Rapport for enheten 2017

Indre Vestfjorden (Asker/Bærum/Nesodden)

Bruken av friområdene har vært normalt, men med noe mindre søppel, om lag 3500 sekker er samlet inn fra renovasjonen. Badebøyer er satt ut og toalettene ettersett og vasket. Strandsøppel fra ryddeaksjoner er hentet, bl.a. fra OFs strandrydding med skoleklasser på Nordre Langåra.

 

På Nesodden tømmes søppelstativer på Storsteilene og Ommen, det nye toalettet på Storsteilene vaskes, etterses og tømmes, og strandrydding utføres begge steder.

SNO har fjernet uønska plantearter og avfallet er hentet av Skjærgårdstjenesten. Enheten har tilsyn med storfe og sau som beiter på Borøya og Brønnøya.

 

En av medarbeiderne gikk av med pensjon i år og stillingen ble lyst ut internt i Bærum kommune. Sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum vil få betydning for driftsenheten. Enheten har god kontakt og utfører oppdrag for den nye havnesjefen. Han ivaretar også enhetens behov for ny kai i forbindelse med utbyggingen på Kadettangen i Sandvika.

Kontakt

Morten Merkesdal – konsulent, Natur og idrett, Bærum kommune
morten.merkesdal@baerum.kommune.no
tlf. 951 43 460

Harald Bøysen – driftsleder, Park og idrett, Bærum kommune
harald.boysen@baerum.kommune.no
tlf. 995 67 371

Michael Langballe – båtfører
michael.langballe@baerum.kommune.no
tlf. 952 55 645

Hjemmehavn

Kadettangen

Kommuner

Asker, Bærum, Nesodden

Anløpspunkter

 • Borøya
 • Saraholmen
 • Furuholmen
 • Oustøya
 • Langåra
 • Skogerholmen
 • Rausjær
 • Kråkholmen
 • Kariskjær
 • Kjeholmen
 • Torvøya
 • Steilene frio.
 • Fyr Steilene
 • Ommen

Båtene

"Johanna II"

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.