som forsøpler rundt hele Oslofjorden.
Les mer
Vår og tidlig sommer på kystledhyttene
23/06 2021

Vår og tidlig sommer på kystledhyttene

Se bildene fra foto-konkurransen
Les mer
Langgrunn kan bookes fra tirsdag 1. juni
31/05 2021

Langgrunn kan bookes fra tirsdag 1. juni

Tirsdag 01. juni kl. 10.00 blir kystledhytta Langgrunn i Horten tilgjengelig for booking igjen og kan besøkes f.o.m 11. juni.
Les mer