Skip to main content

Bildet øverst: Klargjøring for sesongen, foto: Pia Faaberg

Oslofjorden har store problemer og løsninger må på plass. Et problem man kan gjøre noe med, er plastforurensning fra båthavnene.

I samarbeid med Hold Norge Rent og Mepex har OF vært med på å utarbeide en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.

Tiltak:

 1. Sett forsøpling og avfallshåndtering på agendaen
 2. Vurder forsøplingsrisiko
 3. Kommunikasjon som virkemiddel
 4. Holdningsskapende arbeid
 5. Tiltak for bedre kildesortering
 6. Velg riktig utstyr for avfallshåndteringen
 7. Bruk eget oppsamlingsutstyr for snus og sneiper
 8. Merk avfallsbeholderne i tråd med det nasjonale merkesystemet
 9. Sørg for sikker håndtering av farlig avfall
 10. Reduser utslipp fra båtvedlikehold
 11. Oppsamling av spylevann
 12. Håndter EPS i flyteelementer på korrekt måte
 13. Levering av båtvrak
 14. Utstyr for å redusere utslipp og forsøpling
 15. Sertifiseringer

Les veilederen her: