Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord
26/01 2022

Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang på å sammen finne tiltak for å redde fiskebestanden, få ned miljøgiftene, redusere utslippet av næringsstoffer og forsøplingen. OF støtter oppropet på alle punkter for nå er det på tide med handling!
Les mer
Framtidig utvikling av Postens fagforbunds eiendom ved Skiphelle
03/01 2022

Framtidig utvikling av Postens fagforbunds eiendom ved Skiphelle

Gjennom media er det flagget sterke private utbyggingsinteresser i forbindelse Postens fagforbund (tidligere Postkoms) 94 daa store eiendom ved den populære badestranda Skiphelle i Frogn kommune. Fremtidig utvikling må komme friluftslivet til gode.
Les mer
Bookingåpning 2022
17/12 2021

Bookingåpning 2022

Er du oslofjordvenn kan du booke kystledhytter fra 15. februar. Fra 17. februar kan alle booke. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00
Les mer
Vi takker for 2021
13/12 2021

Vi takker for 2021

Et spesielt år med mange høydepunkter går mot slutten. Vi takker alle samarbeidspartnere og brukere av fjorden for året med et knippe bilder fra 2021.
Les mer
Kartlegging av stillehavsøsters i Asker
25/11 2021

Kartlegging av stillehavsøsters i Asker

Vi har gjennomført kartlegging av stillehavsøsters i Asker. To rapporter er sendt til kommunen, du kan bla i og laste dem ned her.
Les mer
OF går imot ny led i Vestfjorden
23/11 2021

OF går imot ny led i Vestfjorden

Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden med størst naturverdier og forringe det unike friluftsområde Vestfjorden er.
Les mer
Webinar: Acute plastic pollution
19/11 2021

Webinar: Acute plastic pollution

18. november arrangerte vi webinaret: Acute plastic pollution – knowledge, experiences and Nordic cooperation . Du kan se alle innleggene her.
Les mer
Tiltaksplan for Oslofjorden hva vet vi, hva gjør vi
02/09 2021

Tiltaksplan for Oslofjorden hva vet vi, hva gjør vi

Oslofjorden har sine utfordringer, men hva vet vi egentlig og hvordan går kommuner og andre videre med tiltak? Her kan du se foredrag og bla i innleggene.
Les mer
Første møte i Oslofjordrådet
25/08 2021

Første møte i Oslofjordrådet

Oslofjordrådet ble konstituert 24. august. I den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden som regjeringa la fram i mars blir det lagt vekt på å samordne, supplere og forsterke alt det positive som skjer for å ta vare på miljøet i og ved Oslofjorden. Det nye Oslofjordrådet får i hovedoppgave å sikre at den helhetlige tiltaksplanen blir gjennomført. Sammen med aktuelle departement og kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden, har OF fått en plass i rådet.
Les mer
Praktisk skjøtsel av trua naturtyper, planter og friområde på Flatskjæra i Fredrikstad
19/08 2021

Praktisk skjøtsel av trua naturtyper, planter og friområde på Flatskjæra i Fredrikstad

Kulturlandskapsskolen: På ny blir det praktisk skjøtsel av utvalgt naturtype kystlynghei og trua arter på øya, inkludert kalkkarse. Det vil bli gjennomført praktisk skjøtsel og fjerning av krypende einer som brer seg utover gammel naturbeitemark på skjellsand. Også i år kan man velge begge eller en av dagene.
Les mer