Skip to main content

En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I fem år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene. Midlene har blitt benyttet til store og små vedlikeholdsprosjekter fordelt på våre 68 hytter. Tak, el-anlegg, råteskadet kledning, gulv, vinduer, dører og rør har blitt utbedret og oppgradert i tillegg til mye, mye mer.

Det er kostnadskrevende å forvalte og ivareta gamle bygg og særlig de som ligger værutsatt til ved kysten. Mange av kystledhyttene er verneverdige og en naturlig del av kystkulturen vår. Det er derfor viktig å bevare og sikre disse byggene. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB og andre bidragsytere sikrer allmenheten muligheten til å oppleve disse unike overnattingsstedene langs Oslofjorden. I 2022 var det over 36000 overnattingsdøgn på OFs kystledhytter.

Det er derfor med stor glede og jubel at OF har fått en tildeling på ytterligere 15 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB de neste tre årene! Vi skal forvalte midlene godt og fortsette det viktige arbeidet med å vedlikeholde eksisterende hytter og istandsette nye. Det er bare å glede seg!

Ta en titt på noen bilder av større vedlikeholdsprosjekter som har blitt utført på hyttene i Kystled Oslofjorden de siste fem årene:

En mann står og ser opp på en gul trebygning. Malingen på bygningen er slitt og skjoldete.

Bergholmen Befalsboligen har fått ny utvendig maling og kledning og lister er blitt rehabilitert.

På Fyrsteilene er gamle eternittplater fjernet, og bygget er tilbakeført til en historisk riktig stil, med trekledning.

En mann kledd i arbeidsklær ser på en laftet hytte. Tre av laftestokkene har en lysere farge enn de andre stokkene.

Heidehaugen ved Bunnefjorden har gjennomgått en totalrehabilitering.

Homlungen Fyr på Hvaler er malt både utvendig og innvendig.