Vilkår for kjøp av medlemskap og vimpelabonnement

Medlemskap og vimpelabonnement i Oslofjordens Friluftsråd gjelder for ett år fra innmeldingsdato og fornyes automatisk for ett år av gangen. Før utløp av hver periode sendes faktura for neste års medlemskap. Evt. utmelding må skje før denne dato. Ved utmelding i løpet av en medlemsperiode gjelder medlemskapet ut perioden. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.

Vilkår for kjøp av produkter

Du har 14 dagers returrett på varer som er kjøpt i nettbutikken. Du kan bytte eller få pengene tilbake. Husk at produktet må være ubrukt for å kunne byttes eller om du ønsker pengene tilbake. Ved bytte betaler du selv for returen, mens vi betaler porto for utsendelse av ny vare. Ved ønske om penger tilbake oppgi kontonr.

Mener du at produktet ikke holder mål kan du reklamere ved å sende oss varen. Forutsatt at det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, har du rett til en ny vare eller pengene tilbake dersom mangelen ikke er uvesentlig.

Vilkår for bestilling av kystledhytte

Før du fullfører bestillingen av en kystledhytte er det viktig at du leser gjennom denne informasjonen og godtar våre vilkår.

 

Hva er Kystled

Kystled er et nettverk av enkle overnattingssteder, ofte i tilknytning til friluftslivsområder. Hyttene i Kystled Oslofjorden er ubetjente. Standarden på hyttene varierer, du må selv gjøre deg kjent med forholdene på hytta du vil besøke.

 

Kystleden er et friluftstilbud, festing og støy er ikke ønsket på hyttene. Hyttene ligger ofte på friområder som er tilgjengelige for allmennheten. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til hverandre.

 

All ferdsel, bruk av hytta og dens utstyr skjer på eget ansvar.

 

Les mer om hva kystled er

 

Betaling
Hovedregelen er at du betaler med bankkort ved bestilling. Velger du faktura som betalingløsning må denne betales senest på forfallsdag. Ved for sen betaling blir fakturaen sendt til inkasso.

 

Ved eventuell avbestilling må du oppgi kontonummer og navn på kontoeier, så vil vi refundere innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr for bestillingen. Dette vil som regel ta mellom 5 og 10 virkedager.

 

Avbestillingsregler

1. Ved avbestilling mer enn 30 kalenderdager før ankomstdato må 15% av leiebeløpet betales.
2. Ved avbestilling mellom 30 og 14 kalenderdager før ankomst må 50% av leiebeløpet betales.
3. Ved avbestilling senere enn 14 kalenderdager før ankomst må hele leiebeløpet betales.
4. Ved sykdom vil normalt reiseforsikring dekke påløpte kostnader.

 

Les hytteinformasjonen

Du er selv ansvarlig for å innhente oppdatert informasjon om hytta du skal besøke. Viktig informasjon kan endres fortløpende. Sjekk hytteinformasjonen tett opp mot avreise

 

Ankomst-/avreisetid
Ankomst- og avreisetid på hyttene varierer. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvilke tider som gjelder for hytta du skal besøke. Vis hensyn til andre gjester og respekter tidspunktene

 

Brannsikkerhet
Alle gjester har ansvar for å gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier, brannslukningsutstyr og røykvarslere ved ankomst. Se informasjon om brannsikkerhet i den enkelte hytte.

Røyking er forbudt inne på kystledhyttene.

 

Ladbare biler
Strømanleggene på kystledhyttene er ikke beregnet for lading av ladbare biler. Av sikkerhetshensyn ber vi gjestene respektere at det ikke er anledning til å lade bilen på hyttene.

 

Bruk av båt
Det følger med robåt til mange av kystledhyttene. Bruk av båt skjer på eget ansvar, og enhver gjest er selv ansvarlig for at bruk skjer under forsvarlige forhold. Sjekk vær og vind, og ta hensyn til egne ferdigheter.

 

Det er påbudt med godkjent flytevest i båt – husk å ta med vester. Som hovedregel er dette ikke tilgjengelig på hyttene.

Husk at været kan skifte raskt, og at båter alltid skal fortøyes forsvarlig.

 

Oppgitt antall sengeplasser
Oppgitt antall sengeplasser på kystledhyttene er satt av hensyn til kapasitet og sikkerhet og skal respekteres.

 

Kjæledyr
Det er tillatt med kjæledyr på enkelte hytter – sjekk hytteinformasjonen for opplysning om dette. Der kjæledyr ikke er tillatt skal forbudet respekteres.

 

Rengjøring
Hyttene er ubetjente, gjester må selv rydde og vaske etter seg. All mat skal fjernes ved avreise.

 

Gebyr
Forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den. OF kan utstede gebyr for merarbeid og omkostninger dersom hytta forlates i dårlig stand.

 

Vi ønsker våre gjester et trygt og sikkert opphold på våre kystledhytter