Snorkling ved Lågøya …

Et år fullt av begivenheter går mot slutten. Her er noen av mange øyeblikk som var med på å sette sitt preg på 2022. Vi takker alle brukere av Oslofjorden, alle kommuner og fylkeskommuner rundt fjorden, samarbeidspartnere og bidragsytere for innsats og støtte! Vi ønsker alle en god jul.

Rull nedover for å se utvalgte høydepunkt: 

Redde fjorden   1 / 12

Redde fjorden: Det viktigst vi kan bidra til, er at Oslofjorden får en så god miljøtilstand at også fremtidige generasjoner kan oppleve den utrolige naturkvaliteter. Å vise kommunene muligheter og bidra til at de snakker sammen over administrative grenser, er en begynnelse. Her er kommunetopper fra hele Oslofjordområdet på @Veas og ser på hvordan avløpsvann renses.

Det viktigste vi kan bidra til, er at Oslofjorden får en så god miljøtilstand at også fremtidige generasjoner kan oppleve dens utrolige naturkvaliteter. Å vise kommunene muligheter og bidra til at de snakker sammen over administrative grenser, er en begynnelse. Her er kommunetopper fra hele Oslofjordområdet på Veas og ser på hvordan avløpsvann renses.

Transformasjon   2 / 12

En elev på et av våre kurs ser på en øyenstikker som går fra nymfe til voksent individ. OF jobber hver dag for mer og bedre uteundervisning i skole og barnehage og har kurs for både elever og pedagoger. I tillegg arrangerer vi forskjellige ferie- og fritidsaktiviteter. I år har 5050 barn og 3050 voksne deltatt på våre kurs og arrangementer.

Oppgradering  3 / 12

På øya Mølen sør for Hurumlandet har vi oppgradert alle poster langs stien med informasjon. Øya har en utrolig spennende historie og naturverdier. Du kan lese mer om Mølen og se alle de nye postene her: Mølen – Friluftsliv og vern hånd i hånd

Kunnskapsspredning  4 / 12

Vi synes det er kult å ta vare på både kulturlandskap og kulturminner. Her er det deltakere på kurs med Kulturlandskapsskolen som setter i stand et steingjerde i Karlsvika i Tønsberg. Kulturlandskapsskolen sprer kunnskap både blant fagfolk og engasjerte privatpersoner. Takk til sponsor Sparebankstiftelsen DNB!

Samarbeid  5 / 12

Den viktigste grunnen til at vi får gjort mye er alle organisasjonene vi samarbeider med. Ikke minst innen innsats mot marin forsøpling er det maaange som bidrar. Heidi og Kine fra Hold Norge Rent og Ole og Bjørn fra OF på en ryddeaksjon på Håøya i Frogn.

Kartlegging 6 / 12

Isopor er noe herk! Blir den liggende, brekkes den på kort tid opp i så små biter at det er en håpløs oppgave å rydde. I år har vi kartlagt hvor mye isopor (eller EPS) det er. Har man kunnskap, kan man gjøre noe med grunnen til at man finner det på strender og andre steder det absolutt ikke skal være. Takk til Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet for økonomisk støtte til prosjektet.

En hel øy 7 / 12

På vårparten fant vi ut at Circle K Norge skulle selge Lågøya i Frogn på det private markedet. Her er det 21 hytter og store muligheter for friluftslivet. Sparebankstiftelsen DNB så også på dette som en mulighet og kjøpte hele øya, inklusive hyttene, og ønsket av vi og DNT Oslo og Omegn sammen skal gjøre øya tilgjengelig for allmennheten – vi er godt i gang med planleggingen! På bildet styreleder i OF, Øivind Sjuls, direktør i OF, Espen Søilen og daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg

25 år 8 / 12

Den første kystledhytta vi åpnet var Fyrsteilene. Det var 25 år siden. I august samlet vi en stor gjeng med tilsynsvakter og ansatte fra OFs administrasjon. Visste du at det på mange hytter er ansatt tilsynsvakter, mens andre hytter drives av frivillige lag og organisasjoner? – Det er mange som bidrar til at du kan reise på tur til de herlige stedene i Kystled Oslofjorden – tusen takk, alle sammen!

Nye hytter  9 / 12

Tre nye hytter kom på plass i 2022. Her er leder for kystledavdelingen Stine Greni, Stein Larsen, sønn av bademester i Oslo Hjalmar Larsen – Heidehaugen var bademesterens sommersted, Ordføreren i Nordre Follo – Hanne Opdan og Cathrine Restad-Hvalby fra OF foran Heidehaugen ved Bunnefjorden som åpnet i juni.

Vedlikeholdsfond 10 / 12

Etter flere år med systematisk vedlikehold av kystledhyttene, muliggjort gjennom et vedlikeholdsfond sponset av Sparebankstiftelsen DNB, ble vi utrolig glade i desember da det ble klart at stiftelsen på ny kommer til å gi penger til fortsatt vedlikehold. Dette er en god nyhet for alle som er glade i kystledhyttene!

Steilene 11 / 12

Vi skal gjøre det vi kan for at Steilene i Nesodden kommune skal bli et område for friluftsliv! Espen Søilen og kommunedirektør i Nesodden kommune Wenche Folberg undertegner intensjonsavtale og 30 års leieavtale som gir OF bruksrett for Tapperiet og Bestyrerboligen.

Skjærgårdstjenesten 12 / 12

Vår nærmeste samarbeidspartner er Skjærgårdstjenesten. Enten det er drift av friområder vi enten eier eller har kjøpt, ryddeaksjoner eller transport er Skjærgårdstjenesten uvurderlig. Takk til alle enhetene og folka som hver dag jobber for fjorden og friluftslivets beste.

Vi ønsker deg en riktig god jul! 

Snorkling ved Lågøya. Her er det mye liv og fine farger, men til høyre ser vi også lurv, som er hurtigvoksende alger. Årsak er for mye næringssalter i sjøen. Både vannkvalitet og at Sparebankstiftelsen DNB kjøpte Lågøya preget 2022 for vår del.