Skip to main content

Prosjekter

Oslofjordens Friluftsråd har kompetanse på flere områder og har til enhver tid flere pågående prosjekter relatert til friluftsliv, miljø og tilrettelegging. Mange av prosjektene utføres i samarbeid med andre.

Filter

Marin forsøplingProsjekt (pågår)Uteundervisning

Strandrydding Oslofjorden

15. desember 2023
I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.
KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Krafttak for renere Oslofjord

23. august 2023
Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene…
Marin forsøplingProsjekt (pågår)

Bølgen – forebygging av forbrukeravfall

22. august 2023
Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall.   Bak prosjektet står Mepex, Hold Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd. Til sammen har vi ikke bare mye kunnskap om avfall, opprydding og forsøpling, men utfyller også hverandre med ulike perspektiver.…
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EP (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

22. august 2023
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
Prosjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Nettverk for en levende Oslofjord

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
AktueltKartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter)

30. juni 2023
Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter) tar for seg utfordringer og løsninger knyttet til problembåter og vrakbåter. Prosjektet går ut på å yte bistand til kommuner, nødetater (politi og brannvesenet), velforeninger, hytteforeninger og båtforeninger og private i Oslofjorden.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)Uønskede arter

Se opp for havnespy i Oslofjorden

29. juni 2023
Havnespy, eller japansk sjøpung, er registrert på Koster og kommer sannsynligvis til å etablere seg i Oslofjorden. Prosjekt "Se opp for havnespy" skal spre kunnskap og oppmerksomhet rundt denne fremmedarten.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
Prosjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Læring i friluft for alle

8. februar 2023
Prosjekt med mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

30. november 2022
Målet er å finne ut mer om de vanligste kildene til ekspandert plast (isopor) i indre Oslofjord ved å kartlegge bruksområder og mulige kilder med umiddelbar tilknytning til fjorden.
Prosjekt (pågår)Tilrettelegging

Kulturlandskapsskolen – prosjekt

17. november 2022
Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden og være en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og…
Trash Trawl i Akerselva. Foto: klimaoslo.no
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Trashtrawl – Analyser av avfall i Akerselva 2020

1. november 2020
Hva er kildene til forsøpling av Akerselva? Prosjektet har tatt søppelanalyser med en TrashTrawl.
Tidligere prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (avsluttet)

Hernestangen Erlingbua

9. januar 2023
Målet er å sette i stand og åpne ny kystledhytte på Hernestangen i Asker
Rydding langs urbane elver
Marin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Plastforsøpling langs urbane elver

17. november 2022
Prosjektet har som mål å undersøke og rydde urbane og rurale deler av vassdrag og sammenligne med funn vi gjør på strender i Oslofjorden.   Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. …
Plastpelleter holdes opp
Kronikker og fagartiklerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

13,2 tonn pelleter over bord

18. mars 2021
En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter,…
Trash Trawl i Akerselva. Foto: klimaoslo.no
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Trashtrawl – Analyser av avfall i Akerselva 2020

1. november 2020
Hva er kildene til forsøpling av Akerselva? Prosjektet har tatt søppelanalyser med en TrashTrawl.