Haldenkanalen (flere kommuner)

Beskrevet tur inkluderer sluser.

Haldenkanalen nedover 

Avstand:  70 km

Haldenkanalen er ikke salt sjø, men vi syntes kanalen er så spennende at vi tar den med. Haldenkanalen strekker seg over 70 km fra Skulerudsjøen i Aurskog-Høland til Femsjøen i Halden. Her kan man padle gjennom idylliske innsjøer, korte elvestrekninger og imponerende sluseanlegg i et vakkert landskap med mange spennende kulturminner. Visste du at Brekke sluser er Nord-Europas høyeste sluseanlegg? Her finnes også kystledhytta Fløterhytta. Overnatting kan gjøres i telt eller hengekøye, eller man kan se om noen av kystledhyttene langs kanalen er ledig. På disse følger det også med kano når hytta leies. Til kanalen er det i tillegg mange side elver og vann som også kan padles dette gjør Haldenkanalen med sideelver og vann til et svært godt egnete for padling.

 

Mer om Haldenkanalen

Mulige startpunkter: Her er det mulig å ha en bil i hver ende, eller bli transportert. Skulerudsjøen er et naturlig startpunkt, men det er mulig å padle vannsystemet enda lenger oppover. Et mulig sted å avslutte er ved Tistedalen stasjon i Femsjøen.

inviter andre med på denne turen!

Padlevettregler

  1. Bruk padlevest
  2. Velg passende kajakk og utstyr
  3. Sjekk værmelding
  4. Vær bevisst egne ferdigheter
  5. Kle deg etter vanntemperaturen
  6. Si i fra hvor du padler
  7. Vær synlig på vannet
  8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
  9. Øv på redningsteknikker
  10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel