Skip to main content

Svaibøye i drift

Den 21. juli kom svaibøya Oslofjordens Friluftsråd har sør i Ommane i Larvik, i drift med en båt fortøyd. Vi tar dette veldig alvorlig og beklager sterkt at dette skjedde. Vi fikk meldinger i løpet av helga om at denne hadde slitt seg/kommet i drift. Skjærgårdstjenesten i Larvik hjelper oss med å hente bøya, så vi kan finne ut hva som har gått galt.

Alle de 54 svaibøyene vi har i Oslofjorden blir sjekket hvert år, og annet hvert år heises hele bøya med moring opp for kontroll. Vi vil nå gå gjennom driftsrutinene for å gjøre bøyene tryggere. Vi er i ferd med å bytte kjetting på alle bøyene vi har i Oslofjorden, fordi den syrefaste kjetting vi har brukt har for ujevn kvalitet. Alle bøyene i Østfold har fått ny kjetting, og vi er i ferd med å bytte på bøyene i Vestfold.

Vektbegrensning på svaibøyene

Bøyene skal tåle båter på opptil 8 tonn. Dette er beskrevet på informasjonen som står både på bøyene og på våre nettsider. Det er observert større båter, og flere båter samtidig i bøya, på det dobbelte av dette. Dette kan ha ført til skade på bøyesystemet.

Det er veldig bra at folk melder ifra til oss så raskt som mulig ved feil på bøyene, så vi kan få hentet bøya, utbedret den og lagt den ut på nytt.

Status for svaibøyene

Nå er alle bøyene i Hvaler og Fredrikstad utbedret med nye bøyesystemer. 

Bøyene i Dragsund og ved Kjøvangen er gjenåpnet etter å ha vært midlertidig stengt. 

De to bøyene ved Sandø er fortsatt stengt, og bøya Sør i Ommane er ute av drift. Disse vil bli utbedret i løpet av august. 

De øvrige bøyene er åpne for bruk, men vil bli oppgradert i august og september.  

Oversikt over svaibøyene
En mann med hjelm står i en båt og kontrollerer en svaibøya

Skjærgårdstjenesten Hvaler, Moss, Færder og Oslo/Bymiljøetaten bistår OF i vedlikeholdet av bøyene, siden OF ikke har egen båt som kan løfte de tunge moringene. Det er OF som har alt ansvar for bøyene.