John Godheim er død
03/02 2020

John Godheim er død

John Godheim er gått bort – utrettelig tilsynsvakt og altmuligmann for OF
Les mer

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD I MEDIA

Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen
15/01 2020

Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 10. februar

Les mer
Forslag til områderegulering for Skøyen
07/01 2020

Forslag til områderegulering for Skøyen

OF går imot en massiv utbygging av Bestumkilen, og ønsker at området blir en viktig blågrønn oase.

Les mer
Kystled: 11. februar åpner bookingen for medlemmer
01/01 2020

Kystled: 11. februar åpner bookingen for medlemmer

Er du medlem i OF kan du booke fra 11. februar. Om du ikke ønsker å være medlem, kan du bestille et opphold fra 13. februar. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00
Les mer
Juss i strandsonen
19/12 2019

Juss i strandsonen

OF mener at ordningen der kommunene kan søke om juridisk bistand i strandsonesaker må gjeninnføres.
Les mer
Plastanalyser av strandsøppel i Oslofjorden
18/12 2019

Plastanalyser av strandsøppel i Oslofjorden

Er det forskjell på strandsøppel i Indre og Ytre Oslofjord? Hvor mye søppel av utenlandsk opprinnelse kommer inn på strendene i Ytre Hvaler nasjonalpark? Og hvordan kan OSPAR- protokollen forbedres? Dette var noe NIVA og OF ønsket å finne ut i et prosjekt finansiert av Handelens miljøfond.
Les mer
Kulturlandskapskolen med samling for nærmere 40 deltakere
10/12 2019

Kulturlandskapskolen med samling for nærmere 40 deltakere

I forrige uke ble det i forbindelse med Kulturlandskapskolen gjennomført en samling for nærmere 40 beitedyrholdere og forvaltere ved Færder nasjonalparksenter. Hovedfokuset var beiting som skjøtselstiltak. OF er sekretariat for Kulturlandskapsskolen og stod ansvarlig for samlinga
Les mer
Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden lagt fram
03/12 2019

Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden lagt fram

Forslag til en Oslofjordplan er lagt fram. Ambisjonsnivået som presenteres er høyt og OF stiller seg fullt og helt bak planen. Vi har kommentert noen av det vi mener er de viktigst tiltakene.
Les mer
Vil du være vertskap for Storesands nye strandkafé?
26/11 2019

Vil du være vertskap for Storesands nye strandkafé?

Vi søker deg med erfaring fra kafédrift og som setter gode opplevelser og god mat først, som er løsningsorientert og opptatt av samarbeid. Friluftshuset i Norges første marine nasjonalpark åpner sommeren 2020.
Les mer
Friluftslivet trenger mer plass
22/11 2019

Friluftslivet trenger mer plass

– staten må 10-doble bevilgninger til oppkjøp. Oslofjordens Friluftsråd krever at staten øker de årlige bevilgningene til statlige erverv fra dagens 30 millioner kroner til 300 millioner!
Les mer

OF PÅ INSTAGRAM