Skip to main content

En bred allianse av nasjonale og lokale organisasjoner er utålmodige på fjordens vegne: – Det haster å ta grep, om vi skal ha en fjord der både folk, dyr og planter kan trives.

18 nasjonale og lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner, med til sammen over en million medlemskap, har nå gått sammen om initiativet «Nettverk for en levende Oslofjord». Norsk Friluftsliv er sammen med Oslofjorden Friluftsråd initiativtaker til nettverket.

 

På 1980 tallet grodde mange fjorder og buker igjen med det vi da kalte grønske. Rensing av avløpsvannet hjalp og vi trodde vi var kvitt problemene, men igjen øker overgjødslingen og nå gror de samme stedene på nytt igjen. Foto. Hartvig Christie, NIVA.

– Vi er alt fra turgåere, padlere og fiskere til folk som brenner for natur og miljø, som nå mener det haster å ta grep for Oslofjorden og de godt over 2 millioner menneskene som har den som sitt viktigste friluftslivsområde, sier Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv.

Hans Erik Lerkelund representerer Norsk Friluftsliv, en av organisasjonene som ønsker handling raskt. Foto: Gard Eirik Arneberg/ Norsk Friluftsliv

 

Alle vet at fjorden er syk

Oslofjorden er en av Norges mest artsrike fjorder, men siste årene har miljøtilstanden i fjorden blitt svært alvorlig. På 1980-tallet ville ikke kommunene i ytre Oslofjord rense avløpet sitt, og følgen er at fjorden er blitt fylt opp av gjødsel i 40 år. Dette, sammen med avrenning fra jordbruket, fysiske forstyrrelser og utbygging, overfiske og utslipp av miljøgifter, er de viktigste årsakene til den alvorlige miljøsituasjonen for fjorden. Dette har igjen medført at torsk, blåskjell og ålegress har forsvunnet og bunnvannet har blitt oksygenfritt flere steder.

 

– Alle er enige om at fjorden er syk, og blir stadig sykere, men det gjøres for lite for å snu sykdomsforløpet. Vi er mange som er utålmodige, og formålet med nettverket er å sørge for raskere tempo og større aktivitet for å redde fjorden, forteller Henning Røed fra Oslofjordens Friluftsråd.

Henning Røed, OF, er prosjektansvarlig og brennende opptatt av Oslofjorden.

 

Bredt nasjonalt samarbeid

Fra oppstartsmøtet. En rekke organisasjoner etterlyser handling.

Nettverk for en levende Oslofjord er startet opp av følgende organisasjoner:

 • Den Norske Turistforening
 • Greenpeace
 • Naturvernforbundet
 • Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Forum for natur og Friluftsliv rundt Oslofjorden
 • Forbundet Kysten
 • Natur og ungdom
 • Norges Dykkerforbund
 • Norges Jeger og Fiskerforbund
 • Norges Padlerforbund
 • Sabima
 • WWF
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Norsk Friluftsliv
 • Norges seilforbund
 • Bellona
 • Bærum Elveforum
 • Båtforbundet (KNMB).

Organisasjonene vil samles i arbeidsgrupper, der de blant annet vil sikre at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden, blir fulgt opp på en effektiv måte.

– Det handler både om å ha levedyktige bestander av artene, som torsk, blåskjell og ålegras, og om at folk har tilgang til strandsonen og trygge og rene sjøområder der de kan bade og drive med alle slags fritidsaktivitet, forteller Lerkelund.

 

Ønsker du å vite mer om nettverket og samarbeidet, kontakt Henning Røed, tlf: 91 82 60 87