Vilkår for kjøp av medlemskap og vimpelabonnement

Medlemskap og vimpelabonnement i Oslofjordens Friluftsråd gjelder for ett år fra innmeldingsdato og fornyes automatisk for ett år av gangen. Før utløp av hver periode sendes faktura for neste års medlemskap. Evt. utmelding må skje før denne dato. Ved utmelding i løpet av en medlemsperiode gjelder medlemskapet ut perioden. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. Dette gjelder også i tilfeller hvor medlemsfordelene ikke blir benyttet.

Vilkår for kjøp av produkter

Du har 14 dagers returrett på varer som er kjøpt i nettbutikken. Du kan bytte eller få pengene tilbake. Husk at produktet må være ubrukt for å kunne byttes eller om du ønsker pengene tilbake. Ved bytte betaler du selv for returen, mens vi betaler porto for utsendelse av ny vare. Ved ønske om penger tilbake oppgi kontonr.

Mener du at produktet ikke holder mål kan du reklamere ved å sende oss varen. Forutsatt at det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, har du rett til en ny vare eller pengene tilbake dersom mangelen ikke er uvesentlig.

Vilkår for bestilling av kystledhytte

Før du fullfører bestillingen av en kystledhytte er det viktig at du leser gjennom denne informasjonen og godtar våre vilkår.

Betaling

Hovedregelen er at du betaler med bankkort ved bestilling. Velger du faktura som betalingløsning må denne betales senest på forfallsdag. Ved for sen betaling blir fakturaen sendt til inkasso.

Ved eventuell avbestilling må du oppgi kontonummer og navn på kontoeier, så vil vi refundere innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr for bestillingen. Dette vil som regel ta mellom 5 og 10 virkedager.

 

Avbestillingsregler kystled

 

Avbestillinger gjøres i hovedsak selv via «Min Side».  Avbestillinger kan ikke gjøres over telefon, trenger du hjelp er det også mulig å avbestille ved å sende oss en mail hvor du bekrefter avbestilling til kystled@oslofjf.no.

 

1. Ved avbestilling mer enn 30 kalenderdager før ankomstdato må 15% av leiebeløpet betales.
2. Ved avbestilling mellom 30 og 14 kalenderdager før ankomst må 50% av leiebeløpet betales.
3. Ved avbestilling senere enn 14 kalenderdager før ankomst må hele leiebeløpet betales.
4. Ved sykdom vil normalt reiseforsikring dekke påløpte kostnader.

 

Avbestillingreglene gjelder selv om hytta skulle bli booket de samme datoene i etterkant. Manglende innbetaling av faktura er ikke gyldig som avbestilling.

 

Bestillinger av kystledhytter har 14 dager angrefrist, ved kansellering innenfor dette tidsrommet pålegges ingen gebyr og innbetalt beløp vil refunderes i sin helhet.

 

Ved bestilling av tur hvor ankomstdatoen er nærmere enn 14 dager frem i tid gjelder angrefristen frem til 48 timer før ankomstdato.

 

Noen av kystledhyttene ligger på utsatte steder hvor du er avhengig av å bruke båt for å komme i land. Dersom vind og uvær gjør det utrygt å reise til kystledhyttene gis det full refusjon for oppholdet.

 

Endring av bestilling

 

Du kan selv flytte på din kystledbooking frem til 14 dager før avreise. Ved endring til ny dato pålegges ingen ekstra gebyrer, så lenge ny bestilling har tilsvarende leiedøgn som opprinnelig bestilling.

 

Annen viktig info når du bestiller kystledhytter

 

Les hytteinformasjonen

Du er selv ansvarlig for å innhente oppdatert informasjon om hytta du skal besøke og ringe nøkkeltelefonen for å motta oppdatert kode til nøkkelboks. Viktig informasjon kan endres fortløpende. Sjekk hytteinformasjonen tett opp mot avreise.

 

Ankomst-/avreisetid
Ankomst- og avreisetid på hyttene varierer. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvilke tider som gjelder for hytta du skal besøke. Vis hensyn til andre gjester og respekter tidspunktene.

 

Brannsikkerhet
Alle gjester har ansvar for å gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier, brannslukningsutstyr og røykvarslere ved ankomst. Se informasjon om brannsikkerhet i den enkelte hytte.

Røyking er forbudt inne på kystledhyttene.

 

Ladbare biler
Strømanleggene på kystledhyttene er ikke beregnet for lading av ladbare biler. Av sikkerhetshensyn ber vi gjestene respektere at det ikke er anledning til å lade bilen på hyttene.

 

Bruk av båt
Det følger med robåt til mange av kystledhyttene. Bruk av båt skjer på eget ansvar, og enhver gjest er selv ansvarlig for at bruk skjer under forsvarlige forhold. Sjekk vær og vind, og ta hensyn til egne ferdigheter.

 

Det er påbudt med godkjent flytevest i båt – husk å ta med vester. Som hovedregel er dette ikke tilgjengelig på hyttene.

Husk at været kan skifte raskt, og at båter alltid skal fortøyes forsvarlig.

 

Oppgitt antall sengeplasser
Oppgitt antall sengeplasser på kystledhyttene er satt av hensyn til kapasitet og sikkerhet og skal respekteres.

 

Kjæledyr
Kjæledyr er tillatt på noen hytter og ikke tillatt på andre – sjekk hytteinformasjonen før du reiser. Kjæledyr som er med på tur skal holdes unna senger og sofagrupper. Der kjæledyr ikke er tillatt skal forbudet respekteres.

 

Rengjøring
Hyttene er ubetjente, gjester må selv rydde og vaske etter seg. All mat skal fjernes ved avreise.

 

Gebyr
Forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den. OF vil utstede gebyr for merarbeid og omkostninger dersom hytta forlates i dårlig stand eller ved dårlig utvask. Gebyr vil variere ut ifra omstendigheter og omfang av etterarbeid, i utgangspunktet ligger gebyret på kr. 1500-3000,- for ettervask etter opphold.

 

Vi ønsker våre gjester et trygt og sikkert opphold på våre kystledhytter!