Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  post@oslofjf.no   Telefon 67 55 49 90

Espen Søilen

FB-Espen

Direktør

Er daglig leder og er ansvarlig for det faglige arbeidet samt økonomi- og personalforvaltning. Direktøren forholder seg til styret som vedtar instruks og fullmakter for stillingen.

Administrasjon

Avdelingen hjelper deg med henvendelser om medlemskap, betalinger og nettsider, og hjelper deg å finne hvem du kan snakke med.

Mer om avdelingen

Bjørn Egil Underland

Bjørn-Egil

Økonomikonsulent

Har ansvar for regnskap og andre oppgaver knyttet til OFs økonomiforvaltning.

Kyrre Hurum

Kyrre

Informasjonsrådgiver

Sentrale oppgaver er nettsider og kommunikasjon på sosiale plattformer, produksjon av trykket materiell, og produksjon av informasjon til uteområder.

Torunn Anker

Torunn

Adm. sekretær

Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.

Trine Midtsem

Trine

Adm. sekretær

Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.

Kystled

Avdelingen har ansvar for booking og drift av hytter, oppfølging av tilsynsvakter og samarbeidende organisasjoner og planlegging og utvikling av nye kystledhytter.

Mer om avdelingen

Stine Greni

Untitled-8

Avdelingsleder Kystled

Ansvarlig for strategisk ledelse av kystledavdelingen. Jobber med personal, økonomi og overordnet konseptvikling. Kommune- og pressekontakt for fagområdet.

Cathrine Restad-Hvalby

Cathrine

Seniorrådgiver

Ansvarlig for utvikling av hyttene i tråd med det helhetlige konseptet for kystled. Jobber med å fremheve hvert steds historie og særpreg, parallelt med det enhetlige konseptet, for eksisterende og nye overnattingssteder.

Eivind Laxaa

Eivind

Rådgiver

Ansvarlig for samarbeid med driverorganisasjoner og tilsynsvakter. Jobber med logistikk, drift og tilsyn av alle kystledhyttene.

Terje Andresen

Terje

Seniorrådgiver

Ansvarlig for videreutvikling av systemer og kystledporteføljen. Jobber med prosjekter innenfor IT og nye destinasjoner.

Tanja Kobro

Tanja

Prosjektleder

Ansvarlig for vedlikehold av kystledhyttene. Jobber med kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsprosjekter, oppfølging av entreprenører og søknader.

Anne Christine Næss

Anne Christine

Rådgiver

Ansvarlig for informasjon og kommunikasjon på nettsider og sosiale medier. Førstelinjekontakt for henvendelser på e-post eller telefon.

Plan og friområder

Friområdene langs fjorden er hovedarenaen for det fjordbaserte friluftslivet, og mange forskjellige tilretteleggingstiltak og prosjekter er knyttet til disse. Kyststiene, som binder friområdene sammen, tas hånd om av avdelingen. OFs rolle som vaktbikkje for strandsonen og friluftsliv, er lagt til denne avdelingen og i varetas gjennom å være høringsorgan bl.a. for kommunenes og fylkeskommunenes planer for strandsonen.

Mer om avdelingen

Kjetil Johannessen

Kjetil

Ass. direktør og avdelingsleder for plan- og friområdeavdelingen

Stedfortreder for direktøren. Arbeidsområder: friområdeforvaltning Vestfold, sikring av friområder, uttalelser i plan- og strandsonesaker, Kulturlandskapskolen.

Inger-Marie Gulliksen

Inger-Marie

Seniorrådgiver

Tilrettelegging og forvaltning av friområder, Kyststier og tilrettelegging for ro- og padling, Koordinator Kartlegging og Verdsetting av Friluftsområder Akershus.

Martin M. B. Pedersen

Martin

Rådgiver

Friområdeforvaltning Hvaler, OFs svaibøye- og kajakkstativordninger, Kulturlandskapskapsskole og kartbasert forvaltningsløsning. Styrerepresentant for de ansatte i OFs styre.

Daniel Green

Daniel

konsulent

Oslofjorden ro - og padleledprosjekt (Norges padleforbund), kartbasert forvaltningsløsning og forvaltningsplaner for statlig sikra friområder.

Aktivitet

Oslofjordens Friluftsråd ønsker å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Avdelingen gjennomfører kurs og aktiviteter rettet mot skole, barnehage og SFO, nyutvikling av kurs og gjennomføring av familiearrangementer.

Mer om avdeling

Annika Ljungström

Annika

Avdelingsleder for aktivitetsavdelingen

Har ansvaret å administrere og drifte OFs samlede aktivitets- og stimuleringsopplegg. Har kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere. Bidrar i OFs folkehelsesatsning. Ansvarlig for å ansette og følge opp deltidsansatte friluftsveiledere.

Anne Lise Bekken

Anne Lise

Naturveileder

Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organiseringen av åpne turer. Deltar i prosjekter knyttet til marint liv og bekjempelse av marint avfall

Mailen Strøm

Mailen

Naturveileder

Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organiseringen av friluftsskoler. Deltar i prosjekter med fokus på fysisk aktivitet og sikkerhet ved vann.

Natur og miljø

OF har alltid vært opptatt av at fjorden er ren og at Oslofjordens unike natur tas vare på. Avdelingen jobber med fagfelt og prosjekter som bidrar til dette.

Mer om avdelingen

Liv-Marit Hansen Toverud

Liv-Marit

Avdelingsleder friluftsliv og miljøforvaltning

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Fagansvar for OFs oppfølging av marin forsøpling.

Bjørn Heidenstrøm

Bjørn H

Rådgiver

Jobber med ulike prosjektet knyttet til båtvrak, marin forsøpling og miljøtilstanden i Oslofjorden. For tiden ansvarlig for OFs deltagelse i prosjektet «Lekter 2020».

Dag-Roal Wisløff

Dag-Roal Wisløff her fått stillingstittel  rådgiver marint liv og friluftsliv. Oppgaven er primært å bekjempe stillehavsøsters.

I PERMISJON

Rådgiver

Utvikler og gjennomfører prosjekter knyttet til fremmede arter i marint miljø (stillehavsøsters) og miljøtilstanden i Oslofjorden. Kartlegger nå marint avfall i Ytre Oslofjord vest (Vestfold og Telemark fylke), på oppdrag fra Handelens Miljøfonds prosjekt «Rydd Norge og Svalbard». Er OFs kontakt mot Vestfold og Telemark.

Nicolay Moe

Nicolay Moe

Seniorrådgiver

Jobber med ulike prosjektet knyttet til marin forsøpling og miljøtilstanden i Oslofjorden - koordinator for «Rydd Norge: Oslo og Viken, Vestfold og Telemark», koordinator for oppryddingsarbeidet etter plastpellet- utslippet (Aksjon trans Carrier), prosjektleder for TrashTrawl og prosjektleder for "plastforsøpling langs urbane elver"

Henning Røed

Henning Røed

Prosjektansvarlig

Hovedoppgaven er at regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» settes på dagsordenen slik at tiltakene som foreslås gjennomføres.

Drift

Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk tilrettelegging på egne friområder og tjenester som Kystleden, svaibøyene, kajakkstativer m.m. Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.

Mer om avdelingen

Tom Sørum

Tom

Avdelingsleder driftsavdelingen

Leder driftsavdeling med personal- og økonomiansvar. Ivaretar OFs oppgaver som sekretariat for Skjærgårdstjenesten og kommunikasjon med Miljødirektoratet. Fungerer som sekretariat for driftsområdene i Ytre Oslofjord Øst, Indre Oslofjord og Ytre Oslofjord Vest.

Ole Kåre Østbye

Ole

Driftskonsulent

Arbeider med forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder, kystled og tilrettelegging.

Ståle Bratberg

Ståle

Arbeidsleder

Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av praktiske oppdrag.

Kjetil Sandnes

Kjetil S

Tømrer

Arbeider med vedlikehold og rehabilitering av kystledhytter, praktisk tilrettelegging og skjøtsel av friluftsområder