Vi legger om systemet og kjøp av Oslofjordvenn og vimpel vil ikke være tilgjengelig før litt ut i januar

Oslofjordvenn

Oslofjordvenn ble etablert i januar 2022, da ordningen med støttemedlemskap opphørte. Oslofjorden har store problemer, og vi ønsker at personlige bidrag i størst mulig grad knyttes direkte til vårt arbeid med å redde, bevare og forbedre fjorden.

Som Oslofjordvenn bidrar du til dette! Ditt tilskudd vil gå til å styrke OFs innsats for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og tilrettelegge for friluftsliv. Mer om Oslofjordvenn

Vimpelabonnement

OF tilrettelegger friluftsliv både til lands og til vanns, og blåbøyene er et populært tiltak. Alle kan benytte seg av dem, men med vimpel har du førsterett.

Ved kjøp av vimpel er du med på å finansiere driften av bøyene, og vi er avhengig av brukerbetaling som en del av finansieringen av både innkjøp og drift. Uten egenandel hadde det ikke blitt noen bøyer. Mer om ordningen 

Priser

Oslofjordvenn 400 kroner per kalenderår
Vimpelabonnement 610 kroner per kalenderår (kjøp av vimpel etter 1. september gjelder for 2023)

 

Betaling

Oslofjordvenn og vimpelabonnement betales for kalenderåret, i januar. Er du i ferd med å registrere deg for første gang, betaler du samtidig.

Som vimpelabonnent mottar du årets vimpel i posten før årets båtsesong starter. Bestiller du underveis i sesongen, sendes vimpelen deg i posten i løpet av nærmeste virkedager.

E-post og SMS

Vi anbefaler at du velger å ha begge aktive. E-post benytter vi til informasjon om nye kystledhytter, dato for bookingåpning og en gang i ny og ne med annen informasjon om OF, Oslofjorden eller friluftsliv. Våre e-postlister deles ikke med noen. SMS sender vi primært i forbindelse med bruk av kystledhyttene, samt til deltakere på arrangement i vår regi.