Skip to main content

Om prosjektet

Sparebankstiftelsen DNB har gitt Friluftsrådenes landsforbund et stort tilskudd for å kunne satse på kursing i læring i friluft ved skoler i Norge. Vi i Oslofjordens friluftsråd er et av flere heldige friluftsråd som får være med i prosjektet. Prosjektet går over 3 år, fra 2023 til 2025 og har som mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. To lærere fra hver skole vil få et kompetansehevende kurs, i tillegg til at ansattgruppen ved skolen vil få grunnleggende kursing for at læring i friluft skal heves som undervisningsmetode for alle ansatte og hele skolen. Deltakerskolene har tilhørighet rundt hele Oslofjorden, og inkluderer både store og små skoler.

Prosjektet er godt i gang og i september 2023 hadde vi første seminar for to ressurspersoner fra hver skole. Til sammen var vi 34 stk. samlet på Østre Bolæren over to dager. Engasjerte lærere satte seg inn i teori tilknyttet læring i friluft og delte aktiviteter og leker med hverandre. I tillegg begynte de på kartleggingen av skolenes nærområde som er høstens tema, samt utarbeiding av undervisningsopplegg med læring i friluft og stedsbasert læring som metode. Oppsummert var det et innholdsrikt, inspirerende og faglig nyttig seminar, der vi reise hjem med god motivasjon for videre arbeid og implementering av læring i friluft ved skolene.

I løpet av høsten har vi kick-off av prosjektet med hver enkelt skole. Dette innebærer en innføring i hva prosjektet går ut på, gjennomgang av høstens tema, og i aller størst grad – faglige læring i friluft aktiviteter som lærerne kan putte i «verktøykassa».

Vi møter skoler med en ledelse og ansatte som er motiverte og ønsker en endring av skolens praksis i retning mer variert og praktisk undervisning. Det er veldig inspirerende og vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Lenker  

Status

Pågår

Kategorier

Uteundervisning, skole, naturveiledning

Partnere
 • Bekkelaget skole
 • Bjørlien skole
 • Byskolen Sandefjord
 • Eikeli skole
 • Folkestad skole
 • Hof skole
 • Høvik Verk skole
 • Kjelsås skole
 • Lierbyen skole
 • Maridalen skole
 • Nordskogen skole
 • Sogsti skole
 • Steinerskolen i Vestfold
 • Tofte skole
 • Øreåsen skole
 • Åsgård skole
Tilknyttet prosjektet
Prosjektleder
Prosjektansvarlig

Flere av våre prosjekter

Filter

AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
KystledProsjekt (pågår)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.