Skip to main content

Sikkerhet og livredning

Om kurset

Målsetting

Sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for den gruppen man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Praktisk livredningsprøve utendørs.

 

Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring

Kurset gjennomgår opplæringslovens krav til sikker og trygg undervisning og er tilpasset ny læreplan i kroppsøving.

 

Innhold

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Det blir gjennomgang av forebyggende tiltak, HMS-arbeid, alarmplan og opplæring i/repetisjon av hjerte-lungeredning. Den andre delen foregår utendørs hvor vi ser på uteområdet, gjør en risikovurdering og øver på forskjellige drukningsforebyggende aktiviteter ved og i vannet. Vi avslutter med en livredningsprøve. Vanntemperaturen avgjør utformingen av prøven, i hovedtrekk er det hopp fra brygge/gå ut i vannet, svømming på mage og rygg, et kort dykk og ilandføring av en person, etterfulgt av hjerte-lungeredning på øvelsesdukke.

 

Forkunnskapskrav

Du må være svømmedyktig og trygg i vann.

 

Pris

Kr 600,- per deltaker inkludert kompetansebevis. Minimum 6 deltakere, maks 20.

Sted

Kurset arrangeres i deres nærområde i alle kommuner i oslofjordområdet.

 

Oppfriskningskurs/årlig prøve

Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Derfor tilbyr vi også et årlig oppfriskningskurs på tre timer. Pris kr 600,- per deltaker.

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.