Skip to main content

Vrakbåter

Vrakbåter er en stor og dyr utfordring som forsøpler. OF bistår kommunene med koordinering, kartlegging, fjerning og kunnskap

1 million fritidsbåter i Norge
En av de største kildene til plast i havet
Ingen offentlig pliktig registrering av båter i Norge

Levere inn utrangerte båter

Du kan levere din gamle båt.

Informasjon og nødvendige skjema finner du her

(Miljødirektoratet)

Hva koster det å vrake en båt?

Selve vrakingen koster ingenting, man får 1000 kroner i vrakpant. Transport til mottak må du betale for.

Hvor mye er vrakpanten?

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant.

Hvor kan båter leveres

Oversikt over steder som tar i mot båter finner du her Fritidsbåter | Sortere 

Hvor varsler jeg om en mulig etterlatt båt?

Meld fra til kommunen eller Politi hvis en båt er ankret feil, i for lang tid, eller båten virker forlatt eller i dårlig forfatning.

Utfordringer med vrakbåter 

Forlatt båter kan være svært ressurskrevende å fjerne, er kilde til forsøpling og forurensning og kan  forårsake skade på liv og eiendom. 

“De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.”

Miljødirektoratet

Nye etterlatte båter dukker opp kontinuerlig. Med et betydelig salg av nye båter, vil sannsynligvis problemet fortsette til et pliktig nasjonalt båtregister er på plass. Problembåt og potensielle vrakbåter kan noen ganger oppdages ved at båten ikke har egen bryggeplass og legges til ved offentlig kai, friluftsområde eller på andres bøye i ukesvis, måneder eller årevis. Det blir varslet om problembåter p.g.a forhold som støy, dårlig- eller ansvarsløs fortøyning og ankring, ulovlig fortøyning og ankring, bekymringer fra varsler om at båten vil synke, og at båten er til hinder for ferdsel. Disse båten krever mye tid og ressurser. Det tar lang tid å oppspore eier og etter lang tid når kommunen endelig har identifisert person så flytter personen båten til nytt område eller til en ny kommune som får den samme arbeidsbyrden.  I alt for mange tilfeller ender en problembåt med berging, redning, transport, lagring, og til slutt til kondemnering. I alt for mange tilfeller finner vi ikke eier, eier nekter eierskap til båt, eier sier båt er gitt bort, eller eier er insolvent. 

Miljøfare

Båtvrak utgjør en betydelig forurensningsfare ved at plastkomponenter løser seg opp og blir til mikroplast. 80 % av moderne fritidsbåter er ”plastbåter”, dvs. fartøy støpt i glassfiber med en eller flere polymerer som bindemiddel. I tillegg er det brukt mye plast i inventar og utstyr på en båt. Bunnstoff og andre produkter brukes på alle båter og dette løser seg også opp, over tid, til mikropartikler. Bunnstoff mv. er ikke rene plastprodukter, men er i sammenheng med båtvrak en betydelig kilde til mikropartikler som havner i det marine miljøet.

Hva gjør OF

Vi koordinerer funn av problem- og vrakbåter med kommuner, nødetater, private og frivillige. Større områder er også kartlagt for båter som antakeligvis er forlatt. Kunnskapsinnhenting og spredning er oppgaver OF har satset tung på.