Skip to main content

2023, året da OF fylte 90 år, er snart slutt. Vi takker alle brukere av Oslofjorden, alle kommuner og fylkeskommuner rundt fjorden, samarbeidspartnere og andre bidragsytere for innsats og støtte! Vi ønsker alle en god jul.

I nitti år har OF jobbet for fjorden og friluftslivet. Med dette herlige bildet fra øya Hjelp i indre fjord fra vårt arkiv ønsker vi deg en riktig god jul!

Rull nedover for å se noen utvalgte høydepunkt fra året

Glede

Det er mange glade fjes vi møter når vi har med skoleklasser ut. Larvik kommune sørger for at alle elever på 5. trinn får en dag på Malmøya. Sammen med naturveiledere fra OF undersøker elevene livet i fjæra. For OF innebærer dette mange dager på øya, en tradisjon vi har holdt på med siden 2002, gjennom Den kulturelle skolesekken. I 2023 har vi hatt totalt 3 300 elever og 1 400 pedagoger med på et av våre opplegg for læring i friluft.

Utover læring i friluft arrangerer vi kurs for introduksjonsklasser i grunnskolen og for voksenopplæringen, vi holder friluftsskoler for barn i skoleferiene og vi arrangerer åpne turer og familiedager i friluft.

Totalt har over 15 000 barn og voksne deltatt på våre over 200 forskjellige aktiviteter i år.

Kunnskap og inspirasjon

OF mener at uteundervisning må få en mer sentral plass i skolehverdagen. Sparebankstiftelsen DNB har støttet en treårig storsatsing for å sette læring i friluft i system. I satsingen inngår skoler over hele landet, og er et samarbeid mellom seks friluftsråd som koordineres av Friluftsrådenes Landsforbund. På bildet løser lærere fra Åsgård skole i Ås kommune matteoppgaver ute. I våre medlemskommuner er 16 skoler med i prosjektet.

Fire nye hytter

I 2023 åpnet hyttene Erlingbua på Hernestangen, Asker kommune, Kunstnerleiligheten i Bogen, Sandefjord kommune, og hyttene Sluseassistenten nord og Krappeto i Haldenkanalen.

Mange involvert

Visste du at i Kystled Oslofjorden er det 23 ansatte tilsynsvakter, 4 kommunale tilsynsvakter, 18 driverorganisasjoner og 70 hytter?

I 2023 har hyttene vært booket 5 676 døgn, ganger man dette opp med antall gjester på hytta ender vi på 32 553 gjestedøgn.

Øy til folket

Lågøya, øya Sparebankstiftelsen DNB kjøpte i 2022, har satt sitt preg også på året som nærmer seg slutten. Sammen med DNT Oslo og Omegn har vi oppgradert hytter og uteområder, laget nytt bookingsystem og sørget for at øya har blitt et sted mange har besøkt – mange også flere ganger.

Totalt har det vært over 6500 gjestedøgn på hyttene, i tillegg til mange dagsbesøk på øya.

Stemme for friluftslivet og naturen 1

Hvert år går vi gjennom mange kommuneplaner, som f.eks. arealplan for Sandefjord kommune, og andre saker som berører friluftsliv og natur. 53 uttalelser endte vi opp på.

Følges våre anbefalinger opp, vil strandsonen og Oslofjorden ha det litt bedre i fremtiden.

Stemme for friluftslivet og naturen 2

Oslofjorden har problemer og vi bruker enhver anledning til å forsøke å få på plass tiltak. Vi holder foredrag, lager innspill til politiske partier, samarbeider med nærmere 30 forskjellige organisasjoner, uttaler oss i media, har flere prosjekter som bidrar til en sunnere fjord, og vi tar med sentrale personer ut i fjorden så de selv kan se hvordan det står til. Her direktør Espen Søilen på Hold Norge Rent-konferansen i Sandvika i våres.

 

Litt mindre plast 1

EPS, eller det de fleste kaller isopor, er en stor kilde til plast i havet. Plasttypen har mange bruksområder, fra emballasje og isolasjon til flyteelementer i brygger. Et prosjekt vi har jobbet med i 2023 er å kartlegge kildene som forurenser Oslofjorden. Kjenner man kildene kan man gjøre tiltak.

 

Litt mindre plast 2

Vi rydder strender også, ofte sammen med andre. Her rydder vi et verneområde tidlig på våren – før fuglene kommer, ved Bastøy i Horten.

 

Litt mindre plast 3

Vrakbåter har vi vært opptatt av lenge. Vi har lenge påpekt at dette er et problem som har en ganske enkel løsning, nemlig et pliktig nasjonalt båtregister. Rundt i fjorden er det mange båter som har gjort sin nytte. Ender de opp som vrak er det et stort miljøproblem og ofte kostbart å fjerne. OF har kartlagt og bidratt med å spre kunnskap.

 

Tilrettelegging

Vi har en egen arbeidsbåt. Den ligger sjelden i ro og har vært med på strandryddinger, oppdrag i forbindelse med sjekk av bøyene, skjøtsel og tilrettelegginger. Flest timer har den vært brukt i forbindelse med oppgradering av hyttene på Lågøya.

 

Skjærgårdstjenesten

OF og Skjærgårdstjenesten har tette bånd. OF er sekretariat for tjenesten i Oslofjorden. Til sammen drifter de ulike enhetene de aller fleste av de nesten 400 friområdene OF har vært med på å sikre siden oppstarten i 1933. I tillegg kommer et bredt samarbeid innen marin forsøpling. Her møttes enhetene i Hvaler og Fredrikstad ved Kjeppingene på Hvalers side av grensen.

 

Litt mer tilgjengelig areal

Takket være Sparebankstiftelsen DNB ble Hesteløkka på Nesoddtangen kjøpt, og med det sikret for fremtidige generasjoner. Her fra markering av overtakelsen i november. OF skal samarbeide med Nesodden kommune for best bruk for fremtiden.

 

God jul til alle!

Vi ønsker alle en god jul! Bildet viser utløpet av Drammensfjorden, sett fra friområdet Krok sør i Drammen.