Naturveileder søkes
15/01 2019

Naturveileder søkes

Vi du jobbe ute med kurs og aktiviteter for skoler, barnehager og SFO?
Les mer

OSLOFJORDEN FRILUFTSRÅD I MEDIA

Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen
05/01 2019

Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 1. februar

Les mer
Ber Fiskeriministeren spare friluftslivet
18/12 2018

Ber Fiskeriministeren spare friluftslivet

Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Vi støtter et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske.
Les mer
Reguleringsplanarbeid for Lakseberget utfyllingsområde. Kommentarer til planprogram
18/12 2018

Reguleringsplanarbeid for Lakseberget utfyllingsområde. Kommentarer til planprogram

Større mengder overskuddsmasser planlegges dumpet i sjøen utenfor Sandvika i Bærum. OF mener konsekvensene av dette bør gjennomgås nøye.
Les mer
Julekort fra OF - 2018 i bilder
17/12 2018

Julekort fra OF - 2018 i bilder

Året 2018 har vært et begivenhetsrikt år. Her er kortformen av året i bilder.
Les mer
Regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Innspill til planoppstart
17/12 2018

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Innspill til planoppstart

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Buskerud. OF vektlegger at en søker å bruke allerede nedbygde sjøfronter.

Les mer
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.
12/12 2018

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

OF støtter i all hovedsak opp om planen, men savner mer fokus på å løfte byområder og også skjerpet fokus på marin forsøpling.
Les mer
Fokus på Stillehavsøsters
06/12 2018

Fokus på Stillehavsøsters

Sommeren 2018 var året stillehavsøstersen for alvor ble en del av OFs hverdag. Stillehavsøstersen truer naturmiljøet og er en fare for badende med sine sylskarpe kanter. Gjennom et pilotprosjekt igangsatt av Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Oslofjordens friluftslivråd, har flere ryddedugnader blitt organisert. Andre fylker kommer etter.
Les mer
Beitedyrene gjør en viktig jobb i skjærgården
03/12 2018

Beitedyrene gjør en viktig jobb i skjærgården

Lengere vekstsesong pga mildere klima og noen tiår med færre beitedyr i skjærgården har resultert i at vegetasjon med tett slåpe-, einer og tornekratt har tatt overhånd mange plasser.
Les mer
Vrakbåter til besvær
30/11 2018

Vrakbåter til besvær

Med vinteren vil mange båter ende opp under vann, eller som vrak på land. Uansett hvor de havner blir de fort del av et svarteperspill. Taperen er miljøet.
Les mer