Skip to main content

Hva har en blå sofa, et fredet fyr fra 1867 og sirkulær økonomi å gjøre med hverandre?

Siden 1990 har vi nordmenn doblet forbruket vårt. Produksjon av tekstiler, elektronikk og andre forbruksvarer krever naturressurser og energi. I Oslofjordens Friluftsråd ser vi på kystledhyttene som en del av delingsøkonomien, hvor vi deler på ressursene i stedet for at hver av oss har en egen hytte med det forbruket av areal og materiell det innebærer. Men kan vi også bidra til en mer sirkulær økonomi i måten vi driver nettverket på? På Homlungen har vi denne våren gjennomført et prosjekt som vi håper kan være et eksempel – og kanskje en inspirasjon – for framtiden.

Homlungen Fyr i Hvaler Kommune er en av de mest besøkte kystledhyttene i Oslofjorden. Fyret stod ferdig i 1867, ble fredet i 1997 og er eid av Kystverket. OF har en langvarig leieavtale om å gjøre stedet tilgjengelig for allmenheten gjennom nettverket Kystled Oslofjorden. Siden 2012 har over 10 000 mennesker, store og små, hatt kystledopplevelser på dette ikoniske fyret. 

De siste årene er det tatt store vedlikeholdsløftHomlungen, i samarbeid med Kystverket og dyktige håndverkere. Utvendig kledning og vinduer er byttet eller rehabilitert – alle med oppfølging fra kulturminnemyndighetene for å ivareta verneverdiene. Det over 100 år gamle taket og hatten på fyrlykta ble rehabilitert i 2020. På hele fyrstasjonen er eksteriøret, altså det utvendige uttrykket, fredet. Fredningen gjelder i tillegg interiøret i selve fyrhuset. Innvendig i hovedhuset er alle rom og flater blitt malt, med vekt på fargebruken på fredningstidspunktet, samtidig som tidligere tiders fargevalg nå blir vist fram som fargetrapper på hvert rom. Det har vært en spennende fargepalett i bruk på fyret opp gjennom årenes løp.  

Kystled Oslofjorden – et gjenbrukskonsept i seg selv 

Å ivareta og tilgjengeliggjøre eksisterende bygninger er en av grunnstammene i Kystled Oslofjorden. OF legger stolthet i å være en ansvarlig bygningsforvalter av bygg som har gått ut av sin opprinnelige bruk. På denne måten gjenbrukes bygninger og arealer til friluftslivsopplevelser, i stedet for at urørte arealer blir tatt hull på. En annen vesentlig bærebjelke i kystledarbeidet er formidling av kystkultur og historien til de stedene som utgjør nettverket.  

OF skal være en ansvarlig aktør når det kommer til forbruk og miljøbelastning. Vi mener det finnes en åpenbar sammenheng mellom historieformidling og redusert forbruk: gjenbruksmøbler. Møbler som allerede har levd et liv gir en helt annen dimensjon til interiøret enn hyllevarene på IKEA eller Bohus. Samtidig unytter vi på nytt ressursene som allerede har gått inn i disse møblene.  

Noen eksempler har vi allerede i nettverket vårt. Hvaler Kulturvernforening har gjort en enorm, og prisbelønnet, innsats for å restaurere Brekke skole, også med stor vekt på opprinnelig interiør. Da OF selv restaurerte bademester Larsens feriested ved Bunnefjorden, Heidehaugen, ble elementer i det gamle kjøkkenet tatt vare på. Firmaet På Nytt hentet inn gamle kjøkkenmoduler og pusset dem opp i tidsriktig fargepalett. Resultatet ble et funksjonelt og moderne kjøkken i gammel drakt i Bademesterens sommerhytte. Andre hytter der innredningen har inspirert prosjektet på Homlungen er Strømtangen fyr, som driftes av foreningen Onsø-Beviset, og Rønningen, som eies av Færder kommune og som ble totalrehabilitetert av Mellem-Bolærnes Venner.  

På Homlungen var møblene modne for utskifting etter mange år med stort besøkstrykk, og vi gikk derfor i gang med fornyelse av innredningen etter sesongen 2022. 

Men hvordan innreder man egentlig et fredet fyr fra 1867?

Å innrede et fyr som befinner seg på en øy langt unna OFs kontor i Slemmestad, er i seg selv en praktisk utfordring. Arbeidet med å kuratere brukte møbler som har en historisk sammenheng og er robuste nok til å tåle bruken, er heller ikke enkelt. Vi fikk en ide om å søke hjelp hos de som kjenner gamle, standsmessige møbler aller best: antikkforhandlere. Jaggu var det ikke en antikvitetsbutikk i Fredrikstad! Vi dro på besøk for å prøve lykken.  

Nils Knudsen driver Antikk & Design i Fredrikstad og spesialiserer seg på håndlagde kvalitetsmøbler og antikviteter. Han har ofte oppdrag for kunder som ønsker å innrede i en spesifikk stil eller trend og finner fram til møbler som passer inn. Han har showroom i Fredrikstad, og sammen lagde vi en plan for hvilke møbler som skulle skaffes.  

Ikke alle gamle møbler er like egnede. Det finnes ikke noen katalog for fargevalg og modeller, eller store lager med akkurat de møblene du vil ha. Nils er opptatt av at møblene skal være originale slik at de holder seg i verdi over tid, og brukte sitt nettverk, auksjoner og markeder til å finne de rette varene. Han rettet seg inn mot jugendstil, en stilperiode fra rundt 1890 til ca. 1920, som det er sannsynlig at har preget Homlungen i løpet av fyrvokternes storhetstid.  

Målsettingen var å ha møbler til stue og spisestue klare før kystledsesongen tok fart, og torsdag 27. april trillet en varebil ut på lastebrygga ved Skjærgårdstjenesten Hvaler sin arbeidsbåt Heia.  

Gamle møbler ut – gamle møbler inn

Et solid lass med ødelagte møbler og madrasser ble fraktet vekk, og et vidunderlig lass med antikke møbler ble lastet om bord på Heia. I land på Homlungen ble de båret av OFansatte og Skjærgårdstjenesten inn i Fyrhuset og Uthuset. En blå sofa kom på plass i sitt nye hjem.  

Spisestua har fått et stort spisebord med plass til 10-12 personer rundt. Denne passer godt sammen med det gamle framskapet som allerede sto der. En nygammel lampeet funn fra finn.no – i taket komplementerer den gamle stua på en riktigere måte.   

I stua Homlungen kom det på plass ei blå sofagruppe og ei solid bokhylle. Sammen med de historiske bildene på veggen gir de stua et fornemt preg. Resultatet har blitt ei stue og ei spisestue som henger bedre sammen med historien til bygget som omgir rommene.  

Historie formidlet gjennom en blå sofa

En verdifull side ved gjenbruksmøbler er at de selv har en historie å fortelle, i likhet med bygningene i Kystled Oslofjorden. Den blå sofaen som nå står på Homlungen er fra begynnelsen av 1900, og har tilbrakt mye av sitt liv på Hvaler. Det har seg slik at sofagruppa stod i en skipperbolig på Søndre Sandøy. Boligen, som stod ferdig i 1898, lå like ved Nedgård brygge. Fra sofakroken her kunne man antakelig skimte Homlungen fyr. På sitt vis er en blå sofa kommet hjem igjen.  

Historier som denne er med på bygge opp under fortellingen til kystledhyttene, som alle har sin unike forhistorie før de ble tatt inn i Kystled Oslofjorden. Å få kontakt med denne historien, gjennom informasjon og innredning, er en del av det kystledgjestene setter stor pris på med dette nettverket av overnattingssteder. 

Med historien i ånde har vi forsøkt å løse et praktisk innredningsbehov uten å gjøre fotavtrykket større enn nødvendig. Vi håper at denne måten å jobbe på kan være til inspirasjon for andre. Ikke minst håper vi framtida er full av løsninger som gjør det lettere for alle å tenke ombruk først! 

En stor takk rettes til Sparebankstiftelsen, som er med på å bidra til at vi kan ta vare på byggene i nettverket Kystled Oslofjorden. Takk til Kystverket som hjelper oss å gjøre fyret tilgjengelig for allmennheten. Takk også til Skjærgårdstjenesten Hvaler for transport og tunge løft, og til tilsynsvakt Sverre og hans fru Kristine for at de bidrar til å ta vare på fyret som så mange er glad i.  

Har du lyst til å lese mer?

Her kan du lese mer om Homlungen Fyr 

Ønsker du å vite mer om Kystled Oslofjorden kan vi anbefale å sjekke ut denne siden: Hva er Kystled Oslofjorden

Nils sin butikk Antikk & Design finner du mer info om her: www.antikk-design.com/