Skip to main content

Hvem gjør hva i Kystled Oslofjorden?

Bli bedre kjent med dem som jobber med Kystled Oslofjorden.

Kystled Oslofjorden er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd og flere frivillige og ideelle organisasjoner. I OFs kystledavdeling er det seks ansatte i administrasjonen. I tillegg er det på de kystledhyttene OF selv har ansvar for, ansatt lokale tilsynsvakter. Hytter som OF ikke selv har ansvaret for, har egne driverorganisasjoner. Trykk på bildene for å lese mer om hvem som gjør hva i Kystled Oslofjorden.