Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven
09/09 2020

Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven

OF mener at forslag til endring Plan og bygningsloven vil redusere det nasjonale vernet av strandsonen. OF anbefaler derfor at alle forslagene legges bort og at departementet legger frem en sak for Stortinget hvor den reelle problemstillingen om vern av strandsonen tas opp til behandling.
Les mer
Uttalelse: Ferdselsmuligheter på stranden
02/09 2020

Uttalelse: Ferdselsmuligheter på stranden

OF er gjennom mediaoppslag og henvendelser gjort kjent med at ferdsel på en sti over en eiendom i Storebukt i Færder kommune har blitt vanskeliggjort gjennom at eier har bortvist folk og oppslag på port der det står: «Kun gjennomgang til eiendommene med gangrett». OF mener dette er et ulovlig stengsel i strandsonen.
Les mer
Kommuneplan for Hvaler, samfunnsdelen. Kommentarer
31/08 2020

Kommuneplan for Hvaler, samfunnsdelen. Kommentarer

OF har kommentert kommuneplanens samfunnsdel for Hvaler Kommune og påpekt bl.a. at det det bør fokuseres på nasjonalparksenterets og friluftshuset på Storesands rolle når Hvaler kommune nå ønsker å fremstå som en nasjonalparkkommune.
Les mer
Fotokonkurranse: Rodde seg til seier
28/08 2020

Fotokonkurranse: Rodde seg til seier

Vi har gjennom sommerens fotokonkurranse «Hva er kystled for deg?» fått tilsendt mange hundre flotte bilder, og et lite utvalg har nå blitt valgt ut som vinnere.
Les mer
Den store pelletjakten
09/08 2020

Den store pelletjakten

Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden med å rydde plastpelleter og samtidig vinne pengepremier
Les mer

OF PÅ INSTAGRAM