Skip to main content

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for booking av kystledhytte og for kjøp av Oslofjordvenn og vimpel

Vilkår og betingelser for booking av kystledhytte

Bestilling

For å bestille kystledhytte må du være fylt 18 år. Den som bestiller vil være kontaktperson og ansvarlig for turen, med mindre annet er avtalt skriftlig med Oslofjordens Friluftsråd.

Et kystledopphold betales med bankkort eller Vipps ved bestilling. Representerer du en skoleklasse eller organisasjon som ønsker å betale ved hjelp av faktura må du kontakte oss før bestilling, på kystled@oslofjf.no. Faktura må være betalt senest på forfallsdato. Ved purring pålegges et purregebyr. Manglende betaling kan føre til inkassokrav.

Les hytteinformasjonen

Du er selv ansvarlig for å innhente oppdatert informasjon om hytta du skal besøke. Informasjon om nøkkel til hytta er vedlagt i ordrebekreftelsen du mottar ved bestilling. Ring nøkkeltelefonen i forkant av avreise for å motta oppdatert kode til nøkkelboks. Viktig informasjon kan endres fortløpende. Sjekk hytteinformasjonen tett opp mot avreise.

Legg spesielt merke til følgende:

Transport til og fra hyttene. Enkelte steder er du avhengig av båttransport. OF har ingen innvirkning på priser og tilbud om transport. Undersøk tilgjengelighet og pris før du bestiller et opphold.

Oppgitt antall sengeplasser. Antall sengeplasser på kystledhyttene er satt av hensyn til kapasitet og sikkerhet, og skal respekteres.

Brannsikkerhet. Alle gjester har ansvar for å ved ankomst gjøre seg kjent med informasjon om brannsikkerhet i den enkelte hytte.

Bruk av båt. Bruk av båt skjer på eget ansvar, og enhver gjest er selv ansvarlig for at bruk skjer under forsvarlige forhold. Sjekk vær og vind, og ta hensyn til egne ferdigheter. Husk at været kan skifte raskt, og at båter alltid skal fortøyes forsvarlig. Det er påbudt med godkjent flytevest i båt. Som hovedregel er dette IKKE tilgjengelig på hyttene, du må ta med vester selv.

Ankomst- og avreisetid. Dette varierer på de ulike hyttene. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvilke tider som gjelder for hytta du skal besøke. Vis hensyn til andre gjester og respekter tidspunktene.

Ladning. Strømanleggene på hyttene er ikke beregnet for oppladning av ladbare biler. Av sikkerhetshensyn ber vi gjestene respektere at det ikke er anledning til å lade bilen på hyttene.

Kjæledyr. Kjæledyr er tillatt på noen hytter og ikke tillatt på andre – sjekk dette før du bestiller. Hvis kjæledyr er med på tur, skal holdes unna senger og sofagrupper.

Rengjøring. Hyttene er ubetjente, gjester må selv rydde og vaske etter seg. All mat skal fjernes ved avreise.

Gebyr og erstatningsplikt

Forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den. OF utsteder gebyr for merarbeid og omkostninger dersom hytta forlates i dårlig stand eller ved dårlig utvask. Størrelse på gebyr vil variere ut ifra omstendigheter og omfang av etterarbeid.

Leietager står ansvarlig under hele oppholdet, og har erstatningsplikt ved uaktsomhet. Ved uhell som kan medføre følgefeil, har leietager plikt til å informere om forholdene ved første mulige anledning.

Videresalg av bookinger

Videresalg av bookinger på hyttene i Kystled Oslofjorden er ikke tillatt. Bookinger som forsøkes videresolgt vil kanselleres uten advarsel og uten rett på refusjon.

Kansellering

Bestilling av kystledhytte har 48 timers angrefrist. Ved avbestilling innenfor dette tidsrommet gis det full refusjon av leiebeløpet.

Ved avbestilling av kystledhytte inntil 14 døgn før ankomst refunderes 50% av innbetalt beløp.

Dersom avbestilling gjøres senere enn 14 døgn før ankomst får man ingen refusjon.

Force majeure

Ved hendelser utenfor OFs kontroll, som gjør det umulig å gjennomføre et opphold, har OF intet erstatningsansvar.

Transport

Hyttene i Kystled Oslofjorden er et overnattingstilbud, og transport til og fra hyttene er gjestenes eget ansvar.

OF har ingen innvirkning på transporttilbud, og er ikke ansvarlig i tilfeller der et tilbud eventuelt skulle falle bort.

Spesielle værforhold

Ved kraftig vind og uvær som gjør det uforsvarlig å reise til utsatte kystledhytter uten fastlandsforbindelse, gis det full refusjon for oppholdet.

Ta kontakt med oss på e-post kystled@oslofjf.no ved slike hendelser.

Sykdom

Ved sykdom gjelder vanlige avbestillingsregler. Har du reiseforsikring vil denne vanligvis dekke påløpte kostnader.

Endring av dato for opphold

Dato for et opphold kan endres gebyrfritt, forutsatt at endring gjelder samme hytte og samme antall dager i inneværende sesong. På «Min side» kan du selv endre dato for oppholdet.

Vilkår og betingelser for Oslofjordvenn

Oslofjordvenn

Oslofjordvenn gjelder for kalenderåret. Kjøp etter 1. november gjelder for påfølgende år. En betalingsoppfordring sendes ut på nyåret.

Innbetaling for Oslofjordvenn refunderes ikke. Dette gjelder også i tilfeller hvor man ikke benytter seg av fordelen ved tidlig booking.

Les mer om Oslofjordvenn her.

Vilkår og betingelser for vimpel

Vimpel

Vimpel gjelder for kalenderåret. Kjøp etter 1. november gjelder for påfølgende år. En betalingsoppfordring sendes ut på nyåret.

Innbetaling for vimpel refunderes ikke.

Vimpelkjøp gir ikke tilgang til tidlig booking, da dette er forbeholdt de som er Oslofjordvenn.

Les mer om vimpel her.

Kontakt oss

Har du noen andre spørsmål du ikke fant svaret på over? Kontakt oss på e-post eller telefon, så skal vi hjelpe deg!

E-post: kystled@oslofjf.no

Vi synes det er hyggelig å snakke med deg, men vi setter pris på om du forsøker å finne svar på denne siden eller på hyttesiden før du tar kontakt.

Dersom du fortsatt trenger hjelp kan vi kontaktes på telefon 67 55 49 90. Mer informasjon finner du nederst på siden.

Befinner du deg på en hytte og trenger hjelp fra oss utenfor kontorets åpningstider kan du ringe vår vakttelefon – informasjon finner du i ordrebekreftelsen du mottok på e-post ved bestilling.