Skip to main content

AKTUELT

Aktuelt

Rydding av stillehavsøsters på Nesoddtangen

Nesodden kommune har fått støtte fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus til å rydde stillehavsøsters. Vi var nylig med og ryddet stillehavsøsters og japansk drivtang ved Nesoddtangen. Men hva gjør man om man oppdager noe som ser ut…
Aktuelt
Bli en kysthjelper i sommer
Aktuelt
Vil du hjelpe oss å redde Oslofjorden?

AKTUELT

Filter

Bli en kysthjelper i sommer
Bli en kysthjelper i sommerAktueltKysthjelperne

Bli en kysthjelper i sommer

Bli en kysthjelper i sommer! Som folkeforsker kan du registrere dine funn i "Dugnad for havet". I år har vi fokus på krabber og maneter.
9. juli 2024
Vil du hjelpe oss å redde Oslofjorden?
Vil du hjelpe oss å redde Oslofjorden?Aktuelt

Vil du hjelpe oss å redde Oslofjorden?

Vi søker en erfaren prosjektleder med kunnskap og interesse for natur og friluftsliv til prosjektet Bærekraftig friluftsliv
28. juni 2024
Nye faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden
Nye faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i OslofjordenAktuelt

Nye faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden

Med tanke på hvor dårlig hele økosystemet er, mener OF at alternativ tre må velges. Alternativet innebærer tre større nullfiskeområder, der alt fiske stanses. Dette er i tråd med anbefalinger fra havforskerne. 
27. juni 2024
Stortingspresidenten på studietur i Oslofjorden
Stortingspresidenten på studietur i OslofjordenAktuelt

Stortingspresidenten på studietur i Oslofjorden

På tur med OF fikk Masud Gharahkhani en innføring i det som er i ferd med å skje under overflaten. Der det skulle vært torsk var det lite annet enn krabber og leppefisk, og tangen var dekt med lurv, ettårige…
27. juni 2024

Utforsk mulighetene langs fjorden

SISTE UTTALELSER

SISTE UTTALELSER

Filter

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren
7. juni 2024

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren

16 ordførere og 34 organisasjoner har undertegnet et opprop om at det utredes en løsning der nitrogenholdig avløp fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Oslofjorden kan ikke ofres for sprengstoff! 
118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden
3. juni 2024

118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden

Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!
Innspill til høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum
22. mai 2024

Innspill til høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum

Kommentarer i forbindelse med høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen.
Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar
15. mai 2024

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.

Uteundervisning, kurs og ferieaktiviteter

For elever

Fysisk aktivitet og samarbeid

Nasjonale anbefalinger sier at barn fra 6 til 12 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter per dag. Både lek og fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig at…
For pedagoger

Inspirasjon for pedagoger i barnehage SFO og skole

Bli inspirert til mer og bedre uteundervisning i skole og barnehage. Vårt mål er at uteaktivitet blir en naturlig del av skole- og barnehagehverdagen.

Uteundervisning, kurs og ferieaktiviteter

Filter

Kunnskap om friluftsliv
Kunnskap om friluftslivFor elever

Kunnskap om friluftsliv

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater.  Friluftsliv er i vinden som aldri før, og for mange er det en selvfølge å drive med friluftsliv. Men noen er…
Metodekurs for lærere
Metodekurs for lærereFor pedagogerUteundervisning og naturveiledning

Metodekurs for lærere

Fra Utdanningsdirektoratet legges det opp til mer praktisk læring, og mer læring gjennom lek. Dette er et praktisk rettet kurs, der deltagerne får konkrete tips til hvordan en kan flytte skolefagene ut av klasserommet og ut i friluft. Samtlige av…
Kartforståelse, orientering og allemannsrett
Kartforståelse, orientering og allemannsrettFor elever

Kartforståelse, orientering og allemannsrett

Hva er egentlig et kart? Hva betyr de ulike fargene og symbolene på kartet? Hva er himmelretninger, og hvordan finner vi dem? Og hva er egentlig denne allemannsretten? Gjennom dialog og med ulike aktiviteter og øvelser i skolens nærområde finner…

PROSJEKTER

Kronikker og fagartikler