Skip to main content

Bli en kysthjelper i sommerferien!

Prosjektet «Kysthjelperne»

Oslofjordens Friluftsråd (OF) og Havforskingsinstituttet (HI) har fått støtte til et folkeforskningsprosjekt, «Kysthjelperne», finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.  

Som en del av dette prosjektet skal det utvikles en ny versjon av «Dugnad for havet». 

Dugnad for havet er en plattform der forskere får hjelp med innsamling av informasjon fra folk flest. Dermed bidrar alle til viktig forskning om økosystemene i havet og langs kysten.  

Bli en kysthjelper, en folkeforsker, og en datainnsamler!  

Steg 1: Lag deg en konto. 
Steg 2: Hold øynene oppe når du ferdes i fjæra, på stranda og på fjorden.
Steg 3: Om du ser noe merkverdig, meld fra via portalen!   

I sommer har Dugnad for havet ekstra fokus krabber og maneter 

Krabber

Maneter

Slik melder du inn funn på Dugnad for havet 

Først må du registrere deg på https://dugnadforhavet.no/ – Da kan havforskere kvalitetssikre ditt funn.  

Dette er lurt å huske på for en kysthjelper: 

  • Ta bilde av funnet! Ta gjerne flere bilder, fra forskjellige vinkler. Det kan i tillegg være lurt å ta noen bilder hvor forskerne kan se størrelsen på funnet. 
  • Fyll ut detaljinformasjon om funnet. Først velger du kategori for det du har funnet, før du så legger inn hvilken art du tror det er, svarer på spørsmålet om hvor stor den er og merker av på kartet hvor du fant det.
  • En detaljert, skriftlig skildring av funnet ditt er spesielt viktig dersom du ikke har foto.