Skip to main content

Friluftsskoler

Om kurset

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater. Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, primært mellom 10–13 år. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. På noen av våre friluftsskoler har vi overnatting det siste døgnet.

 

Friluftsskolene blir gjennomført i skolens vinter-, sommer- og høstferie. Deltagerne får opplæring innenfor tema som allemannsrett og ferdselskultur, kartforståelse, raste- og leirplass, tur eller ekspedisjon, i tillegg til at det hvert år er et felles tema for alle friluftsskoler. 

 

Aktiviteter

I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.
• Bruk av kniv, øks og sag
• Padling og roing
• Bading og vannaktiviteter
• Høsting, fiske eller plukking av bær, sopp og urter
• Mat ute

Mål

Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner.

Sikkerhet

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederne har likevel nødvendig kompetanse innen livredning i vann, førstehjelp og risikovurdering.

Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt.

Elevane skal:

  • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen (kroppsøving 4. trinn)
  • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv (kroppsøving 7. trinn)
  • gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre (kroppsøving 10. trinn)
  • praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet (kroppsøving vg2)

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.