OF har lagt ut 60 blå svaibøyer i Oslofjorden.

Regler for bruk av bøyene

• Bøyene skal brukes til overnatting der de som har OF-vimpel her førsterett.
• Bøya er beregnet for båter opp til 8 tonn deplasement.
• Det er ingen begrensning på hvem som kan kjøpe vimpel.
• OFs vimpel skal føres synlig på båten.
• Maks liggetid er 24 timer.
• Båter som henlegges i bøyene vil kunne bli fjernet på eiers regning og risiko.

 

Hvem kan bruke bøyene?
Alle som ønsker det kan benytte seg bøyene, men har du kjøpt vimpel har du førsterett. Flere kan ligge i samme bøye samtidig, men det er førstemann som bestemmer om det er greit med flere.

 

Skånsom mot havbunnen

Bøyene bidrar til mindre slitasje av sjøbunnen. Vi kommer også til å forsøke å få lagt ut bøyer der det av forskjellig årsaker ikke er mulig å bruke anker.

Fordeler med vimpel

Den viktigste grunnen å kjøpe vimpel at du bidrar til at ordningen videreutvikles og forbedres. Uten egenandel hadde det ikke blitt noen bøyer. OF er en non-profittorganisasjon. I snart 80 år har organisasjonen kjøpt friområder for bading og båtutfartssteder og tilrettelagt disse for brukerne. Drift koster og oppgavene til vedlikehold og skjøtsel må komme foran nye tilbud, som bøyer.

Vimpel gir førsterett. I tillegg til førsterett til bøyene garanterer OF at bidraget fra vimpelen går tilbake til båtfolket først og fremst gjennom flere bøyer og vedlikehold av eksisterende, men bidraget vil også i stor grad til bedre tilrettelegging i naturhavnene i Oslofjorden.

Tematiske kartlag

Alle
Svaibøyer

Indre fjord

Hvor: Gressholmen ligger ca 1 km sørvest for Hovedøya, Oslo kommune
Posisjon: 59.52.964 10.43.481
Dybde: 12 meter.
Dato for utlegging: 12.09.2007.
Innseiling:
Beskrivelse av området: Gressholmen henger sammen med Heggholmen og Rambergøya. Alle er naturvernområder. Til å ligge så nær Oslo er området lite benyttet av båtfolket. Fergeforbindelse til Rådhusbrygga. Sommeråpen restaurant og kiosk. Toalett.

Hvor: Steilene, vest for Alværn, Nesodden. Merk: Bøye ble flyttet i 2012 ca 80 meter mot nordøst pga fuglereservatet på Knerten

Posisjon: 59.49.139  10.36.322

Dybde: 13 meter

Dato for utlegging: Juni 2011

Beskrivelse av området: Steilene er en øygruppe på vestsiden av Nesodden, bestående av fem øyer. Steilene er tilrettelagt som friluftsområde. i 1997 ble øyene kåret til årets friluftsområde i Oslo og Akershus. På den ytterste øya, Fyrsteilene, er det kystledhytte. Her holder har også kunstneren Tony Larsson tilhold. Bøya ligger mellom Storsteilene og Knerten. Sistnevnte er fuglereservat med ilandsstigningsforbud mellom 15. april og 15. juli. Gjesteplasser på Persteilene. Her er det også en barnevennlig sandstrand. Flere steder med gode oppankringsmuligheter. Serviceanlegg på Persteilene.

Hvor: Nordvest på Håya, Frogn kommune
Posisjon: N59`42.874_E010`33.193
Dybde: 30,5 meter
Dato for utlegging: Juni 2011
Innseiling:
Beskrivelse av området: Håøya er Oslofjordens største friområde og har alle muligher for det meste innen friluftsliv. Bjørnebukta eller Bjørnehuebukta er en mye brukt naturhavn.

Hvor: Dragsundet ligger på Håøyas nordvestside, Frogn kommune

Posisjon: 59,42,31  10,33,06

Dybde: 10 meter

Lagt ut: Juni 2008.

Beskrivelse av området: Håøya er Oslofjordens største friområde og har alle mulighet for det meste innen friluftsliv. Bjørnebukta eller Bjørnehuebukta er en mye brukt naturhavn. Her er det dypt helt inn til land. Renovasjon og toalett finnes på land.

Hvor: Innerste del av Hallangspollen nord for Drøbak

Posisjon: N59’32.279 E 010’39.690,  N59`32.302_E0 10`39.671

Dybde: 25 og 26 meter

Lagt:  2011

Beskrivelse av området: Nordvestvendt gressbakke og sandstrand. Stor brygge som brukes mye til bading. Badeflåte og toalett. Turområde med flere stier.

Hvor: Innerste del av Hallangspollen nord for Drøbak

Dybde: 8,5 meter

Lagt ut: 20. mai 08.

Posisjon:59.41.979 10.38.118

Beskrivelse av området: Hallangspollen skjærer seg inn ca 4 kilometer innover i landet. Her inne er det stille vann, uansett vindretning. Mye hyttebebyggelse gir begrenset ilandstigningsmuligheter. Med jolle er  det ikke langt til Vindfangerbukta marina. Du må til Drøbak for å proviantere mat.

Hvor: Utenfor sætre, vest for Håøya

Posisjon: 59.41.165 10.31.717

Dybde: 9,8

Dato for utlegging: Ble lagt ut i 2011

Beskrivelse av området:   Bøya ligger mellom Torvøya og Hjelp. Et 80 dekar stort område med natur og kulturlandskap ble sikret som friområde i 2002. Det er tre bygninger på østre delen av Torvøya (Killingholmen). Det meste av den lille holmen Hjelp er friområde. den har en langgrunn sandstrand, gode solforhold og er godt egnet for småbarnsfamilier. Fortøyningsbolter på vestsiden. Toalett.

Hvor: Utenfor Sætre, vest for Håøya

Posisjon: N59`41.129_E010`31.746

Dybde: 10 meter

Dato for utlegging: Ble lagt ut i 2011

Beskrivelse av området: Vestfjordens havneperle kaller Sætre Båtforening sin hjemmehavn med ca 400 båtplasser. I båthavna finner du gjesteplasser, vann, dusj, kiosk, restaurant og drivstoff.

 

Hvor: Nord for Son , Vestby kommune

Posisjon: N59’32.279 E 010’39.690,  N59`32.302_E0 10`39.671

Dybde: 25 og 26 meter

Lagt:  2011

Beskrivelse av området: Nordvestvendt gressbakke og sandstrand. Stor brygge som brukes mye til bading. Badeflåte og toalett. Turområde med flere stier.

Hvor: Nord for Son , Vestby kommune

Posisjon: N59’32.279 E 010’39.690,  N59`32.302_E0 10`39.671

Dybde: 25 og 26 meter

Lagt:  2011

Beskrivelse av området: Nordvestvendt gressbakke og sandstrand. Stor brygge som brukes mye til bading. Badeflåte og toalett. Turområde med flere stier.

Oslo kommune ruster opp Langøyene og bøyene er i den forbindelse fjernet. Les mer om prosjektet  Langøyene – opprydding, Oslo kommune

Hvor: Langøyene 2 km vest for Malmøya, Oslo kommune
Posisjon: 59.52.406 10.43.439
Dybde: 9 til 16 meter
Dato for utlegging:
Innseiling: Beskrivelse av området: Dette er en populær utfartsøy. Med fergeforbindelse fra Vippetangen er dette en av de mest besøkte øyene utenfor Oslo. Her ute finner du kiosk, kafé, renovasjon og toalett. Her er en flott sandstand og stor gresslette, med mulighet for telting.

Østfold

Hvor: Bile syd for Bevøya i Moss kommune
Antall bøyer: 3
Posisjon: 59.30.508 10.37.800
Dybde: 3,6m
Dato for utlegging: Juli 2009
Innseiling: Både fra nordvest og syd
Beskrivelse av området: Bile er en lav liten holme som brukes mye av lokalbefolkningen. Du ligger godt i le for sydlige og sydvestlie vinder. Det ligger 2 overnattingsbøyer like utenfor sandstranden på østsiden av øya. I gamle dager ble Bilehavnen ofte brukt som overnattingssted for frakteskuter på vei inn og ut av Oslofjorden.

Hvor: Evjesund ligger ca 6 km sør for Moss sentrum i Rygge kommune.

Posisjon: 59,21,33  10,40,06

Dybde: 2,5 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008

Innseiling: Rund jernstaken nord for Stangarholmen med god klaring. Styr midt i løpet til du har tangen på babord side. Hold deg midt i sundet mellom kaien babord og skjæret du får på styrbord side.

Beskrivelse av området: Evjesundet er en flott og lun havn. Inne i bukten er det våtmarksområder, noe hyttebebyggelse. Ingen offentlige brygger. Det ligger flere foreningsbøyer på stedet.

Hvor:  Ca. 100 m  nordøst for Danmark, sør for Larkollen, Moss kommune

Posisjon

Dybde:

Dato for utlegging

Beskrivelse av området: Bøya ligger i beskyttet mot vind av Danmark i sør og vest og Larkollneset i nord. 

Hvor: Eldøya ligger ca 1 km sørvest for Larkollen, Rygge kommune.

Posisjon: 59.19.69 10.39.32

Dybde: 12 meter

Dato for utlegging: Juni 2008
Beskrivelse av området: Eldøya er en flat øy med frodig vegetasjon. Flott sandstrand i nordvest (friområde). Mange fine stier tar deg rundt øya, f.eks. til gravrøyer fra bronsealderen.

Hvor: Smaustangen ligger 2 km vest for Rauer i Fredrikstad kommune.

Posisjon: 59.13.86 10.43.953.

Dybde: 5 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008.

Innseiling:

Beskrivelse av området: Her ligger man beskyttet i all slags vær. Det er en del hyttebebyggelse på land.

Hvor: Hankøsundet er sundet som dannes mellom Hankø og Vest Vikene, omtrent 6 km vest for Fredrikstad

Posisjon: 59.13.301 10.46.523

Dybde: 6 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008.

Beskrivelse av området: Hyppig brukt ankringsplass for båtfolket. God natthavn i all slags vær.

Hvor: Sørøst for Hankøsundet i Fredrikstads skjærgård

Posisjon:N 591134,2  og N 59o1133

Dybde:  Ca 9,5 meter / 10,5 meter

Dato for utlegging: Bøyene er lagt ut juli 2014

Beskrivelse av området: Når du kommer ut fra Hankøsundet, runder Mærrapanna og er på vei sydøstover, er Slevikkilen rett inn til babord. Inne i kilen ligger Gjeitøya som i lang tid har vært et friområde i Fredrikstad kommune. Her har Skjærgårdstjenesten og OF tilrettelagt for båtfolket.  En helt ny brygge ble satt opp i vinter og inne på øya finner du toalett og avfalls-bod. Her ligger det nå to nye OF-svaibøyer.

Hvor: Søndre Missingene ligger ca 6 km sørvest for Slevik og ca 3 km sør for Rauer, Fredrikstad.

Posisjon: 59.10.245 10.42.815 – Bøya ligger litt NV for gps-punktet.

Dybde: 8 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008.

Innseiling: To overrettmerker (svarte triangler på hvit bunn) markerer innseilingen fra øst, hold klar av Missingskjæra øst for Sønsre Missingene.

Beskrivelse av området: Størstedelen av øya er naturreservat, men området rundt brygga er friluftsområde. Berggrunnen består av sedimentære bergarter for vitret fra vulkanske bergarter. Det gir et spennende landskap, men fjellet kan enkelte steder være ganske skarpt. Stedet er mye brukt til dykking, bl.a. pga fregatten Schleswig som sank her i 1711.

Hvor: Nord for Søsterøyene, Fredrikstad kommune

Antall bøyer: 1

Posisjon: 59.07.780 10.44.333

Dybde: 4,5 meter

Dato for utlegging: Mai 2011

Beskrivelse av området: Bøya ligger eksponert til , og er lite egnet i dårlig vær. Du kan overnatte på Struten fyrstasjon gjennom kystleden.

Hvor: Utgårdkilen, sør på Vesterøy, Hvaler. Bøya ligger på styrbord side i innseilingen til Utgårdskilen.

Posisjon: 59,04,26  10,52,23

Dybde: 5,3 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008.

Beskrivelse av området: Utgårdskilen er en viktig fiskehavn, og til tider kan det være hektisk aktivitet her. Her finner du store friområder og fristende svaberg. Sjøbufestival i juli. Det er også båtplasser i fiskehavnen.

Hvor: Akerøybukta nordvest for Festningsholmen, Akerøya, Hvaler.

Posisjon: 59.03.094 10.53.437.

Dybde:  7 meter.

Dato for utlegging: 18.02.2009.

Innseiling: Urent farvann flere steder, bruk sjøkart.

Beskrivelse av området: Unike området ble kjøpt av Oslofjordens Friluftsråd i 1955 gjennom et spleiselag. Et av de mest benyttede utfartsområder i Hvalerskjærgården. Overfor ilandsstigningsbryggen på nordøstsiden finner du drikkevann. Deler av øya er fuglereservat. spennende område med mye å se.

Havnen er gammel marinehavn som ble beskyttet av fortet på festningsholmen. Festningen ble ødelagt av marinen som brukte den som skyteskive, men har i de siste årene blitt noe restaurert.

Hvor:  Tisler, Hvaler.  
Posisjon: 58.98598, 10.95579 og  58.9835, 10.96115
Dybde: Ca. 6 meter.

Dato for utlegging: Mai 2008.

Innseiling: Best innseiling fra nordvest.

Beskrivelse av området: Tisler er utposten med nakne svaberg og flere lune viker ytterst i havgapet. Renovasjon og doer på øya. Her ute har det engang bodd 30 mennesker. Godt krabbe og makrellfiske i området. Dette unike området ble kjøpt av Oslofjordens Friluftsråd i 1955 gjennom et spleiselag. Et av de mest benyttede utfartsområder i Hvalerskjærgården. Overfor ilandsstigningsbryggen på nordøstsiden finner du drikkevann. Deler av øya er fuglereservat. spennende område med mye å se.

Innseiling: Urent farvann flere steder, bruk sjøkart.

Merk: Søndre bøye er midlertidig ikke tilgjengelig

Hvor: Sørøst for Røsholmen, nord for Kirkøy, Hvaler
Posisjon: 59,34,34  11,03,57
Dybde: 3 meter
Lagt ut: i 2011.
Innseiling:
Beskrivelse av området:

Hvor: Røsnekilen ligger rett nord for svenskegrensa, Sarpsborg kommuene.

Posisjon: 59.07.82  11.13.30

Dybde: 3,8 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008.

Innseiling: Enkel og grei innseiling ved bøya, merk skvalpeskjær og grunner sør for Flatskjæra ved innseilinga i Røsneskilen.

Beskrivelse av området: God natthavn. Her ligger du trygt i all slags vær. Det er mye hytter i området.

Hvor: Kjerringholmen ligger i Skjebergkilen, Sarpsborg kommuene.
Posisjon: 59.10.76. 11.10.08
Dybde: 9 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008.

Innseiling: Innseiling øst for holmen er enkel og grei.

Beskrivelse av området: Med sin beliggenhet innerst i Skjebergkilen er Kjerringholmen et populært utfartsområde for småbåter, kanoer og kajakker. Ca 2/3 av øya er friområde. Alle fasiliteter tilgjengelig over sundet til Skjebergkilen marina.

Hvor: Flatskjæra er to holmer, adskilt av et lite sund hvor bøya ligger. Skjærene ligger en drøy kilometer nordvest for Strømtangen fyr.
Posisjon: 59.15955, 10.80958
Dybde: 5 meter.

Dato for utlegging: Juni 2016.

Beskrivelse av området: Flatskjæra er et populært utfartsområde for småbåter.

Hvor: Bøya ligger mellom øyene Epleholmen og Langsomholmen i  utløpet av Enhuskilen på vestsiden av Kråkerøy, Fredrikstad. Merk i noen kart er omtales Epleholmen som  Skogholmene.
Posisjon: 59.17527, 10.89095
Dybde: 5 meter.

Dato for utlegging: Juni 2016.

Beskrivelse av området: I området rundt er det mange holmer, både med og uten hytter.

Hvor: Østsiden av Iddefjorden, ca 2 km sør for Halden sentrum.

Posisjon: 59.05.73  11.23.06

Dybde: 25 meter.

Innseiling: Ingen spesielle forhold.

Beskrivelse av området:

Hvor: I Femdalsundet på nordsiden av halvøya Kaholmen vest for Kråkerøy.

Posisjon: 59.1518, 10.90568

Dybde:

Innseiling: Ingen spesielle forhold.

Beskrivelse av området:

Hvor: Sør for Arisholmen, bukta på østsiden, rett sør for Kråkerøy.

Posisjon: 59.13341, 10.91846

Dybde:

Innseiling: Ingen spesielle forhold.

Beskrivelse av området:

Vestfold

Løvøya, fire bøyer

Hvor: Løvøya ligger utenfor Horten. Her er det totalt fire bøyer som ligger på sørøst siden av Løvøya.

Posisjon: 59.26.663 -10.27.064 og 59.26.621 – 10.27.081

Dybde:  Ca 7m

Dato for utlegging: Bøyene er lagt ut 7 juli 2009

Innseiling: Om båten er lavere enn 2,8 meter kan du gå gjennom Løvøysundet. Er den høyere må du gå inn gjennom Vealøsrenna lenger sør.

Beskrivelse av området: Løvøya er en populær øy rett nord for Horten sentrum. Her vil du overnatte sikkert i alle vindretninger.  For å komme til Horten er det best med en lettbåt. Det går en kanal fra Horten verfsområde og til Fyllingen båthavn.Løvøysund er en kjent fiskeplass. Selve øya er et flott turområde med severdigheter som det gamle kapellet som ble bygget på 1300 tallet. Det var ved Løvøysund at Skageraks sjøhelt Tordenskjold fikk kjølhalt farttøyene sine.

Hvor: Frebergvik ligger vest for Løvøya  og 5 km sør for Langøya. Frebergvik er i Horten kommune.
Posisjon:
Dybde:

Dato for utlegging: Bøya ble lagt ut i 2017
Beskrivelse av området:

Hvor: I bukt på sørenden av Søndre Årøy, øst for Nøtterøy (hovedøya)
Posisjon: 59,09,49  10,27,04
Dybde:  Ca 4 meter
Lagt ut: 2013

Hvor: Vest for Tjøme, rett sør for Mågerø, nordvest for Ildverket.

Posisjon:  59.07.71 – 10.26.47

Dybde:  7m

Dato for utlegging: Utlagt 1 juli 2009

Innseiling: Ligger på babord side av leden som går forbi Måkerøs østside og fortsetter mellom Hønsø og Burø.

Beskrivelse av området: På sydvestsiden av Burø er det en kile med et anker i sjøkartet.  Bøya ligger  ved ankermerket. Skjæret på sydsiden av havnen er lavt, men du har stort sett le for alle vinder. Noe svell kan forekomme fra båttrafikk i området.

Hvor: Øst for Hvasser, Tjøme. 2 bøyer.

Posisjon:

Dybde:  7m

Dato for utlegging: 1 juli 2009

Innseiling:

Beskrivelse av området: Det ligger 2 svaibøyer i Sandøbukta. Bukta er åpen for vinder fra nord- nordøst men man ligger i le for sydlige vinder. Bukta er et meget populært utfartssted med en fin sandstrand.

Hvor: Begge bøyene  ligger i i Tønsbergfjorden, vest for Tjøme, sør for Veierland

Posisjon: 59.06891- 10.21.435  og  59.06.647 -10.20.941

Dybde: 5 meter

Dato for utleggingBøya er  lagt ut  i oktober 2009.

Innseiling: Det er mange grunner i området så her skal man være forsiktig.  Best med innseiling fra syd. Se opp for skvalpeskjær ved innseilingen til bukten. Bøya ligger i den sydlige del av bukta på Huis sydside.

Beskrivelse av området: Mange kjenner øya som «feriekoloniøya». Feriekoloni er det fortsatt her, og i den forbindelse er det restiksjoner på å gå i land om sommeren, noe vi oppforder til å repsektere.

Posisjon: 59.04.49 – 10.18.26  (Merk: to bøyer)
Dybde: 7m

Dato for utlegging: 1. juli 2009

Innseiling: Innseiling til havneområdet fra nordøst. Tallakshavn er lett å komme inn og ut av, uansett hvor det blåser, nesten uten at man trenger å forlate leden.

Beskrivelse av området:  «Noen havner er så fristende at man drar på tur for å besøke nettopp den eller de havnene. Andre hvner blir brukt fordi de ligger så hendig til. Noen havner har begge kvaliteter. En slik havn er Tallakshavn ved innløpet til Tønsbergfjorden, straks innenfor Tønsberg Tønne». (Fra «Kysten Vår», 1979 av Arve Johannessen ) Tallakshavn er en gammel seilskutehavn med vakker og variert natur.

Hvor: Sørvestspissen av Østerøya, Sandefjord

Posisjon: 59.03811 10.18.095 og 59.03.776 10.18.070

Dybde: 7,5 og 8 meter
Lagt ut: juni 2011

Innseiling: 
Beskrivelse av området:

Hvor: Sørvest for Langø, vest for Veierland i Tønsbergfjorden.
Posisjon:  59.09.12  10.19.19
Dybde: 4,5
Lagt ut: 2011.
Innseiling
Beskrivelse av området: Om du ønsker en tur rundt i området har du flere muligheter. Rett nord har du Langø. Det er er grunt rundt øya, men det er en fin spasertur rundt øya. Her beiter også hester som går fritt rundt. Øya er privat, men det er ingen problem å ta seg rundt. Tar du deg videre nordover kommer du til friområdet Bogen – Nallebergodden. Om sommeren er dette er populært område for bading. Ønsker du utsikt kan du gå opp til Sundåsen (kyststi), med fin utsikt over Tønsbergfjorden.

Hvor: Innerst i Mefjorden, Sandefjord
Posisjon:  59.05.444 10.13.444  og   59.07.04 10.16.27
Dybde: ca 6 og 8 meter
Lagt ut: Juni 2011

Innseiling:
Beskrivelse av området: Gokstadholmen er en liten øy innerst i Mefjorden. Selv om total strandlinje bare er omtrent 1 km, er det plass til to kystledhytter (Hovedhytta og Drengestua). Det er brygge på vestsiden, dybden er under to meter. Inne holmen er det eikeskog. Om sommeren beiter sauer her. Vest og sørsiden av øya er for grunn for småbåttrafikk.  Øst for Gokstadholmen finner du turområdet Hafallen.

Hvor: I Sandefjordsfjorden, rett sør for Buerøya, utenfor Vesterøya

Posisjon: 59.04.71 10.15.34
Dybde: 7 meter
Lagt ut: Juni 2011.

Innseiling: Lettest fra nord – hold øst for stake nord for øya.
Beskrivelse av området: Det er grunt rundt mesteparten av øya. Den østlige delen av øya er flat og lett farbar. Vestsiden er brattere. Midt på øya er det en større eng, her er det mulig å telte. Fin badestrand langs østsiden. Toaletter og renovasjon.  Gjestebrygge på østsiden. Kystledhytte på Buerøya rett nord for Hellesøya.

Hvor: Vestsiden av Sandefjordsfjorden, et par km sør for sentrum
Posisjon:  59.04.102 10.13.443
Dybde: 5 meter
Lagt ut:  Juni 2011.
Innseiling:
Beskrivelse av området: Bøya ligger ved nordre odden  på Sperrvika. Godt beskyttet for syd- og syd-vestlige vinder. Det er en badestrand i nærheten.

Beskrivelse av området: Det er grunt rundt mesteparten av øya. Den østlige delen av øya er flat og lett farbar. Vestsiden er brattere. Midt på øya er det en større eng, her er det mulig å telte. Fin badestrand langs østsiden. Toaletter og renovasjon. ferskvann. Gjentebrygge på østsiden. Kystledhytte på Buerøya rett nord for Hellesøya.

Hvor: Sør i Ommane ligger på fastlandssiden rett øst for Malmøya ved inngangen til Viksfjorden i Larvik kommune.
Posisjon: 59o0037  1000744
Dybde: 9 meter
Lagt ut:.Juni  2013

Oversiktskart

Egnet for utskrift

Last ned kartet i  PDF

Legg gjerne inn bildene dine på Instagram:

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.