Kulturlandskapsskolen 

Kulturlandskapsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Færder nasjonalpark, fylkesmannen i Vestfold og OF. Formålet med Kulturlandskapsskolen er å spre kunnskap om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel.

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I 2016 ble det gjennomført totalt 5 kurs. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

Bak kulturlandskapsskolen står Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel.

Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. Oslofjordens Friluftsråd har sekretariatsansvar for kulturlandskapsskolen.

 

Dele bilder? #kulturlandskapsskolen 

Aktuelle kurs

Tidspunkt: September 13. september.  kl 09:30-15:30 Hvor: Breivoll friområde, Ås.

Kursledere: Biolog Halvard Holtung Asplan Viak og Ås kommune.

 

Flere hule eiker er kartlagt i området. Vi får en innføring i de hule eikenes viktige funksjon for biologisk mangfold (v/biolog Halvard Holtung) og praktisk innføring i trusler for eika/behov for skjøtsel. En kommer inn på ulike praktiske skjøtselstiltak. Det understrekes at dette ikke er et beskjæringskurs eller et klatrekurs. Det vil bli vist teknikker, men klatring i profesjonell sammenheng krever dokumentert opplæring eller sertifisert utdanning.

 

Kurset gjennomføres i samarbeid med Ås kommune. Kurset er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Obligatorisk påmelding.

Når: Torsdag 27. september 2018 kl. 10-15.00
Hvor: Tveiter gård ved Semsvann i Asker. Oppmøte ved p-plass i Holtmarksvei ved Semsvann.
Tveiter gård med 4000 dekar skog er eid av Asker kommune. Flere hule eiker er kartlagt og skjøttet i området og dette blir også tema denne kursdagen.
Følgende vil medvirke i forbindelse med kurset:

Tomas Westly fra Natur og idrett i Asker kommune vil fortelle om området sett fra grunneiers side.
Biolog Stefan Olberg fra stiftelsen Biofokus gir deltakerne en grundig innføring i de hule eikenes viktige funksjon for biologisk mangfold. Stefan har også kartlagt insektfaunaen i området.
Rune Aanderaa fra naturbrukslinja ved Stabekk videregående skole vil fortelle om skjøtselsarbeidet og erfaringer de har gjort i området på oppdrag for kommunen.
Kurset gjennomføres i samarbeid med Asker kommune.
Kurset er gratis og er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Obligatorisk påmelding med frist 25. september.

Påmelding til oslofjf@online.no , skriv «påmelding eikekurs Asker».
Deltakere får tilsendt bekreftelse og praktisk informasjon.

Tidspunkt: 27. juli kl 10-14 Hvor: Moløkka, Tjøme. Kursleder: Bonde Bent Nilsen og biolog Arne Fjellberg

Tema er praktisk skjøtsel av en fem mål stor slåttemark øst for Moutmarka. Deltakerne får prøve seg på slått med ljå og får demonstrert slått med bl.a. tohjulstraktor v/bonde Bent Nilsen. Vi kommer inn på viktigheten av bakketørking for å hjelpe til med frøspredning. Biolog Arne Fjellberg gir deltakerne et innsyn i flora og fauna i enga i forkant av slåtten. Skjøtselsplan for området deles ut til deltakerne. Påmelding ikke nødvendig. Ta med niste og egnet tøy. OF har forfriskninger.

Tidspunkt: 3. juni kl. 12 – 15:30. Hvor: Sønstegård sør på Hvasser. Kursleder/guide: Bjarke Anderson, forfatter av boka» Blomsteråret i Færder nasjonalpark. Sønstegård plantefredningsområe og Pirane naturreservat sør på Hvasser har en unik flora som vi får se. Vi får også innsyn i skjøtselen i områdene som er ryddet nylig.

 Cathrine RestadHvalbycathrine@oslofjf.no

 Anne Sjømæling – anne@oslofjf.no

 Kjetil Johannessen – kjetil@oslofjf.no

 Tom Sørumtom@oslofjf.no