Vilkår for kjøp av medlemskap og vimpelabonnement

Medlemskap og vimpelabonnement i Oslofjordens Friluftsråd gjelder for ett år fra innmeldingsdato og fornyes automatisk for ett år av gangen. Før utløp av hver periode sendes faktura for neste års medlemskap. Evt. utmelding må skje før denne dato. Ved utmelding i løpet av en medlemsperiode gjelder medlemskapet ut perioden.

Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. Dette gjelder også i tilfeller hvor medlemsfordelene ikke blir benyttet.

Vilkår for kjøp av produkter

Du har 14 dagers returrett på varer som er kjøpt i nettbutikken. Du kan bytte eller få pengene tilbake. Husk at produktet må være ubrukt for å kunne byttes eller om du ønsker pengene tilbake. Ved bytte betaler du selv for returen, mens vi betaler porto for utsendelse av ny vare. Ved ønske om penger tilbake oppgi kontonr.

Mener du at produktet ikke holder mål kan du reklamere ved å sende oss varen. Forutsatt at det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, har du rett til en ny vare eller pengene tilbake dersom mangelen ikke er uvesentlig.

Vilkår for bestilling av kystledhytte

Før du fullfører bestillingen av en kystledhytte er det viktig at du leser gjennom denne informasjonen og godtar våre vilkår.

1. Bestilling og betaling

 

For å bestille kystledhytte må du være fylt 18 år. Bestiller vil være kontaktperson og ansvarlig for turen dersom ikke annet er avtalt skriftlig med Oslofjordens Friluftsråd i forkant av turen.

 

Hovedregelen er at du betaler med bankkort eller Vipps ved bestilling. Velger du faktura som betalingløsning må denne betales senest på forfallsdag. Ved for sen betaling blir fakturaen sendt til inkasso.

Ved eventuell avbestilling må du oppgi kontonummer og navn på kontoeier, så vil vi refundere innbetalt beløp minus avbestillingsgebyr for bestillingen. Dette vil som regel ta mellom 5 og 10 virkedager.

 

2. Avbestilling

 

Avbestillinger gjøres via «Min Side».  Alternativt kan du sende e-post til kystled@oslofjf.no hvor du bekrefter avbestillingen. Husk å oppgi ordrenummer i e-posten slik at vi enkelt kan finne igjen din ordre.

Er det under 14 dager til ankomstdato for bestillingen din kan du ikke avbestille via «Min Side».

 

Avbestillingsgebyr

 

1. Ved avbestilling mer enn 30 kalenderdager før ankomstdato må 15% av leiebeløpet betales.
2. Ved avbestilling mellom 30 og 14 kalenderdager før ankomst må 50% av leiebeløpet betales.
3. Ved avbestilling senere enn 14 kalenderdager før ankomst må hele leiebeløpet betales.

 

Avbestillingreglene gjelder selv om hytta skulle bli booket de samme datoene i etterkant. Manglende innbetaling av faktura er ikke gyldig som avbestilling.

 

Angrefrist

 

Bestillinger av kystledhytter har 14 dager angrefrist, ved kansellering innenfor dette tidsrommet pålegges ingen gebyr og det gis full refusjon på oppholdet.

 

Ved bestilling av tur hvor ankomstdatoen er nærmere enn 14 dager frem i tid gjelder angrefristen frem til 48 timer før ankomstdato.

 

Force Majeure

 

Om vind og uvær gjør det utrygt å reise til utsatte kystledhytter gis det full refusjon for oppholdet

 

Om nasjonale eller kommunale pålegg gjør det umulig å gjennomføre turen gis det full refusjon for oppholdet.

 

Sykdom

 

Ved sykdom eller karantene gjelder vanlige avbestillingsregler.  Har du reiseforsikring vil denne vanligvis dekke påløpte kostnader.

 

Om du har symptomer på Covid-19 skal du ikke besøke hyttene. Dette gjelder også milde symptomer.

 

3. Endring av bestilling

 

Du kan selv flytte på din kystledbooking frem til 14 dager før avreise. Ved endring til ny dato pålegges ingen ekstra gebyrer, så lenge ny bestilling har tilsvarende lengde som opprinnelig bestilling.

 

 

Vilkår for opphold på kystledhytte

 

Les hytteinformasjonen

 

Du er selv ansvarlig for å innhente oppdatert informasjon om hytta du skal besøke. Informasjon om nøkkel til hytta er vedlagt i ordrebekreftelsen du mottar ved bestilling. Ring nøkkeltelefonen i forkant av avreise for å motta oppdatert kode til nøkkelboks. Viktig informasjon kan endres fortløpende. Sjekk hytteinformasjonen tett opp mot avreise.

 

Ankomst-/avreisetid

 

Ankomst- og avreisetid på hyttene varierer. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvilke tider som gjelder for hytta du skal besøke. Vis hensyn til andre gjester og respekter tidspunktene.

 

Brannsikkerhet
Alle gjester har ansvar for å gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier, brannslukningsutstyr og røykvarslere ved ankomst. Se informasjon om brannsikkerhet i den enkelte hytte.

Røyking er forbudt inne på kystledhyttene.

 

Ladbare biler


Strømanleggene på kystledhyttene er ikke beregnet for oppladning av ladbare biler. Av sikkerhetshensyn ber vi gjestene respektere at det ikke er anledning til å lade bilen på hyttene.

 

Bruk av båt
Det følger med robåt til mange av kystledhyttene. Bruk av båt skjer på eget ansvar, og enhver gjest er selv ansvarlig for at bruk skjer under forsvarlige forhold. Sjekk vær og vind, og ta hensyn til egne ferdigheter.

 

Det er påbudt med godkjent flytevest i båt – husk å ta med vester. Som hovedregel er dette ikke tilgjengelig på hyttene.

Husk at været kan skifte raskt, og at båter alltid skal fortøyes forsvarlig.

 

Oppgitt antall sengeplasser
Oppgitt antall sengeplasser på kystledhyttene er satt av hensyn til kapasitet og sikkerhet og skal respekteres.

 

Kjæledyr
Kjæledyr er tillatt på noen hytter og ikke tillatt på andre – sjekk hytteinformasjonen før du reiser. Kjæledyr som er med på tur skal holdes unna senger og sofagrupper. Der kjæledyr ikke er tillatt skal forbudet respekteres.

 

Rengjøring
Hyttene er ubetjente, gjester må selv rydde og vaske etter seg. All mat skal fjernes ved avreise.

 

Gebyr
Forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den. OF kan utstede gebyr på opptil kr. 5000,- for merarbeid og omkostninger dersom hytta forlates i dårlig stand eller ved dårlig utvask. Størrelse på gebyr vil variere ut ifra omstendigheter og omfang av etterarbeid.

 

 

Vi ønsker våre gjester et trygt og sikkert opphold på våre kystledhytter!