Praktisk matematikk

Kurs for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring

Om kurset:

Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter. Ved å bruke uteområdene og naturen jobber vi med problemløsning og forståelse av rom og forhold.
Kursets varighet: ca. to timer
Pris: 750,- (en klasse på ca 25 elever)

 

Passer for:

Opplegget passer aller best for 2. – 7. trinn, men kan tilpasses alle trinn i grunnskolen.

 

Fra læreplanen:

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får:

  • utforske matematikk gjennom å bevege seg, leike, vere kreative og undre seg. (undervegsvurdering, 3. trinn)
  • utforske matematikk og løyse matematiske problem gjennom å vere kreative, resonnere og reflektere. (undervegsvurdering, 6. trinn)

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

Ring oss 67 55 49 90

Flere kurs for dette trinnet

Bli den første til å vurdere “Praktisk matematikk”