Skip to main content

Mat i friluft

Om kurset

Mat smaker best på tur, og aller best når den er blitt tilberedt ute. Mat på bål trenger ikke å være pølser. Dette kurset tar for seg ulike sider ved matlaging på tur. Vi samtaler om hygiene på tur, regler for bålfyring, bruk av kokeapparater og mange praktiske tips. Til slutt lager vi et sunt og næringsrikt måltid sammen. Kurset tilpasses aldersgruppen.

Kursets varighet: 3-4 timer
Pris: gratis for skoler i våre medlemskommuner, skolen må selv dekke utgifter til mat

Passer for

Passer for: 5. – 10. trinn, videregående skole, voksenopplæring

Fra læreplanen

Gjennom å lage mat og førebu måltid skal elevane få oppleve matglede og utvikle kunnskap om trygg mat og helsefremjande kosthald

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.