Skip to main content

Om prosjektet

Oslofjordens Friluftsråd er et av seks friluftsråd som deltar i prosjektet Læring i friluft for alle. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, og går over 3 år, fra 2023 til 2025. Målet er å skape en skolehverdag med mer og bedre læring i friluft.

16 skoler er tilknyttet OF i prosjektet. Deltakerskolene har tilhørighet rundt hele Oslofjorden, og inkluderer både store og små skoler. 13 av skolene er barneskoler, to skoler er kombinerte barne- og ungdomsskoler, og den siste skolen er en ren ungdomsskole.

To lærere fra hver skole vil få et kompetansehevende kurs, i tillegg til at ansattgruppen ved skolen vil få grunnleggende kursing for at læring i friluft skal heves som undervisningsmetode for alle ansatte og hele skolen. Gjennom samlinger, webinarer og besøk på skolene får deltagerskolene kursing i følgende temaer:

 • Læringsressurser i nærmiljøet
 • Hvordan ulike læringssteder kan brukes til ulike trinn og fag
 • Dybdelæring ved bruk av læringssteder i nærmiljøet
 • Samarbeid med mennesker i nærmiljøet
 • Formidling

Vi møter skoler med en ledelse og ansatte som er motiverte og ønsker en endring av skolens praksis i retning mer variert og praktisk undervisning.

Lenker  

Status

Pågår

Kategorier

Uteundervisning, skole, naturveiledning

Partnere
 • Bekkelaget skole
 • Bjørlien skole
 • Byskolen Sandefjord
 • Eikeli skole
 • Folkestad skole
 • Hof skole
 • Høvik Verk skole
 • Kjelsås skole
 • Lierbyen skole
 • Maridalen skole
 • Nordskogen skole
 • Sogsti skole
 • Steinerskolen i Vestfold
 • Tofte skole
 • Øreåsen skole
 • Åsgård skole
Tilknyttet prosjektet
Prosjektleder
Prosjektansvarlig

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.