Gi oss tilbakemelding hvis du finner slike plastpellets
30/03 2020

Gi oss tilbakemelding hvis du finner slike plastpellets

Plastpellets kommer i mange farger og former. Det har nå vært et større utslipp av runde, hvite pellets. Det er disse vi nå ønsker informasjon om.
Les mer

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD I MEDIA

Anmodning om ryddepause på strendene i Oslofjorden
25/03 2020

Anmodning om ryddepause på strendene i Oslofjorden

Med bakgrunn i regjeringens tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset bør frivillige ryddeaksjoner opphøre, foreløpig frem til etter 13. april.
Les mer
Kystled og korona
25/03 2020

Kystled og korona

Skal du på kystledhytte og lurer på om virussituasjonen vil påvirke oppholdet, finner du informasjon her. Oppdatert 25.03.20
Les mer
Bygging og arealbruk i Oslofjorden
20/03 2020

Bygging og arealbruk i Oslofjorden

Bit for bit gjøres Oslofjorden mindre tilgjengelig. På tross av byggeforbud har det likevel foregått en utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter for allmenn rekreasjon. Her kan du sjekk tallene for din kommune.
Les mer
Vedlikeholdsmidler også til samarbeidspartnere
18/03 2020

Vedlikeholdsmidler også til samarbeidspartnere

Nå nyter også samarbeidspartnere godt av vedlikeholdsfondet Sparebankstiftelsen DnB har gitt til OF. Over 165 000 kroner blir delt ut organisasjoner som drifter kystledhytter.
Les mer
Utsettelse av årsmøte
17/03 2020

Utsettelse av årsmøte

På bakgrunn av den pågående koronasituasjonen har styret i Oslofjordens Friluftsråd besluttet å utsette årsmøtet i OF som var innkalt til 26. mars i Holmestrand.
Les mer
Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr
04/03 2020

Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr

Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr får prisen for innsatsen med å bevare og gjøre fyrstasjonen tilgjengelig for alle
Les mer
John Godheim er død
03/02 2020

John Godheim er død

John Godheim er gått bort – utrettelig tilsynsvakt og altmuligmann for OF
Les mer
Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen
15/01 2020

Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 10. februar

Les mer
Forslag til områderegulering for Skøyen
07/01 2020

Forslag til områderegulering for Skøyen

OF går imot en massiv utbygging av Bestumkilen, og ønsker at området blir en viktig blågrønn oase.

Les mer

OF PÅ INSTAGRAM

Natur og friluftsveiledning

Oslofjordens Friluftsråd ønsker å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Aktivitetstiltak, informasjon og stimulering til friluftsliv er en viktig del av OFs arbeid. Siden 1998 har OF jobbet direkte mot kommuner, skoler, barnehager og SFO med Læring i friluft. Målet er en økt bruk av natur- og friområder i læringsarbeidet. Vi kommer til deres nærområde. Her finner du informasjon om våre forskjellig kurs og aktiviteter.

For pedagoger:

For elever:

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

Ring oss 67 55 49 90

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.