Skip to main content

Organisasjonskart

Rådsmøtet

Oslofjordens Friluftsråd er registrert som en frivillig organisasjon. Øverste organ er rådsmøte. I rådet sitter personer oppnevnt av de tilsluttede fylkeskommuner, kommuner og organisasjoner/foreninger. Fylkeskommuner og kommuner oppnevner 3 medlemmer hver. Oslo kommune oppnevner 6 medlemmer. Organisasjoner og foreninger oppnevner 1 medlem hver. Rådet velger styre.

Styre

Styret består av leder, nestleder og fem medlemmer. De kan velges også utenom kretsen av rådsmedlemmer. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn tre perioder (12 år). Leder, nestleder og styremedlemmer velges for fire år.

Sekretariat

Styret ansetter direktør som leder sekretariatet. Espen Søilen har denne stillingen.