Kystleden skal være et åpent tilbud for alle, til ferie, rekreasjon og friluftslivsopplevelser, og OF ønsker å sikre at så mange som mulig skal ha mulighet til å bestille seg turen de ønsker seg ved bookingåpning. Hverken privatpersoner, bedrifter eller ansatte i OF har anledning til å legge inn forhåndsbookinger på kystledhytter. Vi har likevel valgt å åpne for enkelte unntak, beskrevet i punktene under.

 

Følgende grupper har mulighet til å forhåndsbooke kystledhyttene i Oslofjorden:

1) Barnehager, grunnskoler og SFO med planlagt uteaktivitet for elevene i regi av skolen.

2) Grupper med kurs i natur og frilufts-veiledning i regi av OF.

3) Kommuner som benytter hyttene som et ferietilbud for barn og unge.

4) Organisasjoner som benytter hyttene til friluftsarrangementer tilrettelagt for barn og unge.

5) Organisasjoner som benytter hyttene til  friluftsarrangementer for grupper med behov for særskilt tilrettelegging.

 

Øvrige forhold

•  Ovennevnte grupper får 20% rabatt på bookinger sammenlignet med ordinærpris.
•  Forhåndsbooking kan gjøres i perioden 1. oktober og inntil 2 uker før ordinær bookingåpning.
•  Forespurt dato må være satt til et tidspunkt hvor OF er sikre på at hytta kan leies ut.
•  Avbestillinger kan gjøres gebyrfritt frem til bookingåpning, etter dette gjelder ordinære avbestillingsregler for kystled.

 

Forespørsel om forhåndsbooking sendes på mail til e-post: kystled@oslofjf.no