Skip to main content

Hva har en blå sofa, et fredet fyr fra 1867 og sirkulær økonomi å gjøre med hverandre?

Kystled Oslofjorden – et gjenbrukskonsept i seg selv 

Men hvordan innreder man egentlig et fredet fyr fra 1867?

Gamle møbler ut – gamle møbler inn

Historie formidlet gjennom en blå sofa

Har du lyst til å lese mer?