Hvor er det svaibøyer?

Gå på kyststien?

Kjølholmen er et bra sted å komme i land med kajakken, men det er for langt å bære kajakken til hytta.

Hvor er det fint å sette ut kajakken?

Dra på tur til kystledhytte?

OF ønsker å inspirere til friluftsliv. Kartet under viser kyststier slik de er lagt inn hos Kartverket. Alle offisielle kyststier vil etter hvert komme her.

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering