Skip to main content

Nitrogen på avveie dreper fjorden

Utslipp fra kommunal kloakk og spredt bebyggelse 

Nitrogen er sentral grunn til at Oslofjorden har problemer

Nitrogentilførselen er svært skadelig for livet i fjorden. Renseanleggene i indre fjord kan rense avløpsvann for nitrogen. Men i ytre fjord er det ikke bygget ut nitrogenrensing. Siden starten av 90-tallet har tilførselen av nitrogen til fjorden via renset avløpsvann økt med ca. 24 %.

 

Hvor kommer nitrogenet fra?

 • Befolkningsvekst

Dagens 2,2 millioner innbygere i Viken, Oslo og Vestfold vil bli til 2,5 millioner i 2050 Flere folk gir mer press på avløpssystem og areal. På 1930-tallet var det først og fremst arealpresset som ble sett på som den største utfordringen. Men også vannkvaliteten, spesielt i indre fjord, skapte bekymringer. I 1933 bodde det 800.166 personer i det som i dag er Viken, Oslo og Vestfold. I 2050 vil det sannsynligvis være flere enn 2,5 millioner. Kilde: SSB

 • Landbruk

Avrenning fra landbruket står for

 

 

 

 • Avrenning fra landbruket 
 • Tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling 
 • Sårbare arter, utvalgte naturtyper (og kulturminner) 
 • økologisk tilstand og naturverdier  
 • Allmennhetens tilgang til strandsonen  

Utslipp fra kommunal kloakk og spredt bebyggelse 

Nitrogen er sentral grunn til at Oslofjorden

Nitrogentilførselen er svært skadelig for livet i fjorden. Renseanleggene i indre fjord kan rense avløpsvann for nitrogen. Men i ytre fjord er det ikke bygget ut nitrogenrensing. Siden starten av 90-tallet har tilførselen av nitrogen til fjorden via renset avløpsvann økt med ca. 24 %.

 

 • Befolkningsvekst

Dagens 2,2 millioner innbygere i Viken, Oslo og Vestfold vil bli til 2,5 millioner i 2050 Flere folk gir mer press på avløpssystem og areal. På 1930-tallet var det først og fremst arealpresset som ble sett på som den største utfordringen. Men også vannkvaliteten, spesielt i indre fjord, skapte bekymringer. I 1933 bodde det 800.166 personer i det som i dag er Viken, Oslo og Vestfold. I 2050 vil det sannsynligvis være flere enn 2,5 millioner. Kilde: SSB

 • Landbruk

 

 

 

 

 • Avrenning fra landbruket 
 • Tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling 
 • Sårbare arter, utvalgte naturtyper (og kulturminner) 
 • økologisk tilstand og naturverdier  
 • Allmennhetens tilgang til strandsonen  

Redd Oslofjorden

 • Landbruk

 

 

 

 

 • Avrenning fra landbruket 
 • Tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling 
 • Sårbare arter, utvalgte naturtyper (og kulturminner) 
 • økologisk tilstand og naturverdier  
 • Allmennhetens tilgang til strandsonen