Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.
12/12 2018

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

OF støtter i all hovedsak opp om planen, men savner mer fokus på å løfte byområder og også skjerpet fokus på marin forsøpling.
Les mer

OSLOFJORDEN FRILUFTSRÅD I MEDIA

Fokus på Stillehavsøsters
06/12 2018

Fokus på Stillehavsøsters

Sommeren 2018 var året stillehavsøstersen for alvor ble en del av OFs hverdag. Stillehavsøstersen truer naturmiljøet og er en fare for badende med sine sylskarpe kanter. Gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeskommune, har flere ryddedugnader blitt organisert. Andre fylker kommer etter.
Les mer
Beitedyrene gjør en viktig jobb i skjærgården
03/12 2018

Beitedyrene gjør en viktig jobb i skjærgården

Lengere vekstsesong pga mildere klima og noen tiår med færre beitedyr i skjærgården har resultert i at vegetasjon med tett slåpe-, einer og tornekratt har tatt overhånd mange plasser.
Les mer
Vrakbåter til besvær
30/11 2018

Vrakbåter til besvær

Med vinteren vil mange båter ende opp under vann, eller som vrak på land. Uansett hvor de havner blir de fort del av et svarteperspill. Taperen er miljøet.
Les mer
Nå har vi funnet vår neste direktør
29/11 2018

Nå har vi funnet vår neste direktør

Espen Søilen overtar etter Rune Svensson fra 1. april 2019.
Les mer
Helhetlig plan for Oslofjorden
20/11 2018

Helhetlig plan for Oslofjorden

Mandag 19. november var det oppstarskonferanse i arbeidet for en helhetlig plan for Oslofjorden. Dette er en plan et enstemmig Stortinget stilte seg bak i våres. Nå skal den fylles med innhold – OF jobber for at friluftslivet får sin rettmessige plass.
Les mer
Bookingåpning 2019: 5. februar
08/10 2018

Bookingåpning 2019: 5. februar

...men det er fortsatt mulig å dra på tur. Her er liste over åpne hytter.
Les mer
Vedlikeholdsleder for kystleden er på plass
07/09 2018

Vedlikeholdsleder for kystleden er på plass

Siden oppstarten i 1996 har kystleden i Oslofjorden vokst jevnt og trutt. Med over 60 hytter er systematisk vedlikehold en utfordring. Trond Preutz er mannen som nå er ansatt for å løfte vedlikeholdet.
Les mer
Marin forsøpling: Fokuset flyttes til kildene
20/08 2018

Marin forsøpling: Fokuset flyttes til kildene

Registrering av strandsøppel er den eneste indikatoren på marin forsøpling som sier noe om kilden til søpla. Dette er viktig informasjon ettersom det er grunnlaget for forebyggende tiltak, det mest kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling! OF jobber sammen med SALT for å registrere kildene til marin forsøpling i Oslofjorden.

Les mer
Store Råholmen
17/08 2018

Store Råholmen

Skjærgården vest for Kråkerøy har en mengde herlige blankskurte svaberg, men også et unikt kulturminne med referanser til seiersmonumentet Germania som Hitler ville oppføre.
Les mer