Skip to main content

Si velkommen til Erlingbua!

Endelig kan vi åpne en ny kystledhytte på Hernestangen! Den nye hytta får navnet Erlingbua, og ligger like ved Livestua, som har vært del av Kystled Oslofjorden siden 2017. Den lille hytta består av ett rom, med en overbygd platting utenfor, og ligger helt i vannkanten.

Siden september 2022 har hytta vært under forvandling fra tomt skall til et koselig lite krypinn med alt man trenger for fine dager på tur. En plasseffektiv kjøkkrok og køyesenger er bygget opp, hytta har fått strøm og et robust utekjøkken. Uteområdet er ryddet opp, og utover sommeren vil en blomstereng vokse seg fram.

Mai er en måned for jubel og feiring. Når Erlingbua åpner for booking den 15. mai, kan alle som ønsker det booke et opphold her. Så om du føler for en annerledes 17. mai-feiring, kan du jo ta turen hit.

Hva skulle barnet hete?

I fjor avholdt vi en navnekonkurranse under vårt arrangement på Verdens Kuleste Dag på Akershus festning. Vi fikk inn mange flotte forslag, men det var ingen som passet helt til hytta. Flere av forslagene satte oss likevel på sporet av det navnet vi til slutt skulle lande på, og det var en velkjent formel for hyttenavn: navn på person + bua.

Den eksisterende hytta, som før bare het Hernestangen, ble navngitt på samme vis, og de to hyttene fikk altså navnene Erlingbua og Livestua.

Når vi navngir kystledhyttene ser vi etter lokalt forankrede navn, som gjerne sier noe om stedets eller hyttas historie. Før Hernestangen ble et statlig sikret friluftslivsområde var det et aktivt gårdsbruk, og flere personer har preget historien her. Live og Erling, mor og sønn, var to slike personligheter, og når vi har to hytter tett i tett her, passet det fint å gi hyttene navn etter disse to.

Erling og Live

Bruket på Hernestangen ble bygget i 1895 av Live og hennes mann Ole. Etter mannens død fortsatte Live sitt virke på stedet, og i 1932 kjøpte hun bruket av sin stesønn. Hun var en driftig kvinne, og fikk blant annet bygget et vanningsanlegg med vann fra Drammensfjorden. Flere ungdommer fikk forpleining på stedet, og midt på 1930-tallet bygget Live kiosk og kafebygning.

Etter Lives død i 1954 var det sønnen Erling som tok over småbruket, slik hans mor hadde ønsket det. Kafedriften opphørte under krigen, men han hadde inntekt fra noen leieboere i bygninger på tomta. I 1974 solgte Erling Hernestangen til Røyken kommune (nå Asker), med forbehold om fritt husvære. Erling døde i 1984.

Hernestangen i dag

I dag er Hernestangen et stort, statlig sikra friområde og et levende bygdetun som driftes blant annet av Røyken historielag.

Selve eiendommen som hytta står på er skilt ut fra gårdseiendommen og har vært i privat eie i mange år. Da den lå for salg i 2021 var Asker kommune raske til å se muligheten for utvidelse av friområdet, og kjøpte denne og nabotomta med tilhørende bygninger. Ett falleferdig bygg ble revet, men den lille gule hytta var i god behold, og i 2022 inngikk kommunen avtale med Oslofjordens Friluftsråd om å innlemme denne i Kystled Oslofjorden.

Nå når Erlingbua åpner, er det altså to kystledhytter på området, side om side med utsikt over Drammensfjorden, slik mor og sønn kanskje sto en gang for lenge siden.

Velkommen skal du være!