Kulturlandskapsskolen 

Kulturlandskapsskolen (KLS) er arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger. Så som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette må i hovedsak skje gjennom praktisk aktivitet ute.

Kurs høsten 2022

Dato

Sted

 Guttormsvauen, Hvaler
8. september  Persteilene, Nesodden
 6. september  Bile, Moss
 5. august Moløkka, Færder
Karljohansvern, Horten
3 -4. september Vestre Flatskjær, Fredrikstad
Dato kommer  Eltornstranda, Asker
Dato kommer Ulvika, Drammen
 5. august Moløkka, Færder
14. mai  Heidehaugen, uteområde kystledhytte
 5. august Moløkka, Færder

11. mai

Vestre Flatskjær, Fredrikstad
 5. august Moløkka, Færder

Kurs høsten 2020

Dato Sted
31.07.2020 Moløkka, Færder
24.08.2020 Ommen friområde, Nesodden
Lørdag 19. og/eller søndag 20. september kl 09:30- 15:30
Flatskjæra, Fredrikstad
September/ oktober

Dato kommer

Hovedøya, Oslo
24. september kl 09:30-15:30  Håøya, Frogn

Kulturlandskapsskolen 2.0

 

Kulturlandskapsskolen er arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger. Såsom økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette må i hovedsak skje gjennom
praktisk aktivitet ute.
En stor takk skal gis til Sparebank Stiftelsen for at vi nå i enda større grad kan bidra til å spre kunnskap. Vi fikk våren 2020 tildelt 2,7 millioner kroner til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen. Med denne støtten har vi mulighet for å tilby enda flere kurs, utvikle kursprogrammet med nye kurs, inkludere barn og ungdom i arbeidet med kulturlandskap, ha en verktøybank som kan benyttes av frivillige i arbeidet med kulturlandskap og bidra til mer skjøtsel av friområder og biologiskmangfold.
Grunnet Covid 19 pandemien samt utviklingen av nye kurs er kursplanen for 2020 litt redusert, men vi planlegger store ting for 2021.

Send oss en e-post på post@osofjf.no om du ønsker å delta på kurs. Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker å delta på.

Tatt fine bilder?

Del de med #kulturlandskapsskolen #oslofjf

Historien bak Kulturlandskapsskolen

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen ellers. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-19 er det gjennomført over 30 samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

Sponsorer:

Sparebankstiftelsen, fylkesmannen