Skip to main content

En herlig øy å våkne på

Egen båt eller ferge fra Oslo

Håøya er øy med store naturrikdommer, en spennende kulturhistorie og mange fine plasser å sette opp teltet, enten du ønsker å gå til teltslettene nær fergen eller om du vil ta deg til skogen og svabergene nord på øya.

Last ned kartet som pdf

Transport og regler for øya

Klikk for transport til og fra øya

Til Håøya

kollektivt: Ruter-båtene B21 og B22 trafikkerer øya hver dag juni-august, men kun i helgene på våren og høsten. Sjekk tilgjengeligheten i god tid, gjerne før bestilling.  Båtene går mellom Aker Brygge og Drøbak, og legger til på Prinsessebrygga på østsiden av øya. Dette er en fin tur, vanligvis på litt over en time. Rutetider finner du på ruter.no

  • B21 Aker brygge – Drøbak – Son, seiler vanligvis fra starten av april til starten av oktober. (OBS! Kan variere, sjekk båtruter på ruter.no)
  • B22 Aker brygge – Drøbak seiler vanligvis fra starten av juni til slutten av august. (OBS! Kan variere, sjekk båtruter på ruter.no)

Egen båt: Det er brygger i Dragsund og Tåjebukta på vestsiden av øya. Mulig å fortøye til svaberg i bukter på nordsiden. Mange bukter velegnet

Telting

Skjer etter friluftsloven.  Det er ingen forhåndsbooking eller betaling, men om mange, f.eks. en skoleklasse skal på tur, bør Friluftsetaten i Oslo varsles på forhånd. På sørsiden der det forbudt med teltleir.

Bål og grilling

Det er ikke tillatt med bål på Håøya, men grilling er tillatt så lenge det gjøres på en forsvarlig måte.

Båndtvang for hund

Fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang for hund på Håøya. Som hundeeier er du alltid ansvarlig for at hunden ikke oppleves som truende for andre besøkende.

Dyr og planter er fredet

I naturreservatet er dyr og all vegetasjon (blomster, busker, trær osv.) fredet. Fredningen gjelder også trær som ligger på bakken og dyrenes boliger (reir og hi).

Fiske, bær og matsopp

Med stang eller håndsnøre kan du fiske etter saltvannsfisk hele året – både fra båt og land. Plukking av bær og matsopp er også
tillatt.

Kystledhytter

På Mellomøya finnes det tre kystledhytter som eies av Oslo kommune. Det er tillatt å telte nærmere enn 150 meter, men vis gjensidig respekt.

Fortøyning

Det er flere gode havner på øya — særlig Dragsund, Sagbukta og Bjørnebukta — hvor det er mange fortøyningsbolter. Ved Dragsund har Oslofjordens friluftsråd lagt ut en bøye .  I Tåjebukta og Dragsund er det fortøyningsbrygger der du kan overnatte i inntil to døgn.

Sporløs ferdsel

Det du tar med deg ut i naturen bør du ta med deg hjem igjen eller kaste i avfallsbeholder. Ikke etterlat deg annet enn fotspor — da får også de som kommer etter deg oppleve hvor flott Håøya er. På Håøya gjelder en del regler, uansett om du befinner deg Vi håper du kan bidra til at Håøya er et godt sted for besøkende og naturen her. Ha et trivelig opphold!

Nordøya

Telting på Bjørnehue
Hengekøye og Håøya er en bra kombinasjon.

Det er mange steder å komme i land med kajakk. Småbåter kan fortøye mot svaberg mange steder, se kartet.

Til plassene:

Fra prinsessebrygga går du mot Dragsund. Du kan velge kyststien over Svanehalsen (1,3 km) eller veien forbi Mølla og Håøya naturverksted (1,7 km) Her starter Nordøya.

Dragsund

I Dragsund er det toalett og renovasjon. Det er mulig å sette opp telt på sletta innerst i bukta, men akkurat her er det mange som skal forbi. Langs nordsiden av Dragsund kan man finne noen steder man kan sette opp telt, med hengekøye er det det mange fine plasser. Går man fra ytterst i Dragsund og nordover er det mulig å sette opp telt i en liten Odde / bukt 2 -300 meter nord for sundet.

Bjørnejordet

Den sørvendte bukta Bjørnehuebukta er litt bratt for å sette opp telt, men 200 meter opp fra bukta, kan man finne noen plasser. Toalett litt nordover. Til Bjørnejordet er det 1,3 km fra Dragsund. Veien går nesten helt fram. Nord for Bjørnejordet er det stier fram til teltplassene.

Bjørnehue

Halvøya som utgjør den nordvestlige delen er kupert, men spesielt på nordsiden er det fine steder å sette opp teltet. Skal du overnatte i hengekøye, finner du mange gode plasser. Toalett vest for Djupebukta / Nordbukta og et lenger mot sør-vest. Du kan fortøye en liten bår mot land. Med kajakk kommer du i land i buktene.

Mellomøya

Telting i nærheten av kystledhyttene

Ferga legger til på den delen av Håøya som kalles Mellomøya. Her finner du de tre kystledhyttene BadstuaGamlegården og Eldhuset, Håøya naturverksted og på vestsiden gjestehavna i Tåjebukta. Innenfor Sagbukta er det store gressletter, toaletter og drikkevann. Det er en liten gåtur på 2 – 300 meter fra fergen før man kommer til de første teltstedene. Du kan også gå til gressletter ved Mølla og Håøya naturverksted. Også her er det toaletter og vannposter og god plass til telt og hengekøyer.

Mange på tur? Ved arrangement med over 20 personer er det en fordel av Bymiljøetaten i Oslo varsles.

Telting rett ved Håøya naturverksted

Vannpost og toalett på sletta ved Håøya naturverksted

Sørøya

På vestsiden av øya er det flere fine bukter også her. De er tilgjengelige med båt eller kajakk. Husk at dette er et  naturreservat og respekter hensynssonene for hekkende havørn. I naturreservatet er det forbud mot teltleir.

Håøya

Håøya er den største øya i indre Oslofjord (5,6 km²) og ligger rett nordvest for Oscarsborg. Øya ligger i Frogn kommune, men Oslo kommune er eier og drifter øya gjennom Bymiljøetaten.

Det er store naturrikdommer her og den søndre delen er naturreservat. Pga hekkende havørn er det også forbudt å ferdes på i deler av reservatet. Også resten har et stort artsmangfold. Nord på øya går det geiter på beite. Vis hensyn til både dyr og planter.

 

Den sørlige delen av øya er naturreservat

Den største delen av øya er naturreservat. Det er lov å gå i reservatet, men ikke i en sone på østsiden pga hekkende havørn.