Skip to main content

Prosjekter

Filter

Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.
AktueltMarin forsøplingTiltak for Oslofjorden

Plastsmarte båthavner

16. mai 2023
Alle båthavner bør forsøke å redusere plastforsøpling. Vi har vært med på å lage en liste over enkle tiltak som vil redusere mengden plast på avveie.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Ny kystledhytte på Steilene i Nesodden kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.   I 1997 åpnet den aller første Kystledhytta på Fyrsteilene, og den har gjennom alle disse åra vært en av de meste populære, med fin…
Prosjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Læring i friluft for alle

8. februar 2023
Prosjekt med mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

30. november 2022
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
Prosjekt (pågår)Tilrettelegging

Kulturlandskapsskolen – prosjekt

17. november 2022
Kulturlandskapsskolen er tenkt som en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av…
Rydding langs urbane elver
Marin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Plastforsøpling langs urbane elver

17. november 2022
Prosjektet har som mål å undersøke og rydde urbane og rurale deler av vassdrag og sammenligne med funn vi gjør på strender i Oslofjorden.   Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. …
Plastpelleter holdes opp
Kronikker og fagartiklerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

13,2 tonn pelleter over bord

18. mars 2021
En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter,…
Trash Trawl i Akerselva. Foto: klimaoslo.no
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Trashtrawl – Analyser av avfall i Akerselva 2020

1. november 2020
I prosjektet Søppelanalyse Akerselva (TrashTrawl) har Oslofjordens Friluftsråd og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av søppel samlet opp av søppelsamleren PortBin TrashTrawl. Hovedmålet med prosjektet var å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe…