Skip to main content

Prosjekter

Oslofjordens Friluftsråd har kompetanse på flere områder og har til enhver tid flere pågående prosjekter relatert til friluftsliv, miljø og tilrettelegging. Mange av prosjektene utføres i samarbeid med andre.

Filter

Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling
Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøplingProsjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling

Temaet marin forsøpling innbyr både til tverrfaglighet og til dybdelæring i de enkelte fagene i skolen. Denne våren har seks friluftsråd mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet til det toårige prosjektet «Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling». Målet er å øke…
13. juni 2024
Strandrydding Oslofjorden
Strandrydding OslofjordenMarin forsøplingProsjekt (pågår)Uteundervisning

Strandrydding Oslofjorden

I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.
15. desember 2023
Trabukta
TrabuktaKystledProsjekt (pågår)

Trabukta

Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
6. oktober 2023
Bærekraftig friluftsliv
Bærekraftig friluftslivAktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
3. oktober 2023
Kysthjelperne
KysthjelperneKysthjelperneMiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
7. september 2023
Krafttak for renere Oslofjord
Krafttak for renere OslofjordKartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Krafttak for renere Oslofjord

Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene…
23. august 2023
Bølgen – forebygging av forbrukeravfall
Bølgen – forebygging av forbrukeravfallMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Bølgen – forebygging av forbrukeravfall

Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall.   Bak prosjektet står Mepex, Hold Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd. Til sammen har vi ikke bare mye kunnskap om avfall, opprydding og forsøpling, men utfyller også hverandre med ulike perspektiver.…
22. august 2023
EPS (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst
EPS (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord ØstMarin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EPS (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
22. august 2023
Nettverk for en levende Oslofjord
Nettverk for en levende OslofjordProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Nettverk for en levende Oslofjord

14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
22. august 2023
Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter)
Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter)AktueltKartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter)

Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter) tar for seg utfordringer og løsninger knyttet til problembåter og vrakbåter. Prosjektet går ut på å yte bistand til kommuner, nødetater (politi og brannvesenet), velforeninger, hytteforeninger og båtforeninger og private i Oslofjorden.
30. juni 2023
Se opp for havnespy i Oslofjorden
Se opp for havnespy i OslofjordenAktueltKartleggingerProsjekt (pågår)Uønskede arter

Se opp for havnespy i Oslofjorden

Havnespy, eller japansk sjøpung, er registrert på Koster og kommer sannsynligvis til å etablere seg i Oslofjorden. Prosjekt "Se opp for havnespy" skal spre kunnskap og oppmerksomhet rundt denne fremmedarten.
29. juni 2023
Bestyrerboligen, Steilene
Bestyrerboligen, SteileneKystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
22. mars 2023
Læring i friluft for alle
Læring i friluft for alleProsjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Læring i friluft for alle

Prosjekt med mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
8. februar 2023
EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord
EP (Ekspandert plast) i Indre OslofjordKartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

Målet er å finne ut mer om de vanligste kildene til ekspandert plast (isopor) i indre Oslofjord ved å kartlegge bruksområder og mulige kilder med umiddelbar tilknytning til fjorden.
30. november 2022
Kulturlandskapsskolen – prosjekt
Kulturlandskapsskolen – prosjektProsjekt (pågår)Tilrettelegging

Kulturlandskapsskolen – prosjekt

Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden og være en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og…
17. november 2022
Tidligere prosjekter

Filter

Bergholmen Mineverkstedet
Bergholmen MineverkstedetKystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
15. september 2023
Hernestangen Erlingbua
Hernestangen ErlingbuaKystledProsjekt (avsluttet)

Hernestangen Erlingbua

Målet er å sette i stand og åpne ny kystledhytte på Hernestangen i Asker
9. januar 2023
Plastforsøpling langs urbane elver
Rydding langs urbane elver
Plastforsøpling langs urbane elverMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Plastforsøpling langs urbane elver

Prosjektet har som mål å undersøke og rydde urbane og rurale deler av vassdrag og sammenligne med funn vi gjør på strender i Oslofjorden.   Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. …
17. november 2022
13,2 tonn pelleter over bord
Plastpelleter holdes opp
13,2 tonn pelleter over bordKronikker og fagartiklerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

13,2 tonn pelleter over bord

En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter,…
18. mars 2021